KH chuyên môn T3/2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR                          CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số …/KH- CM                               

                                                                             Ea Drơng, ngày 30  tháng 01 năm 2019

      

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019

                                            NĂM HỌC : 2018 – 2019

  1. Đánh giá hoạt động thời gian qua:

Ưu điểm :

a,Tư tưởng chính trị

– Tham gia thực hiện thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hơi 2019. Chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.

  1. Chuyên môn

–  Dạy chương trình  từ tuần 23 đến tuần 24.  (Nghỉ tết)

– Thực hiện dạy giảm tải, dạy lồng gép KNS, môi trường BĐ, BĐKH, ATGT,tích hợp tiết

kiệm năng lượng, tài liệu địa phương, dạy tích hợp tài liệu về Bác Hồ vào môn đạo đức từ

lớp 2 –lớp 5, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số…

– Thanh tra 4 đ/c GV theo kế hoạch.

– Một số GV làm tốt công tác thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài ở nhà của học sinh.

– Dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp dạy – học đột xuất hoặc có báo trước. (BGH dự đột xuất 3 tiết cô H Jức – cô Ngân – cô Ny)

– Tổ chức vận động HS ra lớp.

– Tổ chức thi chữ viết đẹp GV cấp trường. ( 24 đ/c tham gia thi).

– Tham gia tập huấn đánh giá KĐCL tại phòng GD- ĐT. ( Hiệu trưởng và thầy Nghị).

– Tham gia thi “ Tiếng Việt cuả chúng em cấp huyện” Đạt 2 giải KK.

– Tổ chức cho CCVC nghĩ tết đúng thời gian quy định.

– Đón đoàn kiểm tra sau tết của PGD –ĐT.

  1.  Các HĐ khác:

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo đúng tiến độ, thời gian.

* Khuyết điểm và biện pháp khắc phục

– Các khối  cần dự giờ bồi dưỡng GV tay nghề thấp .

– Chưa tổ chức chuyên đề được theo kế hoạch.

– Một số GV chưa chuẩn bị , ĐDDH khi lên lớp.

– Một số GV chưa bám lớp.

– Thời gian tiết dạy kéo quá dài hoặc quá ít.

– Dạy chưa phù hợp với đối tượng HS trong lớp. Dạy chỉ quan tâm đến HS tiếp thu bài tốt.

– Giáo viên dạy còn nói nhiều,làm việc nhiều.

  1. Kế hoạch tháng 3/2019
  2. Tư tưởng chính trị

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTPN 8/3,  ngày giải phóng BMT 10/3, ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3.

–  Tiếp tục thi đua xây dựng trường học TTHSTC

–  Giáo dục đạo đức, các KNS cho HS

–  Tham gia, chấp hành tốt ATGT. Đảm bảo an toàn ANTT trường học.

2 . Chuyên môn

–  Dạy chương trình  từ tuần 26 đến tuần 29.

– Thực hiện tốt dạy giảm tải, dạy lồng gép KNS, môi trường BĐ, BĐKH, ATGT,tích hợp tiết

kiệm năng lượng, tài liệu địa phương, dạy tích hợp tài liệu về Bác Hồ vào môn đạo đức từ lớp 2 –lớp 5, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số…

– Tập trung nâng cao chất lượng , bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành  ở tất cả các tiết học.

–  Tổ chức chuyên đề khối 1 và khối 4, thi đua dự giờ thao giảng, tổ chức giờ dạy tốt, giờ học tốt chào mừng các ngày lễ lớn .

– Chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp – Tăng cường sử dụng ĐDDH . Đảm bảo dạy đúng và đủ chương trình, thời khóa biểu .

– Dạy thật , học thật . Dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh không để học sinh ngồi ngoài lớp học.

– Thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài ở nhà của học sinh.

– Dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp dạy – học đột xuất hoặc có báo trước : BGH – KT- CĐ

– Khối trưởng + CM kiểm tra việc thực hiện chương trình và thời khóa biểu của GV. Sinh hoạt chuyên môn khối đạt hiệu quả, chất lượng.

– Các khối tổ chức thao giảng chào mừng ngày QTPN 8/3.

– Thanh tra 2 GV theo kế hoạch.

– Giáo viên tiếp tục bồi dưỡng chữ viết đẹp, vở sạch chữ đẹp  cho học sinh, rèn chữ viết Gv.

– Tổ chức kiểm tra học sinh học tập còn hạn chế ở các lớp.

– Tổ chức ra đề và KT giữa kỳ II ( khối 4&5)

–  Học sinh tham gia thi HS giỏi các môn TD- TT cấp huyện ( Thầy Dương và cô Mai Hoa)

– Tổ chức thi chữ viết đẹp cấp trường cho  HS.

– Tổ chức HĐ NGLL có hiệu quả.

– Kiểm tra hồ sơ tháng 3 vào ngày 15/3/2019.

  1.  Các HĐ khác:

– Làm tốt công tác giáo dục ATGT , phòng chống tai nạn thương tích .

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo đúng tiến độ, thời gian.

 

  1. Điều chỉnh- bổ sung:

………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                         Ngày 4 tháng 03 năm 2019

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                                 PHT

 

 

 

Trần Quốc Toản