ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Lượt xem:

...
Trải nghiệm giờ ra chơi sáng tạo

Trải nghiệm giờ ra chơi sáng tạo

Lượt xem:

“GIỜ RA CHƠI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2023 ” Ngay từ đầu năm học, Liên đội căn cứ vào tình hình thực tế, tham mưu với ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” với đầy đủ các nội dung thiết thực, mang tính trải nghiệm, sáng tạo đảm bảo... ...
Liên đội Tiểu học Nguyễn Khuyến  triển khai hiệu quả phong trào Đọc báo đội

Liên đội Tiểu học Nguyễn Khuyến triển khai hiệu quả phong trào Đọc báo đội

Lượt xem:

Liên đội Tiểu học Nguyễn Khuyến triển khai hiệu quả phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”: bantuyengiao Thiếu nhi Nguyễn Khuyến thực hiện hiệu quả phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024; chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Cư M’gar. Nhằm giúp đội viên, thiếu nhi có thói... ...
KẾ HOẠCH Công tác đội và phong trào thiếu nhi   Tháng 4 năm học 2021 – 2022

KẾ HOẠCH Công tác đội và phong trào thiếu nhi Tháng 4 năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR Liên đội Nguyễn Khuyến ***                             Số: ….-KH/LĐ        EaDrơng, ngày  05 tháng 04 năm 2022   KẾ HOẠCH Công tác đội và phong trào thiếu nhi  Tháng 4 năm học 2021 – 2022 Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Cư M’gar năm học 2021 – 2022, Liên đội Nguyễn Khuyến xây dựng kế hoạch tổ chức... ...
TUYÊN TRUYỀN Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong trường học

TUYÊN TRUYỀN Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong trường học

Lượt xem:

BÀI TUYÊN TRUYỀN Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong trường học   Thực hiện kế hoạch số 236 – KH/TĐTN – TTNTH, ngày 23/04/2020 của Ban thường vụ tỉnh ĐăLăk về việc triển khai“ Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020- 2025”Hôm nay,trong buổi sinh hoạt dưới cờ,Liên đội Nguyễn Khuyến phối hợp với y... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EA DRƠNG CHI ĐOÀN TH NGUYỄN KHUYẾN                      *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ea Drơng, ngày 10  tháng 01 năm 2022.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022   Đánh giá công tác hoạt động của chi đoàn tháng 12/2021 – Đã thi đua lập thành tích chào mừng ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam – Đã tổ chức lao... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 12/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 12/2021

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EDRƠNG            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀNTH NGUYỄN KHUYẾN                  Eadrơng, ngày 10 tháng 12  năm  2021   KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 12/2021   Đánh giá công tác hoạt động của chi đoàn tháng 11 /2021 – Đã hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động của huyện đoàn và đoàn thể trong nhà trường. – Đã duy trì hoạt động của... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  	NĂM HỌC 2021 -2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 -2022

Lượt xem:

LĐLĐ HUYỆN CƯ M’GAR         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS NGUYỄN KHUYẾN                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: 02 /KH-CĐNK                                                        EaDrơng , ngày 28 tháng 08 năm 2021   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 -2022                                         TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ: Năm học 2021 – 2022, ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng,... ...
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ CƯM’GAR                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN Ea đrơng, ngày 13  tháng12 năm 2018     BÁO CÁO Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019   Thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/ĐU, ngày 10/01/2018 của Đảng ủy xã Ea Drơng về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nghị quyết của chi bộ. Chi bộ... ...
QUI CHẾ LÀM VIỆC  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN    (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN   (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN Số 01/QC- CB Eadrơng, ngày 20 tháng 6 năm 2017 QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN (NHIỆM KỲ 2017 – 2020) -Căn cứ vào điều lệ Đảng do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XII; -Căn cứ nghị quyết đại hội Lần thứ V – Nhiệm... ...
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EADR ƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 Chi bộ trường tiểu học Nguyễn Khuyến Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Về phương hướng, nhiệm... ...