KẾ HOẠCH Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 22/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu
Xem văn bản Xem Online
Tải về