NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN   KẾ HOẠCH THÁNG 1- 2018 Công tác chính trị tư tưởng: Lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân. Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 35 Từ ngày  13 tháng 5  đến ngày  17 tháng 5 năm 2018 Người trực: H Wới – Lớp 1a3 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –         Thi đua lập thành tích CM ngày SN Bác 19/5. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần-... ...
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”      Năm học 2018– 2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM” Năm học 2018– 2019

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯM’GAR LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN             *** Số 35:KH/LĐ                                     Ea Drơng, ngày 17 tháng 04 năm 2019     KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”      Năm học 2018– 2019   Thực hiện chương trình công tác Đội tháng 4 và phong trào thiếu nhi huyện Cư Mgar năm học 2018- 2019. –  Nhằm đa dạng hóa... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP  Năm học: 2018 – 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học: 2018 – 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD – ĐT CƯM’GẢR                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————-                                                         —————————- Số: …/ KHNGLL                                           EaDrơng, ngày 05 tháng 09 năm 2018   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học: 2018 – 2019 Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo Dục &... ...