CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2017-2022

CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2017-2022

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯ MGAR     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc                                                                 Ea Drơng, ngày 30 tháng 05 năm 2022 CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2017-2022   Chào cờ Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu Diễn văn khai mạc của lãnh đạo nhà trường. Đại diện học sinh... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5

Lượt xem:

  TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN TỔ KHỐI 5 SỐ:…/ KH K5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   EaDrơng, ngày 13 tháng 9 năm 2021           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5 NĂM HỌC 2021 – 2022 Căn cứ xây dựng kế hoạch. -Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định... ...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

  TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỔ KHỐI 1                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……/TK1-NK   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1 NĂM HỌC 2021 – 2022   CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Thực hiện công văn số /HD-PGDĐT ngày  tháng   2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về hướng dẫn thực hiện... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên Môn tuần 35 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 35 Từ ngày  13 tháng 5  đến ngày  17 tháng 5 năm 2018 Người trực: H Wới – Lớp 1a3 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –         Thi đua lập thành tích CM ngày SN Bác 19/5. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần-... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 34 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 34 năm học 2018-2019

Lượt xem:

KẾ HOẠCH TUẦN 34 Từ ngày 6 tháng  5  đến ngày  10  tháng 5 năm 2019 Người trực  :   3A2    – Cô  Trần Hoa   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.        Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS –         Thực hiện “ Trường học thân thiện, học... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 33 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 33 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 33 Từ ngày 22 tháng 4  đến ngày 26 tháng 4 năm 2019 Người trực  :   3a3    – Cô H – Guit                 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.Tư tưởng CT –   Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 32 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 32 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 32 Từ ngày 15 tháng 4  đến ngày 19 tháng 4 năm 2019 Người trực  :   4a3  – Cô  Thu Lý   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.       Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số HS... ...
Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 31 năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động Chuyên môn Tuần 31 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 31 Từ ngày 8 tháng 4  đến ngày  12 tháng 4 năm 2019 Người trực .     5a1  – Cô : Kim Tuyến   NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN   1.       Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học –    Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần- sĩ số... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 30 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 30 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 30 Từ ngày  1 tháng 4  đến ngày 5 tháng 4 năm 2019 Người trực .    5a2   – Cô  Thủy NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Giáo dục đạo đức, ATGT  cho HS. –         Nâng cao... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 29 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 29 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 29 Từ ngày  25 tháng 3  đến ngày 29 tháng  3 năm 2019 Người trực .    2a3   –  Cô  Ngân NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Giáo dục đạo đức cho học sinh. –         Nâng cao... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 28 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 28 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 28 Từ ngày  18  tháng 3  đến ngày 22 tháng 3 năm 2019 Người trực :    2a2 – Cô  Bẩy NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy – Học. –         Giáo dục đạo đức cho học sinh. –         Nâng cao... ...
Kế hoạch Chuyên môn Tuần 27 năm học 2018-2019

Kế hoạch Chuyên môn Tuần 27 năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN KẾ HOẠCH TUẦN 27 Từ ngày  11 tháng 3  đến ngày 15  tháng 3 năm 2019 Người trực .    2a1        – Cô  H Nghi NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN      1.  Tư tưởng CT –         Thi đua dạy tốt –học tốt CM ngày TL ĐTN CSHCM. –         Tiếp tục ổn định các nề nếp Dạy... ...
Trang 1 / 41234 »