Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 34 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH TUẦN 34

Từ ngày 6 tháng  5  đến ngày  10  tháng 5 năm 2019

Người trực  :   3A2    – Cô  Trần Hoa

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN

 

1.        Tư tưởng CT

–         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học.

–    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS

–         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

–         Duy trì sĩ số HS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần.

 

–         Từ 29/4

đến 3 /5/2017

–         NT.

 

 

 

 

– Toàn trường

 

–  GV CN

– Toàn trường

 

 

2 . Chuyên môn.

–         Dạy và học chương trình tuần 34. Ôn tập kiểm tra đúng TT 30/2014 và TT22/2016

–         Thực hiện dạy  giảm tải đúng nội dung chương trình, dạy lồng ghép, tích hợp KNS, MTBĐ,BĐKH,tài liệu bài học ĐĐ HCM…

–         Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo HS.

–    Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 các môn.

–         Cập nhật KĐCL

 

– Thứ 2  đến thứ 6

 

–  NT

 

NT

 

– NT

– NT

 

 

 

 

–       Toàn trường

 

–  Toàn trường

 

– GV

 

– Các khối

– GV- HS

– Tổ KĐCL

 

 

4. Công việc khác:

–    LĐ: Làm cỏ, dọn VS trường lớp- trồng hoa – cây cảnh.

 

 

 

– Cả tuần

 

 

–         Toàn trường

 

1.        Điều chỉnh: …………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

 

   

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 Ngày 6 tháng  5  năm 2019

PHT

 

 

 

Giang Lệ Quyên                                                 Trần Quốc Toản