Kế hoạch Chuyên môn Tuần 3

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH TUẦN 3

Từ ngày 11  tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017

Người trực : Cô Trần Hoa  lớp 3a1

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN

 

1. Tư tưởng CT

–         Ôn định các nề nếp Dạy – Học GD ĐĐ KNS

–         Nâng cao tỷ lệ đi HS di học chuyên cần.

–         Tiếp tục vận động hoc sinh ra lớp.Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua XD THTT- HSTC.

 

-Từ 11 / 9 đến 15 /9

 

 

 

–              Toàn trường

 

– NT

2.      Chuyên môn

–         Dạy và học chương trình tuần 3 .Dạy đúng CT , TKB ..

–         Tiếp tục dự giờ thăm lớp đầu năm GV.

–         Dự giờ đột xuất.Làm BC EQMS, SMAS

–         Các khối họp đăng ký thi đua đầu năm

–         GV sử dụng hiệu quả ĐDDH trong bài dạy.Bồi dưỡng và phụ đạo HS

–         GVCN nộp danh sách trích ngang học sinh lớp.

 

–  NT

–   11- 15/9/15

– T2 11/9 ( H Nghi,H Ngắc, T3 12/9 cô Bẩy)

–  Chiều thứ 4: 13/9

 

 

 

– Toàn trường

 

–         GV-  KT

– BGH-CĐ-CM

– KT

– GVCN

 

 

3.     Công việc khác:

–   TV-TB: Tiếp tục hoàn thiện thư viện.Hoàn thiện các loại hồ sơ.

–         LĐ: Làm cỏ dọn VS trường lớp.

 

–         Tổng hợp các loại báo cáo đầu năm

 

 

– NT

 

–         NT

 

 

 

– TB -TV

 

–             Toàn trường

 

–             Các bộ phận

4.     Điều chỉnh – Bổ sung

………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

 

   

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                       Ngày 19  tháng 09 năm 2016

 

 

 

Trần Quốc Toản