BÀI GIẢNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG DỰ THI

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên BÀI GIẢNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG DỰ THI
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin HÌNH-HỘP-CHỮ-NHẬT-HÌNH-LẬP-PHƯƠNG-DỰ-THI.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 8.02 MB
Ngày chia sẻ 10/06/2022
Lượt xem 440
Lượt tải 10
Xem tài liệu Xem Online
Tải về