CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2017-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯ MGAR     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                                Ea Drơng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5

NIÊN KHÓA 2017-2022

 

 1. Chào cờ
 1. Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu
 1. Diễn văn khai mạc của lãnh đạo nhà trường.
 2. Đại diện học sinh cuối cấp phát biểu cảm nghĩ, tri ân
 3. Phát biểu của đại diện cha mẹ học sinh.
 4. Phát giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho HS lớp 5.
 5. Bế mạc.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LỄ RA TRƯỜNG

 1. Phụ trách chung: thầy Y Huân, cô Thơm
 2. Tổ chức, loa đài: thầy Sơn
 3. Phát biểu của học sinh: cô Thủy chọn HS lớp 5A3
 4. Trang phục: Cô Đào
 5. Giấy mời: H Cia Ayũn; Thơm
 6. Hoa: Cô Bẩy
 7. Nước: Giáo ciên khối 5
 8. Trang trí: GV khối 5, H Luễn

                                                                T.M khối 5

Khối trưởng

 

Ngô Thị Thơm