kế hoạch chuyên môn tháng 1/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

 TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHUYÊN MÔN                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Drơng, 25 tháng 12 năm 2022

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÁNG 12 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2023

NĂM HỌC 2022-2023

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÁNG 12

 1. 1.Công tác tư tưởng chính trị:

Thi đua Dạy tốt – Học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

 1. Công tác chuyên môn:

– Thực hiện dạy học chương trình tuần 13, 14, 15, 16. Soạn giảng đúng chương trình TKB. Dạy lồng ghép, tích hợp ATGT, ANQP, BMT, TLĐP, ….

– GV trong toàn trường có sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết dạy.

– Đã tổ chức dự giờ thăm lớp đ/c H Bra, đ/c H Tuen, đ/c H Muôi, XL: Tốt: 3 đ/c

– Kiểm tra HĐSP: 3 GV( H Cuên; Trần Thị Sen; Mai Thị Hồng Ngân; XL Tốt.)

– kiểm tra chuyên đề: 3 GV (H Bra Niê; H Yok Aun; H Buên Ê ban; XL: Tốt)

– Đã kiểm tra hồ sơ GV tháng 12 vào ngày 20/12,TS: 44 bộ; XL: T: 38 bộ; K: 5 bộ; Đạt: 1 bộ.

– Đã chấm Hội thi ĐDDH cấp trường 41/43 đ/c (giải nhì: 3 giải; giải ba:3 giải; KK: 5 giải; 30 công nhận)

– Các khối phân công ra đề kiểm tra cuối HKI và nộp đề cho CM duyệt.

– Các khối đã tổ chức sinh hoạt khối theo nghiên cứu bài dạy 2 lần/tháng.

* Tồn tại:

– Tỉ lệ chuyên cần của HS một số lớp chưa cao (lí do ốm đau, một số em không có lí do).

– Một số Gv chưa nộp hồ sơ kiểm tra đúng quy định.

– Giáo viên ít đánh giá, nhận xét trong bài làm của HS theo TT 27 và TT 22. Đề kiểm tra cuối HKI, một số giáo viên chưa căn cứ vào điều kiện, chương trình và thông tư.

 1. 3.Công nghệ thông tin:

– Ứng dụng CNTT trong các tiết dạy ở một số lớp có ti vi, …

 1. Khảo thí– KĐCL:

– Tham gia tập huấn bồi dưỡng modunle 6, 7, 8 dành cho GVCC (2 đ/c H Rỗn và Ngô Thị Thơm).

– Chưa cập nhật phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

 1. 5. Thanh tra- Kiểm tra

– Đã kiểm tra hồ sơ tháng 12 (Xếp loại Tốt: 38 bộ, Khá:5; đạt: 1); Đã kiểm tra HĐSP 3 GV; kiểm tra chuyên đề 3 GV.

 1. Công việc khác:

– Tham gia tập huấn môn tiếng Ê đê theo chương trình GDPT 2018.

– Các lớp đã nhắc nhở HS giữ gìn vệ cá nhân, làm tốt công tác vệ sinh trường lớp.

– GVCN các lớp thường xuyên liên lạc với PH để trao đổi về việc học tập của HS. 

 

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2023

 1. 1. Công tác tư tưởng chính trị:

Thi đua Dạy tốt – Học tốt “Mừng Đảng, Mừng xuân Qúy Mão”.

 1. Công tác chuyên môn:

– Các lớp duy trì tốt số lượng HS. Nâng cao tỉ lệ chuyên cần hàng buổi. Kết thúc chương trình HKI, trước ngày 07/01/2023.

– Tiếp tục thực hiện dạy học chương trình tuần  18, 19, 20, 21 soạn bài theo công văn 2345 và đúng chương trình TKB. Tích hợp, lồng ghép BVMT, ATGT, ANQP, TLĐP, …

– Các lớp tập trung nâng cao chất lượng HS đặc biệt là 2 môn Toán và TV. Tăng cường rèn đọc, rèn viết, làm toán cho HS ở các tiết dạy.

– Tiếp tục dự giờ thăm lớp. kiểm tra HĐSP, kiểm tra chuyên đề.

– Sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả trong các tiết dạy.

– Tổ chức cho HS ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I.

– Cập nhật phần mềm vn.edu, CSDLN đánh giá, nhận xét HS cuối HKI theo Thông tư 27 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Hoàn thành bảng tổng hợp đánh giá HS cuối HKI và nộp cho nhà trường.

– Tổ chức họp PHHS cuối học kỳ I.

– Tổ chức họp đánh giá xếp loại GV trong khối cuối HKI.

– Tổ chức sinh hoạt khối theo nghiên cứu bài dạy 2 tháng/lần tháng.

– Kiểm tra hồ sơ của GV trong khối vào ngày 20/01/2023.

 1. Công nghệ thông tin:

– Ứng dụng CNTT trong dạy học, đánh giá HS ở các phần mềm, …

 1. Khảo thí- KĐ

– Hoàn thành bồi dưỡng các module 6, 7, 8.

– Cập nhật phần mềm kiểm định.

 1. Tổng hợp

– Báo cáo xếp loại tháng 01/2023.

 1. Thanh tra- Kiểm tra:

 KT hồ sơ tháng 01/2023; tiếp tục kiểm tra HĐSP và KT chuyên đề theo kế hoạch.

 1. Công việc khác

– Tất cả GV  tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thể phát động.

– GV – HS ăn Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, …

– GVCN nhắc HS mặc ấm phù hợp với thời tiết, VS cá nhân, trường lớp sạch sẽ.

-Trao quà tết cho buôn kết nghĩa, học sinh nghèo.                                                                              

                                                                                 

NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Lê Ngọc Hải