KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”      Năm học 2018– 2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM” Năm học 2018– 2019

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯM’GAR LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN             *** Số 35:KH/LĐ                                     Ea Drơng, ngày 17 tháng 04 năm 2019     KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”      Năm học 2018– 2019   Thực hiện chương trình công tác Đội tháng 4 và phong trào thiếu nhi huyện Cư Mgar năm học 2018- 2019. –  Nhằm đa dạng hóa... ...
KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  VỀ “ HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ” CHO HỌC SINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2018 – 201

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ “ HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ” CHO HỌC SINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2018 – 201

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 37 / KH-NK                       Ea Drơng, ngày 29 tháng 04 năm 2019   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  VỀ “ HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ” CHO HỌC SINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2018 – 2019   Căn cứ vào kế hoạch hoạt... ...
KẾ HOẠCH  Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

KẾ HOẠCH Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HÔ CHÍ MINH HUYỆN CƯM’GAR               LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN Ea Drơng, ngày 12 tháng 10 năm 2018 *** Số: 12- KH/LĐ   KẾ HOẠCH  Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”   Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019  và Giao ước thi đua của Liên đội với Hội đồng đội huyện Cưmgar. Nhằm giáo dục... ...
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN *** Số: 01- CTr/LĐ       EaDrơng,  ngày 20 tháng 9 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ... ...
GIAO ƯỚC THI ĐUA CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2018 – 2019

GIAO ƯỚC THI ĐUA CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

              ĐOÀN XÃ EADRƠNG CHI ĐOÀN TH NGUYỄN KHUYẾN          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH EaDrơng, ngày 13  tháng 12 năm 2018 GIAO ƯỚC THI ĐUA CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2018 – 2019 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, phát huy truyền thống tốt đẹp của đoàn viên thanh niên, xứng đáng là lực lượng xung kích, là cánh tay phải đắc lực của... ...
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2018 -2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2018 -2019

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EADRƠNG                                    ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN  HỒ CHÍ MINH          C.Đ NGUYỄN KHUYẾN Eadrơng, ngày 17 tháng 05 năm 2019   BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2018 -2019   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi: . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Tổng số đoàn viên: 9 đ/c. Trong đó: + Số lượng đảng viên sinh hoạt Đoàn: 3 đ/c – Được sự quan tâm chỉ đạo thường... ...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 /2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 /2019

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EADRƠNG                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TH NG.KHUYẾN                   PHẦN I: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 /2019 TT chính trị: (như nhà trường) Chuyên môn: – Tất cả đoàn viên thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn 26/3 – Tất cả đoàn viên tham gia tốt các hoạt động chung trong nhà trường. –... ...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 /2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 /2019

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EADRƠNGĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TH NG.KHUYẾN                      PHẦN I: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 /2019 TT chínhtrị: (nhưnhàtrường) Chuyênmôn: – Tất cả đoàn viên thi đua lập thành tích kỉ niệm 35 ngày thành lập huyện Cưmgar và Mừng Đảng mừng xuân 2019. – Tất cả đoàn viên tham gia tốt các hoạt động chung trong nhà trường. –... ...
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2018 – 2019

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EADRƠNG                                ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN  HỒ CHÍ MINH  C.Đ NGUYỄN KHUYẾN Eadrơng ngày  28  tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2018 – 2019 I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1.     Thuận lợi: – Chi Đoàn trường TH Nguyễn Khuyến là chi Đoàn trực thuộc Đoàn Xã Eadrơng. Số lượng Đoàn viên chi Đoàn trong... ...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN QUÝ I NĂM 2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN QUÝ I NĂM 2019

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EADRƠNG                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TH NG.KHUYẾN                     BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN QUÝ I NĂM 2019 TT chínhtrị: (nhưnhàtrường) Chuyênmôn: – Thiđualậpthànhtíchchàomừngcácngàylễlớntrongquý. – Tất cả đoàn viên tham gia tốt các hoạt động chung trong nhà trường. – Duy trì sinh hoạt chi đoàn. – Đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn. – Tham... ...
Báo cáo công tác đoàn tháng 2/2019

Báo cáo công tác đoàn tháng 2/2019

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EADRƠNG                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TH NG.KHUYẾN                   PHẦN I: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 /2019 TT chínhtrị: (nhưnhàtrường) Chuyênmôn: – Tất cả đoàn viên thi đua lập thành tích Mừng Đảng mừng xuân. – Tất cả đoàn viên tham gia tốt các hoạt động chung trong nhà trường. – Đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế... ...
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và  tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma... ...
Trang 1 / 212 »