Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 33 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH TUẦN 33

Từ ngày 22 tháng 4  đến ngày 26 tháng 4 năm 2019

Người trực  :   3a3    – Cô H – Guit

 

              NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN

 

1.Tư tưởng CT

–   Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học.

–    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS

–         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

–         Từ 22/4

đến 26 /4/2019

–         NT.

 

 

– Toàn trường

 

–  GV CN

– Toàn trường

2 . Chuyên môn.

–         Dạy và học chương trình tuần 33.

–         Đánh giá HS theo TT 30/2014,TT22/2016

–         Thực hiện dạy lồng ghép KNS,MTBĐ,

–         ATGT,tài liệu về Bác Hồ,tài liệu địa phương……

–   Tiếp tục  dự giờ bồi dưỡng CM cho GV kiểm tra sử dụng ĐDDH.

–         Tiếp tục bồi dưỡng phụ đạo HS.

–         KT phụ đạo HS ở các lớp.

–         Các khối SH CM khối.

–   Chấm vở sạch chữ đẹp.

–   Tổ kiểm định thu thập minh chứng bổ sung vào hồ sơ KĐCL.

– Họp CM tháng 5

– Các khối ra đề theo hướng dẫn của phòng GD – ĐT.

 

– Thứ 2  đến thứ 6

–  NT

NT

 

– NT

– Chiều T4: T6

 

– NT

– NT

– T6: 26/4

– Chiều T6: 26/4

 

 

 

– GV

–  Toàn trường

 

 

–  BGH- Khối …

 

– Các khối

-BGH

– KT

– BGK

– Tổ KĐCL

 

– CM – GV

 

–  GV – Khối

 

     4. Công việc khác:

–    LĐ: Làm cỏ, dọn VS trường lớp- cây cảnh.

– Đăng ký cây trồng ngày 19/5.

 

 

 

 

– CSVC

6.Điều chỉnh: …………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

 

   

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 Ngày 22 tháng 4  năm 2019

PHT