DỰ THẢO KÊ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 5/ 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

        EaDrơng , ngày  3  tháng  5   năm 2018

 

DỰ THẢO

KÊ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 5/ 2018

 

PHẦN I: BẦU CấP ỦY CHI BỘ NK 2017- 2020

 1. Điểm danh
 2. Thông qua KH; hướng dẫn công tác chuẩn bị ĐH chi bộ NK V….
 3. Bầu cấp ủy chi bộ NK 2017- 2020.
 4. Phân công nhiệm vụ viết BC CT ĐH
 5. Ý kiến ĐV
 6. Biểu quyết NQ

 

 

PHẦN II: SINH HOẠT  ĐỊNH KỲ CHI BỘ THÁNG 5/2017

 

 1. Điểm danh
 2. Thông qua TT nội bộ số 4,5/2017; Thông qua VB, Nghị quyết, Chỉ thị các cấp….
 3. Đánh giá HĐ T4/2017
 4. Thông qua dự thảo KH T5/2017
 5. Phân công nhiệm vụ hội thi “Kể chuyện … HCM”

– ĐV không có tiết dạy tham gia dự hội thi T5/4/5

– đ/c Nghị: Phụ trách công tác máy tính, máy chiếu phục vụ hội thi (Thiết kế màn hình hội thi…)

– đ/c Sơn: thí sinh dự thi

– đ/c Thơm: Thư ký

– đ/c Hương: Giám khảo

 1. Ý kiến ĐV
 2. Biểu quyết thực hiện NQ