Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH TUẦN 35

Từ ngày  13 tháng 5  đến ngày  17 tháng 5 năm 2018

Người trực: H Wới – Lớp 1a3

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN

 

1.Tư tưởng CT

–         Thi đua lập thành tích CM ngày SN Bác 19/5.

–         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học

–    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS

–         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

–         Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích,đuổi nước…

 

– Cả tuần

– NT.

– NT

 

 

 

NT

 

– Toàn trường

 

–  GV CN

– Toàn trường

 

 

 

,,

2 . Chuyên môn.

–         Dạy và học chương trình tuần 35.

–         Thực hiện dạy  giảm tải đúng nội dung chương trình, dạy lồng ghép, tích hợp KNS, MTBĐ,BĐKH,tài liệu bài học ĐĐ HCM…

–         Tổ chức KT học kỳ 2 môn toán

–    KT môn TV

 

– Chấm điểm 2 môn, BC CL HS cuối năm

 

–  Tiếp tục cập nhật KĐCL

–   Họp đánh giá chuẩn NN GV,HT,PHT

– Đón đoàn KT thi đua cụm

–  Hoàn thành các loại báo cáo

 

 

– Cả tuần

Cả tuần

 

 

–            Cả tuần

–            – Sáng t2 13/5

–            – Ngày t3 14/5

 

 

 

–            Cả tuần

–            -T3 21/5

–            – CT5 16/5

 

 

 

– Toàn trường

– Toàn trường

 

 

–        Các khối

 

–   GV

 

 

– CM + GV

– Tổ KĐCL

– Toàn trường

– NT

– KT- CM

4.Điều chỉnh…………………………

………………………………….…………………………………………….

 

 

–  Cả tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 Ngày 13 tháng 5  năm 2019

PHT

 

 

Trần Quốc Toản