KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM” Năm học 2018– 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯM’GAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

            ***

Số 35:KH/LĐ                                     Ea Drơng, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”
     Năm học 2018– 2019

 

Thực hiện chương trình công tác Đội tháng 4 và phong trào thiếu nhi huyện Cư Mgar năm học 2018- 2019.

–  Nhằm đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

–  Tạo điều kiện để học sinh trong trường tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

–  Tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh thêm hứng thú và tâm huyết với bộ môn lịch sử trong nhà trường.

– Phát huy những kết quả đạt được trong Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” năm học 2018 – 2019, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp và hướng tới  chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ (07/05/1954 – 07/05/2019).

– Nay  Liên Đội Nguyễn Khuyến  tổ chức Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

– Góp phần đa dạng hóa các hình thức học tập và tìm hiểu Lịch sử Việt Nam ; Tạo môi trường học tập lành mạnh bổ ích, giúp học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử đang học trong nhà trường.

– Là hoạt động thiết thực hương tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ (07/05/1954 – 07/05/2019).

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
  Học sinh khối 4, khối 5 tại trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
  III. NỘI DUNG CUỘC THI VÀ SẢN PHẨM DỰ THI
  1. Học sinh trả lời các câu hỏi của Cuộc thi 
  Gồm: 10 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận.
  2. Sản phẩm dự thi
  – Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, chính xác viết tay không quá 2 trang giấy.
 2. TỔ CHỨC CUỘC THI
  1. Lịch phát động và triển khai cuộc thi
  – Tổ chức phát động Cuộc thi tới 100% học sinh trong nhà trường vào tiết chào cờ ngày thứ hai (ngày 08/04/2019) .
  – Ngày 19/04/2019thu bài, tổ chức chấm tại trường.
  2. Phân công nhiệm vụ:
Giáo viên Phụ trách hướng dẫn
  1. Nguyễn Thị Hằng Nga    Chủ nhiệm lớp 4A1
  2. Đào Thị Anh Đào    Chủ nhiệm lớp 4A2
  3. Nguyễn Thị Thu Lý    Chủ nhiệm lớp 4A3
  4. Nguyễn Hữu Sơn    Chủ nhiệm lớp 4A4
 
5. Lại Thị Kim Tuyến  Chủ nhiệm lớp 5A1
  6. Đặng Thị Thủy   Chủ nhiệm lớp 5A2
  7.Lê Thị Hoài Thu   Chủ nhiệm lớp 5A3
  8. Ngô Thị Thơm   Chủ nhiệm lớp 5A4

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam  của Liên đội Nguyễn Khuyến.

 

 

TM.TPT Đội                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                       

    H – Luễn Byă