Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 35 Từ ngày  13 tháng 5  đến ngày  17 tháng 5 năm 2018 Người trực: H Wới – Lớp 1a3 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –         Thi đua lập thành tích CM ngày SN Bác 19/5. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần-... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 34 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 34 năm học 2018-2019

Lượt xem:

KẾ HOẠCH TUẦN 34 Từ ngày 6 tháng  5  đến ngày  10  tháng 5 năm 2019 Người trực  :   3A2    – Cô  Trần Hoa   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.        Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS –         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 33 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 33 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 33 Từ ngày 22 tháng 4  đến ngày 26 tháng 4 năm 2019 Người trực  :   3a3    – Cô H – Guit                 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –   Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 32 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 32 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 32 Từ ngày 15 tháng 4  đến ngày 19 tháng 4 năm 2019 Người trực  :   4a3  – Cô  Thu Lý   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.       Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 31 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 31 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 31 Từ ngày 8 tháng 4  đến ngày  12 tháng 4 năm 2019 Người trực .     5a1  – Cô : Kim Tuyến   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.       Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 30 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 30 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 30 Từ ngày  1 tháng 4  đến ngày 5 tháng 4 năm 2019 Người trực .    5a2   – Cô  Thủy NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Giáo dục đạo đức, ATGT  cho HS. –         Nâng cao... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 29 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 29 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 29 Từ ngày  25 tháng 3  đến ngày 29 tháng  3 năm 2019 Người trực .    2a3   –  Cô  Ngân NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Giáo dục đạo đức cho học sinh. –         Nâng cao... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 28 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 28 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 28 Từ ngày  18  tháng 3  đến ngày 22 tháng 3 năm 2019 Người trực :    2a2 – Cô  Bẩy NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Giáo dục đạo đức cho học sinh. –         Nâng cao... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 27 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 27 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 27 Từ ngày  11 tháng 3  đến ngày 15  tháng 3 năm 2019 Người trực .    2a1        – Cô  H Nghi NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Thi đua dạy tốt –học tốt CM ngày TL ĐTN CSHCM. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 27 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 27 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 27 Từ ngày  11 tháng 3  đến ngày 15  tháng 3 năm 2019 Người trực .    2a1        – Cô  H Nghi NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Thi đua dạy tốt –học tốt CM ngày TL ĐTN CSHCM. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 26 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 26 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 26 Từ ngày  4 tháng 3  đến ngày  8  tháng 3 năm 2019 Người trực .    5a3         – Cô  Hoài Thu NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –         Nâng cao tỉ lệ chuyên cần. Duy trì tốt SS HS... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 25 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 25 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN   KẾ HOẠCH TUẦN 25 Từ ngày  25 tháng 2  đến ngày 1 tháng 3 năm 2019 Người trực .    4a3   – Cô  Đào Thị Anh Đào NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.  Tư tưởng CT –   Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –         Nâng cao tỉ lệ chuyên cần. Duy... ...
Trang 1 / 41234 »