KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022

Lượt xem:

ĐOÀN XÃ EA DRƠNG CHI ĐOÀN TH NGUYỄN KHUYẾN                      *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ea Drơng, ngày 10  tháng 01 năm 2022.     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 1/2022   Đánh giá công tác hoạt động của chi đoàn tháng 12/2021 – Đã thi đua lập thành tích chào mừng ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam – Đã tổ chức lao... ...
NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN   KẾ HOẠCH THÁNG 1- 2018 Công tác chính trị tư tưởng: Lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân. Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua... ...
NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ EADRƠNG                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN   NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018 Chủ đề: Chào mừng ngày QĐND VN, QPTD 22/12 Thi đua LTT CM 73 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12. Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy... ...
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ EA DRƠNG                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN   KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018   Chủ đề: Chào mừng ngày QĐND VN, QPTD 22/12 Thi đua LTT CM 73 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12. Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy... ...
DỰ THẢO KÊ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 5/ 2018

DỰ THẢO KÊ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 5/ 2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN         EaDrơng , ngày  3  tháng  5   năm 2018   DỰ THẢO KÊ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 5/ 2018   PHẦN I: BẦU CấP ỦY CHI BỘ NK 2017- 2020 Điểm danh Thông qua KH; hướng dẫn công tác chuẩn bị ĐH chi bộ NK V…. Bầu cấp ủy chi bộ NK 2017- 2020.... ...
NGHỊ QUYẾT THÁNG  5/2018

NGHỊ QUYẾT THÁNG 5/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN         EaDrơng , ngày  3  tháng  5   năm 2018   NGHỊ QUYẾT THÁNG  5/2018 Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTLĐ 1/5; 15/5 ; 19/5 Công tác chính trị tư tưởng: Chào mừng KN ngày Quốc tế lao động 1/5/2018; ngày Sinh nhật Bác 19/5 Tiếp tục thực hiện “Trường học... ...
KẾ HOẠCH THÁNG  5/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN EaDrơng , ngày  2  tháng  5   năm 2018   KẾ HOẠCH THÁNG  5/2018   Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTLĐ 1/5; 15/5 ; 19/5 Công tác chính trị tư tưởng: Chào mừng KN ngày Quốc tế lao động 1/5/2018; ngày Sinh nhật Bác 19/5 Tiếp tục thực hiện “Trường học... ...
NGHỊ QUYẾT  THÁNG  4/2018

NGHỊ QUYẾT THÁNG 4/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN EaDrơng , ngày  2  tháng  4  năm 2018   NGHỊ QUYẾT THÁNG  4/2018 Chủ đề: Chào mừng  các ngày lễ: 10/3 ÂL; 30/4 và tháng ATGT Công tác chính trị tư tưởng: Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 ÂL); Chào mừng Ngày Giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc... ...
KẾ HOẠCH THÁNG  4/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN EaDrơng , ngày  2  tháng  4   năm 2018 KẾ HOẠCH THÁNG  4/2018 Chủ đề: Chào mừng  các ngày lễ: 10/3 ÂL; 30/4 và tháng ATGT Công tác chính trị tư tưởng: Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 ÂL); Chào mừng Ngày Giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế... ...
NGHỊ QUYẾT  THÁNG  3/2018

NGHỊ QUYẾT THÁNG 3/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN EaDrơng , ngày  2  tháng  3   năm 2018   NGHỊ QUYẾT THÁNG  3/2018   Chủ đề: Chào mừng  88 năm thành lập ĐTNCSVN 26/3; Công tác chính trị tư tưởng: Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Chào mừng ngày giải phóng TP... ...
KẾ HOẠCH THÁNG  3/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN EaDrơng , ngày  1  tháng  3   năm 2018   KẾ HOẠCH THÁNG  3/2018 Chủ đề: Chào mừng  88 năm thành lập ĐTNCSVN 26/3; Công tác chính trị tư tưởng: Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Chào mừng ngày giải phóng TP Buôn... ...
KẾ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG  3/2018 (13h 30/ thứ 6/02/02/2018)

KẾ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 3/2018 (13h 30/ thứ 6/02/02/2018)

Lượt xem:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   KẾ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG  3/2018 (13h 30/ thứ 6/02/02/2018)   Điểm danh Tuyên bố lý do Triển khai, quán triệt các văn bản + CV- NQ các cấp Quyết định – Kế hoạch – Bộ tiêu chí chỉ tiêu các bộ phân, ban ngành xã CV số 21-CTr/ĐU về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm... ...
Trang 1 / 212 »