Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 32 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH TUẦN 32

Từ ngày 15 tháng 4  đến ngày 19 tháng 4 năm 2019

Người trực  :   4a3  – Cô  Thu Lý

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN

 

1.       Tư tưởng CT

–         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học.

–         Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS tiếp tục vận động HS ra lớp.

–         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

–         Từ 23/4

đến 27 /4/2018

–         NT.

 

 

– Toàn trường

 

–  GV CN

– Toàn trường

2 . Chuyên môn.

–         Dạy và học chương trình tuần 32.

–         Dạy lồng ghép,tích hợp KNS,ATGT, BĐKH MTBĐ, bài học ĐĐHCM, dạy chương trình tài liệu địa phương…..

–         Đánh giá HS theo TT 30/2014 và TT22

Tiếp tục  dự giờ bồi dưỡng CM cho GV kiểm tra sử dụng ĐDDH. ( Dự giờ cô Tuyến và cô H Duy)

–    Các khối SH CM khối.

–         Xây dựng kế hoạch thanh tra GV theo kế hoạch.

–         Làm KĐCL, cập nhật trang wes

–    Phân công dạy thay cho GV công tác, ốm.

 

– Cả tuần

– NT

 

–  NT

NT

– T3: 16/4

 

 

– NT

– Thứ 6: 27/4

– Cả tuần

 

– Cả tuần

 

 

–  Toàn trường

–  Toàn trường

 

–  GV

–   BGH – Khối …

–   BGH

 

 

– KT+GV

– CM

 

– Tổ KĐCL

– CM

– CM

4. Công việc khác:

–    LĐ: Làm cỏ, dọn VS trường lớp tưới cây cảnh.

   

 

1.  Điều chỉnh: …………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

   

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 Ngày 15 tháng 4  năm 2019

 

 

 

Giang Lệ Quyên                                                         Trần Quốc Toản