Kế hoạch hoạt động chuyên môn Học kì 1 năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD – ĐT CƯM’GAR          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   Số       / KH – CM                                           Eadrơng, ngày 24 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH HỌC KÌ  I 

                                         NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện công văn số 33/KH-GDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng

Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018,

Căn cứ công văn số: 289/HD- PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 -2018

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường tiểu học Nguyễn Khuyến; Căn cứ vào kế hoạch năm học của chuyên môn trường.

Căn cứ tình hình thực tế tại trường. Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cho học kì I năm học 2017 – 2018 như sau:

 

I/NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH:

1.Giáo viên:

 1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tập trung các nhiệm vụ:

– Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi .

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 1007/SGDĐT-GDTH ngày 19/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/2/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

 1. b. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Công văn số 942/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2015 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học năm học 2017-2018;

– Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ.

– Đưa vào nhà trường các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới theo chỉ đạo tại. Công văn số 1086/SGDĐT -VP ngày 8/8/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

– Tổ chức 1 – 2 “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới, từng bước giúp học sinh quen dần với cách học ở tiểu học và cảm thấy vui thích khi được đi học.

– Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín đối với xã hội và nhân dân.

– Có nhiều biện pháp tích cực xây dựng tốt nề nếp chất lượng dạy học.

– Xây dựng có nề nếp phong trào vở sạch chữ đẹp, rèn luyện chữ viết của giáo viên và học sinh.

– Làm tốt công tác chủ nhiệm, thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.

– Thực hiện có hiệu quả các hội thi làm đồ dùng dạy học, thi chữ viết đẹp, phong trào vở sạch chữ đẹp.

– Thực hiện tốt việc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Duy trì tốt số lượng học sinh, tránh tình trạng học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần.  Hoàn thành các chỉ tiêu của năm học 2017 – 2018.

2.Học sinh:

    – Giáo dục cho các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nội quy của nhà trường và nhiệm vụ của người học sinh. Xây dựng cho các em động cơ, thái độ học tập đúng đắn, giáo dục cho các em truyền thống yêu nước, có ý thức tham gia các họat động do nhà trường. Có tinh thần đòan kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Cung cấp cho các em hiểu biết về luật lệ an toàn giao thông, ý thức bảo vệ của công và bảo vệ môi trường “Xanh – sạch – đẹp” những hiểu biết về phòng chống tai nạn thương tích, về ma túy, HIV và phòng chống các tệ nạn xã hội khác.

– Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, thông qua các buổi họp phụ huynh, thông qua những cuộc thăm hỏi gia đình học sinh…

– Tổ chức tốt học tiết đọc thư viện Room to read và đưa vào hoạt động giảng dạy có hiệu quả.

– Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca vào ngày 20/11, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá mỗi tháng 1 lần, tham quan di tích lịch sử nhà đày cho học sinh giỏi, thành lập các câu lạc bộ Âm nhạc, rèn kỹ năng sống phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chú ý quan tâm đến học sinh có hòan cảnh khó khăn và học sinh cá biệt. Tổ chức sân chơi phù hợp với lứa tuổi. Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Thực hiện tốt các chủ điểm, chủ đề. Giáo dục các em học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh. Thực hiện tốt an toàn giao thông, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thi đua thực hiện trường lớp:’xanh – sạch – đẹp’. Thực hiện tốt nề nếp được quy định, nội quy trường học. Xây dựng tốt nề nếp vở sạch chữ đẹp, nề nếp và chữ viết xây dựng ngay từ đầu năm học.

 

II/   CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

a/Giáo viên:Tổng số:   33 Đồng chí.

 • Đồ dùng dạy học: Tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy đều sử dụng đồ dùng, tuyệt đối không dạy chay, học chay.
 • Kiểm tra đột xuất: 15 đ/c, Kiểm tra chuyên đề: 12 đ/c
 • Dự giờ rút kinh nghiệm mỗi đồng chí ít nhất là : 09 tiết /kì
 • Đi dự học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp mỗi đồng chí ít nhất 02 tiết /tháng.
 • Tổ chức hội giảng vào các ngày lễ lớn trong năm là 3 đợt.(20/10, 20/11, 8/3) là 17 tiết.
 • Tổ chức dạy dự giờ sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm là 5 tiết (Khối 1,2,3,4,5). Mỗi giáo viên soạn 1 tiết giáo án bằng đèn chiếu.
 • Tổ chức chuyên đề cấp trường 5 khối đều tổ chức tham gia.
 • Tham gia bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường,huyện.
 • Tổ chức thi tiết đọc thư viện cấp trường và tham gia dự thi cấp huyện.
 • Tham gia thi giáo án điện tử mỗi khối 2 tiết.
 • 100% giáo viên có giáo án đến lớp. Trong năm số giáo viên soạn giáo án bằng máy tính là 90,9%. Hồ sơ xếp loại tốt: 30 bộ;
 • Giáo viên đạt gv dạy giỏi cấp trường:  70% trở lên
 • Tham gia thi GV DG cấp huyện 100% chỉ tiêu của phòng.
 • Tất cả giáo viên đều có sáng kiến hoặc kinh nghiệm.

*Các chỉ tiêu khác:

 • Đạt vở sạch chữ đẹp là 21 lớp tham gia.
 • 100% giáo viên tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường phát động.
 • 100% giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
 • Kết nạp Đội : 50% trong độ tuổi lớp 3.

b/Học sinh:

 • Duy trì số lượng đạt 100%.
 • Chuyên cần : 97 – 98% trở lên.
 • Đánh giá thường xuyên:Hoàn thành tốt: 90 em,hoàn thành: 409 em,CHT: 02 em
 • Đánh giá định kỳ: Dưới 5 điểm:  2 em,   điểm 5 trở lên: 409  em
 • Hình thành và phát triển năng lực: Tốt: 90 Đạt: 409 em, CCG: 2 em
 • Hình thành và phát triển phẩm chất: Tốt: 91 em, đạt: 408 em, CCG: 2 em
 • Khen thưởng:

Toàn diện: 90 em;         Từng mặt: 100 em

Học sinh khuyết tật:  4 em Trong đó: 2 học sinh đánh giá chung

2 học sinh đánh gia theo kế hoạch cá nhân

 • Tham gia thi học sinh năng khiếu về thể thao, cờ vua, bóng đá, bóng bàn…
 • 100% lớp có nề nếp tự học, có thái độ học tập tốt, không vi phạm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giữ vệ sinh cá nhân và lớp học.
 • Tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường cũng như của các cấp phát động.

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1.Xây dựng tốt nề nếp giáo viên sinh hoạt chuyên môn, thanh tra chuyên môn (đột xuất,chuyên đề, báo trước…), xây dựng quy chế hoạt động của chuyên môn, đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên khách quan và chủ yếu là giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

2.Xây dựng kế hoạch chỉ đạo lớp, bàn bạc thảo luận lên kế hoạch cụ thể đúng chương trình, phù hợp với điều kiện của từng lớp, từng phân hiệu. Áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. Chú trọng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm.

3.Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của lớp mình phụ trách thông qua kế hoạch chỉ đạo của các tổ chức trong nhà trường.

4.Tăng cường công tác thanh kiểm tra: Đồ dùng, nề nếp sĩ số, đồng phục, tự học

5.Làm tốt công tác phối hợp giáo dục giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội.

 

Nơi nhận:                                                     

– Hiệu trưởng;          Báo cáo                                                                             Hiệu phó

– Khối trưởng;     Thực hiện

– Lưu chuyên môn.

 

Trần Quốc Toản

DUYỆT CỦA  HIỆU TRƯỞNG