kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2022-2023

kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2022-2023

Lượt xem:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Cư M’gar Năm học 2022-2023 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục... ...
lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2023

lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2023

Lượt xem:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /SGDĐT- VP V/v nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2022 Kính gửi: – Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; – Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; – Giám đốc... ...