KẾ HOẠCH Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỘI TNTP HÔ CHÍ MINH HUYỆN CƯM’GAR

              LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

Ea Drơng, ngày 12 tháng 10 năm 2018

***

Số: 12- KH/LĐ

 

KẾ HOẠCH

 Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019  và Giao ước thi đua của Liên đội với Hội đồng đội huyện Cưmgar. Nhằm giáo dục tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” trong thiếu niên nhi đồng. Liên đội Nguyễn Khuyến triển khai phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2018 – 2019 với các nội dung như sau:

 

I- Mục đích yêu cầu:

Thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm góp phần giáo dục đội viên, nhi đồng truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, tinh thần tương thân tương ái, trong Đội viên, nhi đồng, góp phần chia sẻ, giúp đỡ thiếu nhi nghèo. Góp phần làm giảm thiểu học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.

 

II-Thành phần tham gia:

 

 Học sinh  từ khối 1 đến khối 5

Các anh chị phụ trách từ khối 1 đến khối 5 và các anh chị đoàn viên trong chi đoàn nhà trường tham gia đôn đốc, quản lý và giúp các em thực hiện hiệu quả các nguồn quỹ.

 

     III-Thời gian, và hình thức tổ chức:( được chia làm 2 đợt)

 

+ Đợt 1:      – Thời gian: từ 02/10/2018 đến 10/12/2018.

– Hình thức: Thu gom các loại giấy vụn, giấy photo, giấy báo cũ… Mức thu gom  mỗi HS nộp 2 kg giấy vụn

+ Đợt 2:      – Thời gian: từ 1/1/2019 đến 10/5/2019

– Hình thức: Thu gom phế liệu mỗi HS nộp 10 lon phế liệu.

 

IV- Phương thức quản lý và sử dụng nguồn thu từ phong trào.

 

Trích nộp giấy vụn 100% về Hội đồng đội huyện Cưm’gar đúng thời gian quy định.  Tiền thu được từ giấy phế liệu đợt 2, phong trào tiết kiệm dùng để trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt.

 

V- Tổ chức thực hiện

Ngay sau khi ổn định các nề nếp đầu năm học các Chi đội, lớp Nhi đồng các anh chị phụ trách triển khai đến từng Thiếu niên, Nhi đồng tích cực thu gom và lưu giữ để nộp về BCH Liên đội đúng thời gian quy định.

Lớp nào vượt chỉ tiêu, hoàn thành chỉ tiêu, không hoàn thành chỉ tiêu và thời gian quy định, Liên đội sẽ lấy làm căn cứ để xếp loại thi đua lớp và anh chị phụ trách vào cuối năm.

Đoàn thanh niên có trách nhiệm giúp đỡ các em tổng hợp, phân loại, trích nộp  theo kế hoạch đề ra.

BCH Liên đội theo dõi tổng hợp đánh giá và tiến hành thi đua khen thưởng để khích lệ phong trào đúng theo hướng dẫn của Hội đồng đội huyện.

 

 

Duyệt  của Ban giám hiệu     T/MBCH Đoàn trường          Người lên kế hoạch.

                                                                                               TMLĐ/ TPT

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nghị                          H – Luễn Byă

 

 

Nơi nhận:

– BGH nhà trường; (chỉ đạo)

– Đoàn Thanh niên; (phối hợp chỉ đạo thực hiện)

– Giáo viên chủ nhiệm và học sinh; thực hiện.

– Lưu:  HSLĐ.