Báo cáo Kiểm định chất lượng giáo dục 2018 – 2019

Báo cáo Kiểm định chất lượng giáo dục 2018 – 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                                         BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẮK LẮK – 2019   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN               BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ       DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ  THÀNH... ...
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ CƯM’GAR                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN Ea đrơng, ngày 13  tháng12 năm 2018     BÁO CÁO Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019   Thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/ĐU, ngày 10/01/2018 của Đảng ủy xã Ea Drơng về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nghị quyết của chi bộ. Chi bộ... ...
QUI CHẾ LÀM VIỆC  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN    (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN   (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN Số 01/QC- CB Eadrơng, ngày 20 tháng 6 năm 2017 QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN (NHIỆM KỲ 2017 – 2020) -Căn cứ vào điều lệ Đảng do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XII; -Căn cứ nghị quyết đại hội Lần thứ V – Nhiệm... ...
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EADR ƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 Chi bộ trường tiểu học Nguyễn Khuyến Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Về phương hướng, nhiệm... ...
Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá

Lượt xem:

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ M’GAR TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                               BÁO CÁO TỰ ÐÁNH GIÁ                                     ĐẮK LẮK – 2018     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ M’GAR... ...
Danh mục minh chứng

Danh mục minh chứng

Lượt xem:

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú 1 1. Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng 1. Số 262/QĐ- PGD ĐT, ngày 26/8/2014, Số 316/QĐ -PGD ĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2014;... ...
Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Lượt xem:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ    Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt 1 X   5 X   2 X   6 X   3 X   7 X   4 X          Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Tiêu chí... ...
Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                                 KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ                                           Tỉnh ĐẮK LẮK – 2018     TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN HỘI ÐỒNG TỰ... ...
Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Lượt xem:

Tối 12-11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên toàn quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...