BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐOÀN XÃ EADRƠNG                                ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN  HỒ CHÍ MINH  C.Đ NGUYỄN KHUYẾN

Eadrơng ngày  28  tháng 12 năm 2018
BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2018 – 2019
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.     Thuận lợi:
– Chi Đoàn trường TH Nguyễn Khuyến là chi Đoàn trực thuộc Đoàn Xã Eadrơng. Số lượng Đoàn viên chi Đoàn trong nhà trường (Hiện nay là 9 đồng chí). Đa số đoàn viên đều có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình trong phòng trào Đoàn và công tác chuyên môn.
– Trong suốt quá trình hoạt động, Chi Đoàn đã được sự quan tâm và giúp đỡ của Đoàn xã, Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ chức khác trong nhà trường. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong chi đoàn đạt được những thành công và hiệu quả đáng kể.
2.     Khó khăn:
Bên cạnh những mặt thuận lợi nêu trên, trong quá trình hoạt động chi đoàn còn gặp một số khó khăn như sau:
– Một số đoàn viên có nhà xa trường và nhiều đồng chí có con nhỏ nên tham gia hoạt động công tác Đoàn còn hạn chế.
– Một số đoàn viên chưa thật sự ý thức được trách nhiệm của mình, chưa phát huy được năng lực cá nhân, trách nhiệm với tập thể chưa cao.
– BCH chi đoàn còn ít kinh nghiệm nên ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động.
Chính những khó khăn trên đã tác động không nhỏ đến công tác đoàn và phong trào thanh niên trong học kỳ vừa qua.
II/ ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN TRONG HỌC KỲ I – NĂM HỌC  2018– 2019:
1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
– Xác định đây là công tác hết sức quan trọng, vì công tác giáo dục chính trị tư tưởng sẽ làm cho đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng hơn về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hơn nữa là những đoàn viên làm công tác giáo dục thì lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới ngành giáo dục là yêu cầu quan trọng hàng đầu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Chi Đoàn đã tuyên truyền, vận động  các Đoàn viên nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của Ngành Giáo dục. Xác định vững vàng lập trường chính trị của mình, tin tưởng vào các chủ trương đường lối và cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
1.1. Đã đạt được:
– Trong học kỳ qua, đa số các Đoàn viên trong chi đoàn đều có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Đoàn và sự nghiệp đổi mới của đất nước, của ngành giáo dục.
– Đa số Đoàn viên đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi Đoàn đã tuyên truyền vận động các Đoàn viên tìm hiểu và học tập làm theo lời Bác.
– Xây dựng được nếp sống, suy nghĩ lành mạnh, chống biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm, hành động cụ thể của mỗi đoàn viên.
– Thường xuyên phối hợp với Công Đoàn nhà trường, Liên đội tổ chức học tập tìm hiểu ý nghĩa và kỉ niệm các ngày lễ lớn như: Khai giảng năm hoc mới, ngày Phụ nữ VN 20/10. Đặc biệt chi Đoàn phối hợp với BCH Đoàn xã quét dọn địa bàn, tham gia các phong trào do Đoàn xã tổ chức.- 100 % Đoàn viên không vi phạm Pháp luật cũng như các quy định của Nhà trường, của Ngành giáo dục và Điều lệ Đoàn.
1.2. Còn tồn tại.
– Một số Đoàn viên chưa thật sự tự giác và ý thức cao trong các hoạt động của tập thể.

– BCH hoạt động chưa đều tay.
2 .Công tác xây dựng Đoàn -Tham gia xây dựng Đảng:
2.1. Đã đạt được:
      a.Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh:
– Thông qua nhiều loại hình hoạt động của Đoàn bồi dưỡng về nhận thức, tư tưởng và có hoạt động thực tiễn. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến về nội dung – phương pháp.
– Tổ chức thành công kiện toàn BCH Chi Đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019, bầu được BCH đủ số lượng theo đúng cơ cấu, tổ chức, có năng lực và nhiệt tình trong công tác.
– Tham gia đóng Đoàn phí đầy đủ, đúng hạn nhằm gây quỹ hoạt động.

 1. b. Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
  – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là trường học của thanh niên, chính vì thế tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và của mỗi đoàn viên.
  -Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng về tình hình công tác và các hoạt động của chi Đoàn ở Nhà trường, giúp cấp Ủy đánh giá đúng thực chất phong trào hoạt động Đoàn, để có biện pháp lãnh chỉ đạo phù hợp với điều kiện cụ thể từng hoạt động.
  2. Chưa đạt được:
  – Việc hoàn tham mưu, báo cáo cho Chi bộ, BGH chưa kịp thời.
  3. Công tác chuyên môn:
  Chi Đoàn đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi Đoàn viên trong chi Đoàn. Mỗi Đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình sẽ góp phần giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chính vì vậy BCH Chi đoàn luôn chỉ đạo động viên Đoàn viên chi đoàn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
  3.1. Đã đạt được:
  – Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy Nhà trường. Thực hiện khá tốt chỉ tiêu cá nhân do BGH đề ra trong học kỳ I năm học 2018 – 2019.
  – Đảm bảo 100% giáo viên có đủ hồ sơ, sổ sách có chất lượng theo đúng quy định của Nhà trường.
  – Đi dự giờ và được dự đủ chỉ tiêu quy định: 1tiết/1ĐVGV/ tuần.
  – 100% Đoàn viên giáo viên làm tốt công tác soạn, giảng, nhận xét, sửa chữa, hoàn thành tốt chương trình giảng dạy theo quy định.
  – Các đồng chí Đoàn viên làm công tác chủ nhiệm luôn kết hợp tốt với BGH nhà trường, với TPT Đội, với giáo viên bộ môn, với phụ huynh học sinh để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp.
  – Các đồng chí giáo viên Đoàn viên đã tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

– Thực hiện tốt chương trình lồng ghép về giáo dục KNS, môi trường, biến đổi khí hậu, ATGT,ANQP dân số, ma túy, phòng chống HIV/ AIDS,
3.2. Chưa đạt được:
– Vẫn còn Đoàn viên giáo viên còn chậm trong việc thực hiện các kế hoạch.
– Một số Đoàn viên làm công tác Chủ nhiệm lớp nhưng kết quả chưa cao.
– Đoàn viên giáo viên mặc dù đã đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra từ đầu học kỳ, tuy nhiên học sinh yếu kém còn cao.
4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT:
– Kết hợp với BGH, Công đoàn, các GVCN,  TPT Đội đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDT…
– Thực hiện Thể dục giữa giờ nghiêm túc và đầy đủ.
– Thực hiện tốt thể dục chính khoá theo quy định.
– Duy trì lao động vệ sinh trường lớp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Cùng với nhà trường thực hiện tốt phong trào “Vì một mái trường Xanh – Sạch – Đẹp”
– Tham gia tốt, đầy đủ các phong trào của Nhà trường và công Đoàn tổ chức.
5. Công tác Thiếu niên – Nhi đồng, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh:  
– Trong học kỳ I vừa qua Đoàn làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, dìu dắt Đội viên, thiếu niên nhi đồng, giáo dục hướng dẫn các em thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, “Nói lời hay làm việc tốt”. Giúp các em đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, thành lớp người mới “Vừa hồng vừa chuyên” kế tục trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
– Chi Đoàn đã kịp thời, sát sao trong từng kế hoạch hoạt động của Đội, từ khâu duyệt kế hoạch từng tháng, đến việc theo dõi, chỉ đạo các hoạt động thi đua cũng như trực tiếp hướng dẫn các em Đội viên hưởng ứng có hiệu quả các đợt thi đua của Liên đội tổ chức.
– Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, hiểu biết về pháp luật, giáo dục các em phải có ý thức tốt trong việc học tập, rèn đức luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu xứng đáng cháu ngoan của Bác Hồ, tiếp tục phấn đấu để đứng vào hàng ngũ Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
– Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đối với học sinh là con em thuộc hộ nghèo.
– Chỉ đạo Liên Đội tổ chức tốt Đại hội Liên Đội Năm học 2018 – 2019.
– Phối hợp với Liên Đội tổ chức Tết Trung thu cho các em học sinh trong toàn trường với không khí vui tươi, lành mạnh, bổ ích.
 6. Lao động-hướng nghiệp:
– Đoàn viên là GVCN lớp, có mặt đầy đủ và hướng dẫn học sinh lớp mình thực hiện lao động tổng vệ sinh lớp học hàng ngày hằng tuần, khu vực vệ sinh thường xuyên, chăm sóc công trình măng non nghiêm túc đạt chất lượng. Tham gia đầy đủ các buổi lao động do nhà trường quy định.
– Tham gia tốt hoạt động lao động công ích do Đoàn xã Eadrơng tổ chức.
7. Công tác an ninh- chính trị- trật tự an toàn xã hội:
– Phát hiện và cảnh báo những hiện tượng tiêu cực như học sinh đánh nhau, hút thuốc lá, đi xe máy, để tóc dài, vô lễ với giáo viên…
– Giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt để các em đến trường, đến lớp.
8. Công tác truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa:
– Tham gia buổi khám chữa bệnh tại buôn Gram B

III. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ II.
– Tổ chức kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3 2019).
– Tiến hành kết nạp các Đội viên lớn tuổi đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đoàn.
IV. NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
1. Nguyên nhân thành công:
Đạt được những thành tích trên là do những nguyên nhân sau:
– Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi bộ Đảng, của BGH Nhà trường, của BCH Đoàn cấp trên.
– Sự phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường.
– Sự đồng tâm, nhiệt tình và năng động của BCH trong hoạt động chỉ đạo công tác.
– Sự tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình trong hoạt động của các Đoàn viên.
2. Bài học kinh nghiệm:
– BCH cần hoạt động đều tay và năng động, sáng tạo hơn nữa. Cần chủ động trong việc ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
– Cần thu hút toàn thể các Đoàn viên của chi Đoàn vào hoạt động chung, tránh việc BCH làm thay làm hộ và chỉ có một số đồng chí hoạt động năng nổ, nhiệt tình còn một số đứng ngoài cuộc.
– Kết hợp tốt hơn giữa hoạt động Đoàn và hoạt động chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
– Cần tăng cường nguồn quỹ để hoạt động.
3. Đề xuất, kiến nghị:
– Chi bộ, BGH nhà trường, Đoàn cấp trên cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời hơn nữa hoạt động của Chi Đoàn.
– Các tổ chức trong nhà trường như: Công Đoàn, Đội TNTP cần phối kết hợp tốt hơn với Chi Đoàn trong các hoạt động.

Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kì I năm học 2018- 2019 của BCH chi đoàn Nguyễn Khuyến /./

T/M BCH CHI ĐOÀN
Bí Thư

Nguyễn Thành Nghị