KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐOÀN XÃ EA DRƠNG

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN KHUYẾN

                     ***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ea Drơng, ngày 10  tháng 01 năm 2022.

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022

 

  1. Đánh giá công tác hoạt động của chi đoàn tháng 12/2021

– Đã thi đua lập thành tích chào mừng ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

– Đã tổ chức lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong sân vườn trường

– Đã thường xuyên dọn dẹp vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid 19.

– Tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid 19 của xã.

– Đã sinh hoạt chi đoàn đúng định kỳ

  1. Triển khai công tác hoạt động của chi đoàn tháng 1/2022

– Thi đua lập thành tích chào năm mới 2022 năm Nhâm Dần

– 100% ĐVGV thực hiện tốt quy chế chuyên môn

– Hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động của huyện đoàn và đoàn thể trong nhà trường.

– Tuyên truyền học sinh về dịch Covid 19.

– Ra quân dọn vệ sinh, trồng hoa cây cảnh trong trường tạo môi trường xanh – sạch – đẹp

– Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 01 của Chi đoàn, đề nghị mỗi một thành viên trong Chi đoàn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

– Đoàn xã ( để b/c )

-Trường (để b/c);

-Các đoàn viên Chi đoàn (để t/h);

– Lưu Chi đoàn.

 

  1. BCH CHI ĐOÀN

                                                                                                                          BÍ THƯ

 

 

                                                 

 Mai Thị Hồng Ngân