KH chuyên môn T5/2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số …/KH- CM

Ea đrơng,  ngày 2 tháng 5 năm 2019

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2018

                                        NĂM HỌC : 2018 – 2019

  1. Đánh giá hoạt động thời gian qua:

Ưu điểm :

a,Tư tưởng chính trị

– Thi đua lập thành tích chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày dỗ tổ Hùng Vương 10/3.

– Giáo dục đạo đức, các KNS cho HS.

  1. Chuyên môn

–  Dạy chương trình  từ tuần 29 đến tuần 32.

– Thực hiện đánh giá HS theo TT30/2014 và TT22/2016.

– Thực hiện tốt dạy giảm tải, dạy lồng gép KNS, môi trường BĐ, BĐKH, ATGT,tích hợp tiết

kiệm năng lượng, tài liệu đạo đức về Bác……..

– Tập trung nâng cao chất lượng , bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành ở tất cả các tiết học và 15 phút đầu giờ.

– Chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp – Tăng cường sử dụng ĐDDH . Đảm bảo dạy đúng và đủ chương trình, thời khóa biểu.

– Dạy thật, học thật. Dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh không để học sinh ngồi ngoài lớp học.

– Dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp dạy – học đột xuất hoặc có báo trước : BGH – KT- CĐ

– Khối trưởng + CM kiểm tra việc thực hiện chương trình và thời khóa biểu của GV. Sinh hoạt chuyên môn khối đạt hiệu quả, chất lượng.

– Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn HT,chuẩn GV tiểu học tại sở GĐ&ĐT 13/4/2018. ( Đ/c Quyên và đ/c Bẩy).

– Ôn luyện và đăng ký cho HS tham gia thi tin học trẻ ( GV tin thầy Nghị)

– Tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn HT,chuẩn GV tiểu học cho GV.

– Thanh tra giáo viên theo kế hoạch.( 2 đ/c) ( Hằng Nga và H Tuên)

– Tổ chức HĐ NGLL có hiệu quả.

– Mỗi giáo viên ra một  đề thi cuối năm học, sau đó họp trong khối thống nhất đề thi.

– Kiểm tra hồ sơ tháng 4 vào ngày 15/4/2019.

  1.  Các HĐ khác:

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo đúng tiến độ, thời gian.

* Khuyết điểm và biện pháp khắc phục

– Các khối  cần dự giờ bồi dưỡng GV tay nghề thấp và lên lịch dự giờ.

– Chưa tổ chức chuyên đề được theo kế hoạch.

– Một số GV chưa bám lớp.

– Thời gian tiết dạy kéo quá dài hoặc quá ít.

– Dạy chưa phù hợp với đối tượng HS trong lớp.

– Giáo viên dạy còn nói nhiều,làm việc nhiều.

  1. Kế hoạch tháng 5/2019
  2. Tư tưởng chính trị

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTLĐ 1/5 ; ngày 7/5 giải phóng điện biên phủ và ngày sinh của Bác 19/5.

–  Tiếp tục thi đua xây dựng trường học TTHSTC.

– Giáo dục đạo đức, các KNS cho HS

– Tham gia, chấp hành tốt ATGT. Đảm bảo an toàn ANTT trường học.

2 . Chuyên môn

–  Dạy chương trình  từ tuần 33 đến tuần 35.

– Thực hiện tốt dạy lồng gép KNS, môi trường BĐ, BĐKH, ATGT,tích hợp tiết kiệm năng

lượng, tài liệu về Bác Hồ, tài liệu địa phương…

– Tập trung nâng cao chất lượng , bồi dưỡng HS, phụ đạo HS  ở tất cả các tiết học,theo kể hoạch.

– Các khối tổ chức dự giờ thăm lớp, tổ chức giờ dạy tốt, giờ học tốt .

– Chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp – Tăng cường sử dụng ĐDDH . Đảm bảo dạy đúng và đủ chương trình, thời khóa biểu .

– Dạy thật – học thật. Dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh không để học sinh ngồi ngoài lớp học.

– Dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp dạy – học đột xuất hoặc có báo trước : BGH – KT- CĐ

– Khối trưởng + CM kiểm tra việc thực hiện chương trình và thời khóa biểu của GV. Sinh hoạt chuyên môn khối đạt hiệu quả, chất lượng.

– Tổ chức HĐ NGLL có hiệu quả.

– Các khối họp thống nhất ra đề thi cuối học kỳ II.Theo thông tư 30/2014và TT22 sửa đổi bổ sung một số điều.

– Tiếp tục ôn tập cho HS tham gia thi tin học trẻ ( 2 em).

– Tiếp tục thanh tra HS tiếp thu còn chậm ở tất cả các lớp.

– Tham gia tập huấn đề án môn anh văn tại sở GD&ĐT 2 ngày 3 và 4/ 5 /2019   (Đ/c Ny)

– Duyệt đề thi cuối năm học của các khối.

– Tổ chức thi và chấm bài cuối kỳ đúng quy chế có sự giám sát giữa các khối, lớp và bàn giao chất lượng. Riêng khối lớp 5 có sự giám sát của trường THCS.

– Tổng hợp đánh giá nhận xét học sinh theo thông tư 30/2014 và TT22/2016.

– Làm báo cáo cuối năm đúng thời gian, chính xác

– Đón đoàn kiểm tra cuối năm của cụm thi đua.

– Xét hoàn thành chương trình tiểu học.

– Cập nhật KĐCL cuối năm.

– Tổ chức tổng kết năm học và tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5.

  1.  Các HĐ khác:

– Làm tốt công tác giáo dục ATGT, phòng chống tai nạn thương tích .

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo đúng tiến độ, thời gian.

  1. Điều chỉnh- bổ sung:

………………….………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 Ngày 2 tháng 5 năm 2019

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                               PHT

 

 

 

Giang Lệ Quyên                                                                       Trần Quốc Toản