BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ CƯM’GAR                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN Ea đrơng, ngày 13  tháng12 năm 2018     BÁO CÁO Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019   Thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/ĐU, ngày 10/01/2018 của Đảng ủy xã Ea Drơng về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nghị quyết của chi bộ. Chi bộ... ...
QUI CHẾ LÀM VIỆC  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN    (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN   (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN Số 01/QC- CB Eadrơng, ngày 20 tháng 6 năm 2017 QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN (NHIỆM KỲ 2017 – 2020) -Căn cứ vào điều lệ Đảng do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XII; -Căn cứ nghị quyết đại hội Lần thứ V – Nhiệm... ...
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EADR ƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 Chi bộ trường tiểu học Nguyễn Khuyến Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Về phương hướng, nhiệm... ...