KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHỐI 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHỐI 2

Lượt xem:

  TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      KHỐI 2                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH NĂM HỌC Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên môn tổ 2 Năm học 2021 – 2022   Căn cứ công văn số 1315/BGDĐT ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về hướng dẫn sinh hoạt... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5

Lượt xem:

  TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN TỔ KHỐI 5 SỐ:…/ KH K5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   EaDrơng, ngày 13 tháng 9 năm 2021           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5 NĂM HỌC 2021 – 2022 Căn cứ xây dựng kế hoạch. -Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định... ...
KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG KHỐI 1

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG KHỐI 1

Lượt xem:

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 9/2021 THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích chào mừng ngày tựu trường; Quốc khánh 2/9 ngày khai giảng năm học mới 5/9/2020 15/9/2020 đến 25/9/2020       NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Tuần 1 – Tham gia tập huấn Team – Họp khối dạy thử trên phần mềm Team; phân công nhiệm vụ dạy học trong khối. – Tiếp tục rà soát... ...
KH chuyên môn T5/2018-2019

KH chuyên môn T5/2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số …/KH- CM Ea đrơng,  ngày 2 tháng 5 năm 2019            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2018                                         NĂM HỌC : 2018 – 2019 Đánh giá hoạt động thời gian qua: *  Ưu điểm : a,Tư tưởng... ...
KH chuyên môn T4/2018-2019

KH chuyên môn T4/2018-2019

Lượt xem:

    PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số …/KH- CM                                                        Ea Drơng, ngày 05 tháng 4 năm 2019   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2019                                      NĂM HỌC : 2018 – 2019   Đánh giá hoạt động thời gian qua: *  Ưu... ...
KH chuyên môn T3/2018-2019

KH chuyên môn T3/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR                          CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số …/KH- CM                                                                                                             Ea Drơng, ngày 30  tháng 01 năm 2019                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019                                             NĂM HỌC : 2018 – 2019 Đánh giá hoạt động thời gian qua: *  Ưu điểm :... ...
KH chuyên môn T2/2018-2019

KH chuyên môn T2/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM                                   EaDrơng, ngày 30  tháng 01 năm 2019                                                                                                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 2/2019  NĂM HỌC : 2018 – 2019   1. Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1 Về công tác chủ nhiệm, nề nếp: Các lớp đã duy... ...
KH chuyên môn t1/2018-2019

KH chuyên môn t1/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯ MGAR         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN           Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Số:…/KH- CM                                                                                                                             EaDrơng, ngày 07 tháng 01 năm 2019    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 1/2019  NĂM HỌC : 2018 – 2019 1. Đánh giá hoạt động thời gian qua: Trong thời gian qua đã làm tốt một số việc như sau: 1.1... ...
KH chuyên môn T12/2018-2019

KH chuyên môn T12/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                       Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM  Ea Drơng, ngày 03 tháng 12 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 12/2018 NĂM HỌC :2018 – 2019 Đánh giá hoạt động chuyên môn tháng 11: 1.1. Công tác số lượng: Số lượng học sinh duy trì tốt ở tất cả... ...
KH chuyên môn T11/2018-2019

KH chuyên môn T11/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                        Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM         EaDrơng, ngày 05 tháng 11 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 11/2018 NĂM HỌC : 2018 -2019 Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1. Công tác số lượng: Duy trì tốt số lượng học sinh ở tất cả các khối... ...
KH chuyên môn t10/2018-2019

KH chuyên môn t10/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM EaDrơng, ngày 01 tháng 10 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 10/2018 NĂM HỌC : 2018 – 2019   Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1. Công tác số lượng: Đã hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh vào... ...
KH Chuyên môn t9/2018-2019

KH Chuyên môn t9/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNGTH NGUYỄN KHUYẾN          Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Số …./KH-CM EaDrơng, ngày 04 tháng 9 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 9 NĂM HỌC :2018 – 2019   Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1. Công tác tuyển sinh: Đã hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 1, đối... ...
Trang 1 / 512345 »