KH chuyên môn T5/2018-2019

KH chuyên môn T5/2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số …/KH- CM Ea đrơng,  ngày 2 tháng 5 năm 2019            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2018                                         NĂM HỌC : 2018 – 2019 Đánh giá hoạt động thời gian qua: *  Ưu điểm : a,Tư tưởng... ...
KH chuyên môn T4/2018-2019

KH chuyên môn T4/2018-2019

Lượt xem:

    PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số …/KH- CM                                                        Ea Drơng, ngày 05 tháng 4 năm 2019   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2019                                      NĂM HỌC : 2018 – 2019   Đánh giá hoạt động thời gian qua: *  Ưu... ...
KH chuyên môn T3/2018-2019

KH chuyên môn T3/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR                          CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số …/KH- CM                                                                                                             Ea Drơng, ngày 30  tháng 01 năm 2019                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019                                             NĂM HỌC : 2018 – 2019 Đánh giá hoạt động thời gian qua: *  Ưu điểm :... ...
KH chuyên môn T2/2018-2019

KH chuyên môn T2/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM                                   EaDrơng, ngày 30  tháng 01 năm 2019                                                                                                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 2/2019  NĂM HỌC : 2018 – 2019   1. Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1 Về công tác chủ nhiệm, nề nếp: Các lớp đã duy... ...
KH chuyên môn t1/2018-2019

KH chuyên môn t1/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯ MGAR         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN           Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Số:…/KH- CM                                                                                                                             EaDrơng, ngày 07 tháng 01 năm 2019    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 1/2019  NĂM HỌC : 2018 – 2019 1. Đánh giá hoạt động thời gian qua: Trong thời gian qua đã làm tốt một số việc như sau: 1.1... ...
KH chuyên môn T12/2018-2019

KH chuyên môn T12/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                       Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM  Ea Drơng, ngày 03 tháng 12 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 12/2018 NĂM HỌC :2018 – 2019 Đánh giá hoạt động chuyên môn tháng 11: 1.1. Công tác số lượng: Số lượng học sinh duy trì tốt ở tất cả... ...
KH chuyên môn T11/2018-2019

KH chuyên môn T11/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                        Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM         EaDrơng, ngày 05 tháng 11 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 11/2018 NĂM HỌC : 2018 -2019 Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1. Công tác số lượng: Duy trì tốt số lượng học sinh ở tất cả các khối... ...
KH chuyên môn t10/2018-2019

KH chuyên môn t10/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T.TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. Số …/KH- CM EaDrơng, ngày 01 tháng 10 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 10/2018 NĂM HỌC : 2018 – 2019   Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1. Công tác số lượng: Đã hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh vào... ...
KH Chuyên môn t9/2018-2019

KH Chuyên môn t9/2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNGTH NGUYỄN KHUYẾN          Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Số …./KH-CM EaDrơng, ngày 04 tháng 9 năm 2018    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 9 NĂM HỌC :2018 – 2019   Đánh giá hoạt động thời gian qua: 1.1. Công tác tuyển sinh: Đã hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 1, đối... ...
Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 35

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 35

Lượt xem:

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 35 Từ ngày  14 tháng 5  đến ngày  18 tháng 5 năm 2018 Người trực: H Wới – Lớp 1a3 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –         Thi đua lập thành tích CM ngày SN Bác 19/5. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần-... ...
Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 34

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 34

Lượt xem:

KẾ HOẠCH TUẦN 34 Từ ngày 7  tháng  5  đến ngày  11  tháng 5 năm 2018 Người trực  :   3A1    – Cô  Trần Hoa   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.        Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS –         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học... ...
Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 33

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 33

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 33 Từ ngày 30 tháng 4  đến ngày 4 tháng 5 năm 2018 Người trực  :   3a2    – Cô Hoài Thu   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –   Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS –        ... ...
Trang 1 / 41234 »