KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHỐI 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHỐI 2                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên môn tổ 2

Năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ công văn số 1315/BGDĐT ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Công văn số 1380/SGDĐT-GDTH ngày 30/7/2020 về “Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2021 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022;

Căn cứ công văn 1388. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 trong tình hình dịch bệnh covid – 19.

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Căn cứ Kê hoạch giáo dục nhà trường của Nguyễn Khuyến, năm học 2021-2022.

Tổ chuyên môn 2 Trường TH  Nguyễn Khuyến  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học  2021 – 2022 như sau:

Phần I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. MỤC TIÊU

– Thực hiện chỉ đạo của nhà trường về tăng cường, kỷ cương và chất lượng , hiệu quả giáo dục.

– Tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của HS.

– Luôn đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đầy đủ hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định.

– Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

 1. TÌNH HÌNH CỦA TỔ
 2. Về giáo viên:

     * Tổng số: 4 đ/c ( 4 nữ). Trong đó  :

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: 4  đồng chí

* Trình độ đào tạo:

– Cao đẳng sư phạm: 3 đ/c ( trong đó 1 gv hợp đồng)

– Đại học sư phạm: 1 đ/c

 1. Về học sinh:

* Về số lượng:

Năm học 2021 – 2022 Tổ 2 có 4 lớp

Trong đó:

+ 4 lớp =  122 HS

+ Khuyết tật:  1  HS

+ Khó khăn:   5 HS

 1. Cơ sở vật chất:

– Đủ phòng học; Học sinh có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập.

– Phòng học có bàn ghế, bảng chống lóa, hệ thống điện đảm bảo theo đúng quy định;

 1. Các điều kiện khác:

– Cảnh quan môi trường sạch đẹp, thoáng mát.

– Phong trào XHHGD ở địa phương phát triển tạo CSVC cho nhà trường.

 1. Những thuận lợi và khó khăn

5.1. Thuận lợi

 1. a) Về đội ngũ giáo viên.

– Tổ có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, sáng tạo trong chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt.

– Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 100%

– Có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

– Được phụ huynh học sinh tin tưởng

b)Về học sinh

– Được phụ huynh quan tâm nên các em có đầy đủ đồ dùng sách giáo khoa để học tập.

– Học sinh ngoan, có ý thức học tập, luôn kính thầy yêu bạn.

– Đa số các em luôn tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, biết tương tác trong các hoạt động học.

5.2. Khó khăn

– Cơ sở vật chất có nhưng qua nhiều năm sử dụng chất lượng hiện nay không còn tốt.

– Một số gia đình đi làm ăn xa chưa quan tâm đến con.

– Ảnh hưởng bởi dịch covid 19

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Nhiệm vụ chung:

– Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của nhà trường về chuyên môn.

– Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” …

– Tăng cường nền nếp, kỉ cương, chất lượng và hiệu quả công tác.

– Khối 2 nghiêm túc thực hiện dạy theo chương trình sách giáo khoa mới, tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.

– Tăng cường và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Thực hiện tốt việc tự học, tự bồi dưỡngđể đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của cấp học.

 1. Chỉ tiêu phấn đấu:

a.Tập thể:

Danh hiệu tổ: LĐTT

– Danh hiệu lớp:

+ Xuất sắc: 1 lớp = 25%, TT: 3lớp = 75 %

– Các phong trào khác:

+ Vở sạch chữ đẹp: 2 lớp đạt VSCĐ= 50%

+ 100% các lớp tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, cuộc vận động,…của nhà trường.

 1. Cá nhân:

GV Giỏi cấp trường: 3 đ/c

 1. Học sinh:

Chỉ tiêu phấn đấu về học tập và rèn luyện:

ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ TỪNG MÔN HỌC

Môn SS Giữa  kỳ I Cuối kỳ I
HTT HT CHT HTT HT CHT
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tiếng Việt 122 25 20 97 80     30 25 92 75    
Toán 122 25 20 97 80     30 25 92 75    
TNXH 122 25 20 97 80     30 25 92 75    
Đạo đức 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
HĐTN 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Âm nhạc 122 30 25 92 75     28 23 94 75    
Mĩ thuật 32 28 23 94 77     30 25 92 75    
Giáodục TC `122 30 25 92 75     30 25 92 75    

 

 

Môn SS Giữa  kỳ II Cuối kỳ II
HTT HT CHT HTT HT CHT
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Tiếng Việt 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Toán 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
TNXH 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Đạo đức 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
HĐTN 32 30 25 92 75     30 25 92 75    
Âm nhạc 1222 28 23 94 77     28 25 94 75    
Mĩ thuật 122 27 22 92 78     30 25 92 75    
Giáodục TC 122 30 25 92 75     30 25 92 75    

                   ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ  ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT,  NĂNG LỰC

 

 

số

Giữa kỳ I Cuối kỳ I
Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Năng lực cốt lõi:                        
Tự chủ, tự học 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Giao tiếp, hợp tác 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Giải quyết vấn đề và sáng tạo 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Năng lực đặc thù:                        
Ngôn ngữ 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Tính toán 122 30 25 94 75     28 25 94 75    
Khoa học 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Thẩm mĩ 122 28 23 92 77     30 25 92 75    
Thể chất 122 30 25 25 75     30 25 92 75    
Phẩm chất:                        
Yêu nước 122 30 25 25 75     30 25 92 75    
Nhân ái 122 30 25 23 75     30 25 92 75    
Chăm chỉ 122 30 25 26 75     30 25 92 75    
Trung thực 122 30 25 27 75     30 25 92 75    
Trách nhiệm 122 30 25 28 75     30 25 92 75    

 

 

 

số

Giữa kỳ II Cuối kỳ II
Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Năng lực cốt lõi:                        
Tự chủ, tự học 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Giao tiếp, hợp tác 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Giải quyết vấn đề và sáng tạo 122 30 92 75     30 25 92 75    
Năng lực đặc thù: 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Ngôn ngữ 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Tính toán 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Khoa học 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Thẩm mĩ 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Thể chất 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Phẩm chất: 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Yêu nước 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Nhân ái 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Chăm chỉ 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Trung thực 122 30 25 92 75     30 25 92 75    
Trách nhiệm 122 30 25 92 75     30 25 92 75    

 

 

ĐĂNG KÍ HS ĐẠT GIẢI CÁC CẤP, KHEN THƯỞNG, LÊN LỚP Ở LẠI, VSCĐ

 

Lớp Sĩ số QG Tỉnh Huyện Xuất sắc Tiêu

biểu

Khen đột xuất Lên lớp Ở lại VSCĐ
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
KHối 2 122 0 0 0 20 16 8 6,6 4 3,2 120 9.80 2 2 20 16

 

– 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống.

– 100% học sinh thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.

– Hỗ trợ những học sinh còn gặp khó khăn trong học tập được hỗ trợ để đạt yêu cầu.

– Tổ chức đầy đủ các hoạt động trải nghiệm, huy động 100% học sinh tham gia với kết quả tốt.

– Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực, phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực;

– Đổi mới chương trình giáo dục, công tác kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục;

– Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo chuyên đề, theo nghiên cứu bài học  để nâng cao chất lượng

3.Nội dung và các giải pháp thực hiện

3.1.Thực hiện quy chế chuyên môn:

– Giáo viên đảm bảo ngày công, giờ công. Soạn bài trước một tuần, kí duyệt vào thứ sáu hàng tuần.

– Dự giờ: Tổ trưởng 1 tiết/tuần; GV: 1 tiết/2 tuần

– Học tập các chuyên đề do các cấp tổ chức.

– Mỗi GV có đủ hồ sơ theo quy định, ghi chép trình bày khoa học.

– Áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy.

– Thực hiện nghiêm túc những điều GV không được làm.

2.2. Thực hiện kế hoạch dạy học các môn học

* Kế hoạch chung:

Kế hoạch dạy học các môn học: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, GDTC, HĐTN, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) (Có KH chi tiết)

* Quy định thời gian học:

– Học kì I bắt đầu từ ngày 20/9/2021, kết thúc ngày 19/01/2021

– Học kì II bắt đầu từ ngày 19/1/2022, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2022.

* Quy định số tiết dạy:

TT Môn học Số tiết học từng môn của lớp2
HK1 HK2 CN
I Môn học bắt buộc
1 Tiếng Việt 180 170 350
2 Toán 90 85 175
3 TN&XH 36 34 70
4 Đạo đức           18         17           35
5 Âm nhạc 18          17           35
6 Mĩ thuật 18            17            35
7 GDTC 36 34 70
II Hoạt động giáo dục bắt buộc
8 HĐTN 54 51          101

   * Thực hiện rà soát, điều chỉnh PPCT môn học

– Tiếp tục nghiên cứu tinh giản những nội dung dạy học khó đối với HS, nội dung trùng lặp giữa các môn học, cập nhật thông tin mới phù hợp.

– Xây dựng kế hoạch của từng môn học, từng khối lớp 1, vận dụng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới.  Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống.

– Tăng cường thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của năm học.

    * Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

– GV áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh. Yêu cầu GV chuẩn bị kĩ kế hoạch bài giảng theo chuyên đề đã được tập huấn. Trong kế hoạch cần làm rõ việc hỗ trợ, hướng dẫn của GV, chốt kiến thức ở hoạt động nào,…

– Tăng cường rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, dành nhiều thời gian trên lớp cho HS luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để HS tiếp nhận và vận dụng.

– GV thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, chống dạy chay, khuến khích sử dụng đồ dùng tự làm.

– Thực hiện giờ hội giảng: Tiết dạy có đủ các tổ viên tham dự sau đó góp ý rút kinh nghiệm đặc biệt với GV đăng kí tham gia thi GVG huyện.

GV và HS tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng “ Trường học kết nối”về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

– Tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ đột xuất, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn, sử dụng đồ dùng dạy học, hỗ trợ GV có phương pháp dạy tốt.

– Chỉ đạo GV trong tổ thống nhất để xây dựng nội dung trải nghiệm các môn học một số hoạt động, cả bài.

2.3. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

– Thực hiện theo công văn số 1315/BGD ngày 16/4/2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học;

– Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn 2 tuần / lần.

– Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học: Các GV trực tiếp giảng dạy nêu những khó khăn vướng mắc của dạng bài để tổ cùng nghiên cứu tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng.

– Thực hiện nghiêm túc việc rút kinh nghiệm sau giờ dạy.

– Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung giải quyết các vẫn đề: Dạy học phát triển năng lực, nghiên cứu bài học, dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm trong tổ. Tổ chức các chuyên đề đi sâu vào đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học, chương trình giáo dục phổ thông 2018.

* Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên trong tổ:

– GV trong tổ tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề đổi mới nâng cao hiệu quả tiết dạy hoặc là các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giảng dạy.

– Ngoài việc soạn bài, nghiên cứu sách hướng dẫn, GV cần đọc thêm sách báo, các tạp chí giáo dục, sách tham khảo ở thư viện nhà trường.

– Tích cực dự giờ thăm lớp, tham gia hội học hội giảng do trường, PGD phát động.

– Tham gia đầy đủ bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

– Đăng kí viết sáng kiến.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh:

* Bồi dưỡng học sinh đại trà:

GVCN, GV bộ môn lên kế hoạch dạy học môn học, căn cứ vào trình độ HS của lớp để điều chỉnh cho phù hợp. Áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng của học sinh, chú trọng dạy học phát triển năng lực, phẩm chất của HS theo chương trình mới.

* Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu:

Khối Toán Tiếng Việt Mĩ thuật
2 5  5 3

– Các GV được phân công có kế hoạch bồi dưỡng HS theo các chuyên đề, tổ chuyên môn tổ chức thảo luận các chuyên đề bồi dưỡng HS.

– GV bồi dưỡng có kế hoạch cụ thể. GV cần lựa chọn nội dung, phương pháp bồi dưỡng tốt nhất để bồi dưỡng HS đạt kết quả cao nhất.

– Thời gian dạy: Theo sự chỉ đạo của nhà trường.

        * Phụ đạo học sinh nhận thức chậm:

– Đối với HS nhận thức chậm ở lớp nào thì GVCN của lớp đó sẽ phụ trách. GV dựa vào mục tiêu của tiết dạy, chuẩn kiến thức cần đạt được để phụ đạo HS theo các tiết học.

– Tổ chuyên môn sẽ tổ chức các buổi thảo luận để trao đổi những biện pháp giúp nhũng HS đó học tốt hơn.

– Đối với GVCN: Lập danh sách HS nhận thức chậm và theo dõi sự tiến bộ của HS. Thường xuyên trao đổi với gia đình để kết hợp cùng dạy.  Tổ chức các hình thức học tập để thúc đẩy nhau cùng tiến bộ: Đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập,….

* Tham gia các hội thi chuyên môn:

 1. Đối với giáo viên

– Phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt- học tốt” trong GV và HS vào đợt hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/11; 8/3.

– GV tự nguyện đăng kí tham gia thi GVG cấp huyện ( nếu có).

– Khuyến khích GV đăng kí tham gia viết sáng kiến. Tổ chức áp dụng những sáng kiến có chất lượng trong giảng dạy.

 1. Đối với HS

– Tham gia đầy đủ các hội thi do ngành phát động

 1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm

– Dạy giáo dục kĩ năng sống theo sự chỉ đạo của nhà trường ở tiết KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

– Tổ chức các loại hình hoạt động trải  nghiệm gồm:

+ Sinh hoạt lớp hàng tuần GV lồng ghép các hoạt động khác theo chủ điểm: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tìm hiểu về quê hương nơi em sinh sống, giáo dục kĩ năng sống và một số những kĩ năng cơ bản giúp bố mẹ làm việc nhà,…

+ Giáo dục thông qua các hoạt động vui chơi: Giới thiệu các trò chơi dân gian, hoạt động múa hát chào mừng các ngày lễ lớn,…

+ Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT…thông qua các hoạt động trải nghiệm.

+ Tổ chức cho HS trải nghiệm tại địa phương: trải nghiệm về trồng nghệ, làm tinh nghệ, chăn nuôi, tìm hiểu di tích lịch sử,…

+ Cho HS tham gia trải nghiệm toàn trường theo kế hoạch kết hợp giữa hội cha mẹ HS và nhà trường.

 1. Dạy học kĩ năng sống

Thực hiện theo sự chỉ đạo về chuyên môn của nhà trường và của Công ty POKI.

2.5. Kiểm tra đánh giá:

– Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo TT mới . Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả các học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá bằng sơ đồ học tập, vở học tập, đánh giá qua việc quan sát, hỏi đáp và viết…

– Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập tự luận hoặc trắc nghiệm theo 3 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng .

– Đề kiểm tra phải đưa vào ngân hàng đề được tổ chuyên môn kí duyệt.

– Tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế.

– Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

– Thực hiện việc bàn giao chất lượng giữa các lớp và có biên bản bàn giao theo quy định.

Trên đây là kế họach năm học 2021-2022 tổ khối 2 cùng nhau phấn đấu và tổ chức thực hiện

Duyệt chuyên môn                                                    Khối trưởng

 

 

Y Huân Ayun                                                             Nguyễn Thị Hằng Nga

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHỐI 2                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

EaDrơng, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

                      SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9 – LẦN 1 ( Trực tuyến)

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 19h 30 ngày 10/09/2021  diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 tháng 9 năm 2021( trực tuyến)

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 2 Có mặt. 5/5 vắng: 0

Chủ trì: Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí:h Nghin Niê

 Nội dung

 1. Đánh giá hoạt động tháng 8:
 2. Ưu điểm:

  – GV trả phép đúng thời gian quy định

– Đã lao động vệ sinh trường lớp sạch sẽ

– Đã liên hệ được với 100% PHHS

 1. Tồn tại:
  • Một số em còn thiếu sách vở và đồ dùng học tập.
  • Có 4 HS đang ở tỉnh khác chưa về được( đã liên lạc được với PHHS)
 2. Kế hoạch tháng 9:
 3. Tư tưởng, chính trị:
  • Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh ngày 2/9.
  • Tham gia tổ chức tốt lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2021 – 2022( Khai giảng qua đài phát thanh xã)
 4. Chuyên môn:
  • Thực hiện chương trình từ tuần 1- 4
  • Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm Team
  • Xây dựng nề nếp dạy học cụ thể, nội quy học qua truyền hình và giao phiếu bài tập
  • Liên hệ báo cáo hàng ngày tình hình chuẩn bị sách vở, điều kiện học qua truyền hình giao bài, học,…của HS từng lớp.
  • Lập danh sách HS nghèo, cận nghèo để hỗ trợ điều kiện học tập trực tuyến và sách vở.
  • Chuẩn bị tốt hồ sơ sổ sách, phiếu giao bài, học qua truyền hình,…
  • Chú ý giáo dục đạo đức, tích hợp KNS, vệ sinh cá nhân, ATGT, phòng chống dịch Covid 19 cho học sinh.
  • Đôn đốc nhắc nhở học sinh bao bọc sách vở cho hoàn tất, học trực tuyến đúng giờ, chuyên cần; làm phiếu học tập và gửi bài về cho GVCN đúng thời gian quy định.
  • phiếu giao bài kiến thức phù hợp( theo phụ lục II CV 388 của SGDD- ĐT)
  • GV đã đăng ký chỉ tiêu thi đua cá nhân, tập thể.
 5. Công tác khác:
  • Giáo dục đạo đức, vệ sinh cá nhân, kĩ năng sống cho học sinh.
  • Nhắc nhờ HS thực hiện tốt 5k để phòng chống dịch Covid 19.
 • Bảng phân công dạy trực tuyến và giao bài khối 2 năm học 2021- 2022
 1. ( Từ 15/9/2021)
 2. KHỐI: 2
Thứ

 

 

Môn học Thời gian GV thực hiện   Hình thức học
Trực tuyến Truyền hình Giao bài
Thứ 2 TOÁN

Đạo đức

TẬP ĐỌC

 

17h – 17h35

17h35-18h

18h10-19h

 

Bùi Thị Bẩy

 

Mai Hồng Ngân

18

( 12 nữ)

43

(10 nữ)

60

( nữ 38)

Thứ 3 C TẢ

TẬP VIẾT

TOÁN

 

 

 17h – 17h35

17h35-18h

18h10-19h

 

Mai Hồng Ngân

 

Bùi Thị Bẩy

 

18

( 12 nữ

 

43

(10 nữ)

60

( nữ 38)

Thứ 4 TOÁN

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

17h – 17h35

17h35-18h

18h10-19h

 

Bùi Thị Bẩy

 

Mai Hồng Ngân

 

18

( 12 nữ

 

43

(10 nữ)

60

( nữ 38)

Thứ 5 C TẢ

TLV

TOÁN

17h – 17h35

17h35-18h

18h10-19h

 

Mai Hồng Ngân

 

Bùi Thị Bẩy

 

18

( 12 nữ

43

(0 nữ)

60

( nữ 38)

Thứ 6 TOÁN

LTVC

TNXH

17h – 17h35

17h35-18h

18h10-19h

 

 

Bùi Thị Bẩy

Mai Hồng Ngân

18

( 12 nữ

43

(10 nữ)

60

( nữ 38)

 1. CÁC GIÁO VIÊN KHÁC ( phiếu giao bài phải có các môn phụ theo chủ đề chủ điểm)
TT Họ và tên Nhiệm vụ Số lượng
1 Nguyễn Thị Hằng Nga Giao bài, hướng dẫn cách học, thu bài và sửa bài… lớp 2a1, 2a3 32 em
2 H Nghin Niê Giao bài, hướng dẫn cách học, thu bài và sửa bài… lớp 2a2, 2a4 28 em
 • Hướng dẫn học truyền hình giáo viên chủ nhiệm lớp nào thì lớp đó tự hướng dẫn phụ huynh.
Thứ Môn học Thời gian GV thực hiện
Thứ 2 TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin
Thứ 3 TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin
Thứ 4 TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin
Thứ 5 TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin
Thứ 6 TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin
Thứ 7 TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin
Chủ nhật TOÁN

TIẾNG VIỆT

15h30-16h

16h50-16h30

Hằng Nga. Bùi Bẩy.Hồng Ngân.H Nghin

 

III. Trao đổi chuyên môn:

 1. Nội dung, chương trình: – Thực hiện như sách giáo khoa.
 2. Phương pháp giảng dạy: –  Sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của lớp.
 3. Điều chỉnh bài hướng dẫn học: – Tùy theo từng bài, từng hoạt động mà có cách điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp.
 4. Giảm tải: Soạn, giảng bám vào giảm tải các bài của từng môn ( GV  đọc trong cuốn chuẩn kiến thức và ( theo phụ lục II CV 388 của SGDD- ĐT)
 5. Lồng ghép các KN vào bài soạn, ( KNS, BVMT, BĐKH, NHĐ, ATGT, …..)
 6. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC( có KH kèm theo)

1.Tổ chức dạy học trong thời gian giãn cách xã hội

1.3. Giải pháp thực hiện

1.3.1.Tổ chức dạy học qua hướng dẫn qua ti vi

 • Mỗi lớp thường xuyên liên hệ và nhắc nhở phụ huynh .Thời gian thực hiện từ
 • Từ ngày 15/9/2021, tổ chức dạy học theo TKB( có TKB kèm theo)

          1.3.2.Tổ chức dạy qua phát phiếu học tập cho học sinh

 • Phân công giáo viên các khối xây dựng nội dung phiếu học tập cho từng môn học, từng lớp. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9/2021 đến khi có thông báo mới.
 • Tổ chức sao in các phiếu học tập.
 • Tổ chức dạy học qua zlo và các hình thức khác..
 1. Tổ chức dạy học trực tiếp khi có thông báo mới.

2.1 Dự kiến hình thức dạy học trực tiếp khi có thông báo mới.

– Chia mối lớp 30 em,

– Đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sạch sẽ hàng ngày.

– Yêu cầu GV và HS thực hiện tốt 5k của Bộ y tế đã quy định.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           – Quán triệt đến từng giáo viên, trong khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, khắc phục mọi khó khăn, linh hoạt, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị thật tốt nội dung giảng dạy trong thời gian vàng, để giảng dạy và học tập trực tiếp trên lớp đạt chất lượng, hiệu quả. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học trong điều kiện phòng, chông dịch bệnh Covid-19 đang diễn biên phức tạp; tập trung xây dựng kê hoạch dạy học cụ thể, phù hợp sát với tình hình thực tế của  lớp tránh rập khuôn, máy móc làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

 • Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh đoàn thể tại địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp thực hiện kế hoạch.
 • Thực hiện đổi mới đảm bảo sát với thực tế kế hoạch, nội dung dạy học và đúng yêu cầu do Bộ Giáo dục, SGD ĐT và phòng GD Đào tạo quy định. Kịp thời phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, gây áp lực cho học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập

KẾ HOẠCH TUẦN 1

 • (Từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021)
Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
-Tập huấn phần mềm Teams

– Nắm danh sách liên lạc với PHHS

– Nắm danh sách HS chuẩn bị sách vở-đồ dùng học tập; điều kiện chuẩn bị cho việc học trực tuyến, giao bài,…như: máy tính, điện thoại thông minh,…

– Họp khối dạy thử trên phần mềm Teams; phân công nhiệm vụ dạy học trong 2 khối.

– Dạy thử các môn học Toán, Tiếng việt, Tiếng anh( từ ngày 15/9/2021) bằng hình thức trực tuyến Soạn giảng để dạy trực tuyến và làm phiếu giao bài cho HS

 

   13/9 – 17/9 GV

GV

GV

 

KT-GV

 

GV- HS

– Tiếp tục rà soát liên hệ với những HS đang ở tỉnh khác chưa về được, tìm biện pháp dạy học phù hợp. GV
– Tiếp tục liên lạc kiểm tra sách -vở HS, có kế hoạch hỗ trợ đủ mỗi em 1 bộ SGK và đủ vở viết. GV
– Họp khối  triển khai quy chế chuyên môn và đăng kí thi đua cá nhân, học sinh.

 

GV

KT-GV

Kế hoạch bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………..….……….…………………………………………………………………………………………………….……..……..……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học tháng 9  năm học 2021 – 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của khối 2 đê nghị các thành viên khối thực hiện tốt kế hoạch100% nhất trí với ý kiến trên.

Biên bản kết thúc 20h30p cùng ngày

 

Chủ tọa                                                                         Thư kí

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                   H Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9 – LẦN 2

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 14h 30 ngày 15/09/2021  diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 tháng 9 năm 2021( trực tuyến)

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 2 Có mặt. 5/5 vắng: 0

Chủ trì: Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí:H Nghin Niê

 Nội dung

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga Khối trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ Kế hoạch số 1385/KH-SGDĐT ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học năm học 2021 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Phụ lục II, CV số 388 ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc giảm tải chương trình  năm học 2021 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của nhà trường, điều kiện kinh tế và nhu cầu của học sinh và phụ huynh học sinh.

Với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học’’, nhằm chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh, giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và giữ vững ổn chất lượng giáo dục.

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 • Quán triệt đến từng giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, luôn có nhận thức, tư tưởng vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, duy trì hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu an toàn, chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Giữ vững mục tiêu đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục vớỉ phương pháp và hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp từng lớp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
 • Phát huy vai trò chủ động, linh hoạt của giáo viên trong việc lựa chọn phương án, cách thức tổ chức thực hiện nội dung chương trình của khối lớp.
 1. Yêu cầu
 • Chủ động, linh hoạt và kịp thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp trong điều
 • kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với mục tiêu đảm bảo chất lượng, hiệu quả bằng hình thức: Tận dụng triệt để “Thời gian vàng” dạy ; tổ chức giao bài qua Zalo, học qua các kênh tivi cho những học sinh có điều kiện tham gia, với sự chuẩn bị chu đáo, có sự tương tác giữa người dạy và người học (không gây áp lực cho phụ huynh học sinh trong việc trang bị các thiết bị để học sinh tham gia, nhất là đối với những gia đình khó khăn, đông con), đồng thời tổ chức xây dựng phiếu học tập cho những học sinh thiếu điều kiện tham gia học qua Internet trong thời gian giãn cách xã hội với nội dung vừa ôn kiến thức cũ, vừa định hướng kiến thức mới (với cả hình thức học qua ti vi và giao phiếu học tập).

– Tăng cường mối quan hệ giữa GVCN và gia đình, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể địa phương để duy trì sĩ số học sinh đên trường, tạo điêu kiện thuận lợi để các em tiếp tục đi học, tuyệt đối không để học sinh bỏ học vì thiếu phương tiện học tập hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sách vở, dụng cụ học tập.

Liên hệ với PHHS thường xuyên để nắm bắt việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, các thiết bị: máy tính, điện thoại thông minh, ti vi,…

 • PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC
 1. Tổ chức dạy học trong thời gian giãn cách xã hội
  • Hướng dẫn theo dõi học qua truyền hình
 • Đối tượng: Những học sinh có điều kiện ti vi kết nối mạng (gia đình đã có máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh…).
 • Nội dung: Vừa ôn tập, vừa định hướng kiến thức mới (những nội dung trọng tâm cốt lõi), giúp các em học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu; cung cấp học liệu cho học sinh nghiên cứu.
 • Môn dạy:

Tiếng Việt, Toán,

 • Cách thức tổ chức:

Học qua truyền hình giáo viên lớp nào hướng dẫn giáo viên lớp đó( có DS kèm theo)

1.2 Hướng dẫn học sinh học qua kênh truyền hình TRT

Môn học:

+ Các môn Tiếng Việt, Toán

GVCN khối 2 hướng dẫn HS xem qua kênh truyền hình TRT

GV cả 2 khối kết hợp cho Hs học qua truyền hình và phiếu bài tập hàng ngày

1.2.Dạy học qua phát phiếu học tập

 • Đối tượng:Tất cả những học sinh trong khối đều được phát phiếu bài tập
 • Nội dung: Nội dung kiến thức cũ cần ôn luyện, Nội dung cốt lõi kiến thức mới cân nghiên cứu tự học, Phương pháp tự học, tự nghiên cứu, Một sô bài tập luyện tập kiến thức cũ. (Kèm theo phiếu mẫu).
 • Các môn học giao phiếu học tập:

Môn Tiếng Việt, Toán và lồng ghép thêm môn phụ

 • Cách thức tổ chức:

Thực hiện xây dựng nội dung ôn tập kiến thức cũ, định hướng kiến thức mới cho học sinh qua phiếu học tập theo từng môn; tham mưu ủy ban nhân dân các xã, buôn phối họp hỗ trợ GV làm đầu mối chuyển phiếu học tập, sách giáo khoa đến gia đình học sinh; yêu cầu phụ huynh học sinh phối họp kiểm tra, theo dõi quá trình tự học của học sinh. Cuối tuần, phụ huynh có nhận xét, dánh giá trong phiếu học tập để nhà trường làm cơ sở định hướng phương pháp giảng dạy trực tiếp cho các em sau giãn cách xã hội vào học trực tiếp.

1.3. Giải pháp thực hiện

1.3.1.Tổ chức dạy học qua hướng dẫn qua ti vi

 • Mỗi lớp thường xuyên liên hệ và nhắc nhở phụ huynh .Thời gian thực hiện từ

Tổ chức dạy học theo TKB( có TKB kèm theo)

* Các môn khác gửi youtube cho học sinh

          1.3.2.Tổ chức dạy qua phát phiếu học tập cho học sinh

 • Tổ chức sao in các phiếu học tập.
 • phối hợp với các buôn để chuyển phiếu học tập đến học sinh.
 1. Tổ chức dạy học trực tiếp khi có thông báo mới.

2.1 Dự kiến hình thức dạy học trực tiếp khi có thông báo mới.

 1. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC( có KH kèm theo)

1.Tổ chức dạy học trong thời gian giãn cách xã hội

1.3. Giải pháp thực hiện

1.3.1.Tổ chức dạy học qua hướng dẫn qua ti vi

 • Mỗi lớp thường xuyên liên hệ và nhắc nhở phụ huynh .Thời gian thực hiện
 1. Tổ chức dạy học trực tiếp khi có thông báo mới.

2.1 Dự kiến hình thức dạy học trực tiếp khi có thông báo mới.

– Chia mối lớp 30 em,

– Đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sạch sẽ hàng ngày.

– Yêu cầu GV và HS thực hiện tốt 5k của Bộ y tế đã quy định.

100% nhất trí với ý kiến trên. Biên bản kết thúc 15h30p cùng ngày

 

Chủ tọa                                                                         Thư kí

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                         H Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9 – LẦN 3

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 18h 30 ngày 19/09/2021  diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 tháng 9 lần 2 năm 2021( trực tuyến)

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 2 Có mặt. 5/5vắng: 0

Chủ trì: Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

 Nội dung

Nguyễn Thị Hằng Nga, Khối trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

 • Đánh giá công tác dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid 19
 • Đăng kí chỉ tiêu GV và HS

                                  NỘI DUNG

 1. Đánh giá công tác dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid 19
 • Ưu điểm
 • Khối 2 đã liên hệ được đầy đủ với phụ huynh học sinh qua số điện thoại
 • Đăng ký sách các lớp đầy đủ
 • Khối đã họp trực tuyến bàn ra kế hoạch dạy học cho từng em từng lớp theo nội dung.
 • số còn lại GV đã trực tiếp giao phiếu bài tập qua zalo và trực tiếp.
 • Khối lớp 2 có 122 em tham gia học trong đó học truyền hình kết hợp giao bài tập qua zlo, và trực tiếp
 • GV đã trực tiếp giao phiếu bài tập qua zalo và giao bài trực tiếp.
 • GV đã lên kế hoạch giảng dạy và giao phiếu bài tập theo nội dung tinh giảm chương trình mà SGD ĐT ban hành.

  * Tồn tại

-Còn 4 học sinh ở phú yên chưa về địa phương

-Việc làm bài qua phiếu chưa có hiệu quả.

2.Đăng kí thi đua giáo viên và học sinh

* Giáo viên

 

a

STT DANH HIỆU Giáo viên đăng kí Cộng
H Nga Bẩy  Ngân Nghin Giang lệ Quyên H luên        
1 GVCN giỏi cấp trường x x x
2 Chữ viết đẹp cấp trường x x x
3 Bộ hồ sơ xếp loại tốt x x x x x
4 Số bài giảng điện tử 2 2 2 2
5 Số ĐDDH có chất lượng 1 1 1 1
6 SKKN x
7 CSTĐ x
8 LĐTT x x x x x
9 Công đoàn viên xuất sắc x x x x x
10 Gia đình nhà giáo văn hóa x x x x x
11 Nữ giỏi việc nước đảm việc nhà x x x x x
12 Chuẩn nghề nghiệp (Khá) x
16 Chuẩn nghề nghiệp (TB) x x x x
17 Khối xếp loại cuối năm Xuất săc

 

2.3. Đối với học sinh

* Chỉ tiêu

Stt Lớp Duy trì sĩ số Hoàn thành CTLH Khen thưởng cuối năm Vở sạch chữ đẹp Ghi chú
SL % SL % SL % SL %
1  2A1 32 100% 31 98 8 25 5 15.6
2 2A2 32 100% 31 98 8 25 5 15.6
3 2A3 32 100% 31 98 8 25 5 15.6
4 2A4 26 100% 26 100 6    23 5 15.6
Tổng 122 100% 120/122 30

 

Chỉ tiêu phấn đấu 3 lĩnh vực đến cuối năm học

Lớp Tổng số
học sinh
Kiến thức, kỹ năng Năng lực Phẩm chất
Hoàn thành
tốt
Hoàn thành Chưa hoàn thành Tốt Đạt Cần cố
gắng
Tốt Đạt Cần cố
gắng
 2A1 32 8  23 1 8  23 1 20 8 1
2A2 32 8 24 0 8 24 0 20 8 0
2A3 32 8 23 1 8 23 1 20 8 1
2A4 26 6 20 0 6 20 0 22 6 0
Tổng 122 30  90 2 30  90 2 81 30 2

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2

Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
– Dạy học tuần 1 chú trọng  các môn học Toán, Tiếng việt, bằng hình thức trực tuyến, giao bài qua zalo, giao bài trực tiếp, học qua truyền hình. Soạn giảng để dạy trực tuyến và làm phiếu giao bài cho Hs    20/9 – 24/9 GV+Hs

 

– Rà soát học sinh nghèo, cận nghèo báo cáo để hỗ trợ phương tiện học tập trực tuyến và sách giáo khoa. GV
– Tiếp tục rà soát kiểm tra sách -vở HS, có kế hoạch hỗ trợ đủ mỗi em 1 bộ SGK và đủ vở viết. GV
Dạy học theo chương trình, TKB ứng phó với dịch Covid 19( theo CV 1388 và chương trình giảm tải của SGD ĐT Đăk Lăk) GV

GV

 (Từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021)

Kế hoạch bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH TUẦN 3

 (Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021)

– Dạy học tuần 2 chú trọng các môn học Toán, Tiếng việt, từ ngày 27/9/2021) bằng hình thức trực tuyến, giao bài qua zalo, giao bài trực tiếp, học qua truyền hình.

– Soạn giảng để dạy trực tuyến và làm phiếu giao bài cho HS theo chương trình giảm tải.

 

 

Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
– Dạy học tuần 2 chú trọng các môn học Toán, Tiếng việt, từ ngày 27/9/2021) bằng hình thức trực tuyến, giao bài qua zalo, giao bài trực tiếp, học qua truyền hình.

– Soạn giảng để dạy trực tuyến và làm phiếu giao bài cho HS theo chương trình giảm tải.

 

   27/9 – 1/10 GV+Hs

 

– Giáo viên giao bài qua zalo và trực tiếp

– Theo dõi hướng dẫn Hs học qua kênh truyền hình

GV
– Tiếp tục rà soát kiểm tra sách -vở HS, có kế hoạch hỗ trợ đủ mỗi em 1 bộ SGK và đủ vở viết. GV
Dạy học theo chương trình, TKB ứng phó với dịch Covid 19( theo CV 1388 và chương trình giảm tải của SGD ĐT Đăk Lăk) GV

GV

 

Kế hoạch bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………..….……….…………………………………………………………………

Biên bản kết thúc 20h 30p cùng ngày

Chủ trì                                                                               Thư ký

 

Nguyễn Thị Hằng NgaH Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 10 – LẦN 1( trực tuyến)

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 14h 30 ngày 3/10/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 lần 1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 2: Có mặt. 4/4 vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí:  H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

– Đánh giá việc dạy học trong những tuần qua ứng phó với covid 19

– Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy trực tuyến theo các hình thức theo dõi truyền hình, giao bài qua zlo, giao bài trực tiếp…..

– Triển khai kế hoạch dạy học học tuần tiếp theo

– Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

– Thảo luận thống nhất những phương án để dạy học trong khối hiệu quả nhất.

*ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

Những việc làm được: Giáo viên trong khối đều nhiệt tình

Học sinh ngoan, sách vở đầy đủ.

Tham gia họp qua teas tốt

Tham gia họp khối thảo luận về viẹc dạy học nhiệt tình.

Tham gia 1 tiết dạy học trực tuyến theo sách giáo khoa mới môn tiếng việt cô H Nghin lớp 2a4

* Tồn tại:

* Một số giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ trước phương pháp dạy học mới.

*Do dịch covid đang diễn biến phức tạp nên việc dạy học ở khối 2 gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra các biện pháp tối ưu nhất cho học sinh tiếp thu bài học kịp chương trình.

Phụ huynh dùng điện thoại thông minh còn ít, đa số phụ huynh dùng 3G nên đường truyền kém

Phụ huynh kết hợp với giáo viên để dạy trực tuyến chưa nhiệt tình

ở đầy đủ.

*Nghị quyết tháng 10

1.Thi đua lập thành tich chào mừng ngày 20.10

Kiên quyết phòng chống covid 19 hiệu quả nhất. Thực hiện đúng 5k  Giữ gìn khối đoàn

 

kết nội bộ trong Đảng. Tham gia đầy đủ các buổi hội họp và các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối, của nhà trường.

 • Công tác chuyên môn:

Tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn học sinh học trên Ti vi,giao bài qua zlo,giao bài trực tiếp . thường xuyên trao đổi với phụ huynh qua điện thoại

Có thời gian học , giao bài thời gian kiểm tra nhận xét cụ thể

Tìm ra phương án phù hợp nhất để ứng phó với covid trong giảng dạy

giáo viên trong khối luôn chấp hành tốt quy chế chuyên môn.

*Học sinh giao bài trên zlo được gửi bài youtu.be để học sinh tham gia học. Giáo viên theo dõi nhắc nhở gửi bài tập để học sinh làm bài. Giáo viên nhận xét sửa sai

* Học sinh học ti vi giáo viên thường xuyên gọi điện nhắc nhở phụ huynh đôn đốc học sinh học( Nếu là an toàn thì giáo viên giao bài tập trực tiếp) hoặc không an toàn giáo viên hướng dẫn học và làm bài trong sách.

GV soạn kế hoạch bài dạy đúng nội dung chương trình và kịp thời

GV  tham gia các cuộc sinh hoạt chuyên môn thảo luận góp ý chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học mới nghiêm túc, đầy đủ.Tập huấn trên phần mềm taphuan.csdl.edu.vn Molule 4

Tổ chức toàn khối tổ chức dự giờ trên teas thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy mới để điều chỉnh đúng để hướng giáo viên thực hiện cách dạy theo PTPCNL học sinh.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học, cử 1 giáo viên dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh môn:

Toán

TIẾT 33: GIẢI BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN MỘT SỐ ĐƠN VỊ

 1. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

– HS nhận biết được bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

– Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

– Vận dụng giải các bài toán về nhiều hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực hiện của phép tính.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Phát triển năng lực tính toán.

– Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

 1. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV: Máy tính

– HS: SGK.

 1. Kiểm tra: 5p
 2. Dạy bài mới:

2.1 Khởi động: 5 phút

2.2. Khám phá10p

2.3. Hoạt động:20p

 

KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 4-30/10)

Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
– Dạy học tuần 4:Phương án 1: Học sinh tham gia học trực tiếp. Yêu cầu gv và hs thực hiện đúng 5 k.khoảng cách và chia lớp không qua 30 em. Ôn tập lại kiến thức cho hs.

Phương án 2 : Dạy học trực tuyến chú trọng các môn học Toán, Tiếng việt, bằng hình thức trực tuyến, giao bài qua zalo, giao bài trực tiếp, học qua truyền hình.

– Soạn giảng để dạy trực tuyến và làm phiếu giao bài cho HS theo chương trình giảm tải.

   4/10-30/10 GV+Hs

 

– Phân công dự giờ gv trong khối bằng hình thức trực tuyến

– Giáo viên giao bài qua zalo và trực tiếp

– Theo dõi hướng dẫn Hs học qua kênh truyền hình

GV
– Tiếp tục hướng dẫn các em học trực tuyến , ti vi, giao bài có hiệu quả không để hs hổng kiến thức. GV
Dạy theo kế hoạch  ứng phó với dịch Covid 19( theo CV 1388 và chương trình giảm tải của SGD ĐT Đăk Lăk) GV

GV

 

Kế hoạch bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………..….……….……………………………………………………………………………………………………..

 

LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 10

 

TT Họ và tên GV Môn Tên bài dạy Ngày dạy Tiết dạy Buổi dạy
1 Hằng Nga Toán Giải bài toán về nhiều hơn 1 đv 29/10/2021 1  17h
2 Bùi Thị Bẩy Toán Bảng trừ qua 10 27/10/2021 1 17h
3 H Nghin Tập đọc Cô giáo lớp em 28/11/2021 1 17h
4 Hồng Ngân Toán Phép trừ 26/11/2021 1 17h

 

 1. Dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

          Căn cứ kế hoạch đã đề ra về việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, do đó tổ khối yêu cầu giáo viên trong khối cùng chọn 1 bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

 

Các thành viên trong tổ lắng nghe nội dung và tiến hành thảo luận để lựa chọn bài dạy.

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga môn toán Bài Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị .

Đồng chí đã lí giải lí do chọn nội dung trên là: Nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, dễ triển khai hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đồng chí: Bùi Thị Bẩy đề xuất chọn đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga nghiên cứu soạn bài và giảng dạy.

Các thành viên trong tổ đã nhất trí với đề xuất của đồng chí Bùi Thị Bẩy.

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ đề xuất chọn bài dạy minh họa, giải thích lí do chọn bài, tổ trưởng chuyên môn đồng ý và kết luận:

+/ Giao cho đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga môn toán Bài Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị .

+/ Dự kiến dạy minh họa: thứ 6, ngày 29/10/2021.

+/ Trước thời gian dạy, tổ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận nội dung, phương pháp dạy.

Các thành viên trong khối đều nhất trí với các nội dung đã đánh giá và triển khai.

3.XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THÁNG 9

TT  HỌ VÀ TÊN GV Họp Giao bài Liên hệ phụ huynh XL Ghi chú
1 Bùi thị Bẩy Đ Đ T T
2 Mai Thị Hồng Ngân Đ Đ T T
3 Nguyễn Thị Hằng Nga Đ Đ T T
4 H Nghin Niê Đ Đ T T
5 Giang Lệ Quyên T

 

100% nhất  trí nội dung trên

Biên bản kết thúc 15h30p cùng ngày.

Chủ trì                                                                                                 Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                H Nghin Niê

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 11 – LẦN 1

 

 1. Thời gian – Địa điểm:(Trực tuyến)

Vào lúc 14h  ngày 5/11/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 lần 1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 4: Có mặt. 4/4 vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

Thành phần tham dự : Giáo viên khối 2 và học sinh tại lớp 2a2

III. Nội dung:

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt

*ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

Những việc làm được:

Giáo viên

Tham gia sinh hoạt khối đầy đủ

Tham gia họp qua teas tốtTham gia họp khối thảo luận về việc dạy học nhiệt tình.

Tham gia 1 tiết dạy học trực tuyến theo sách giáo khoa mới môn tiếng việt cô H Nga Thực hiện tại lớp chung của khối 2a2.

Giáo viên trong khối sử dụng các hình thức dạy học cho học sinh. Tiếp tục tìm các phương án dạy học cho học sinh.

Hình thức 1: -Dạy trực  tuyến tham gia mỗi buổi được 28 em

Hình thức 2: Lấy bài yuotu gửi qua zlo hàng ngày cho phụ huynh, phụ huynh cho học sinh môn tập đọc học sinh đọc quay video .Môn toán học sinh làm vở bài tập chụp gửi sang giáo viên chủ nhiệm nhận xét.

Hình thức 3: Hướng dẫn học theo ti vi , hàng ngày gọi điện cho phụ huynh hướng dẫn mở bài nào trang nào . Kết hợp gửi phiếu cho học sinh làm đầu tuần gửi bài. Cuối tuần thu lại nhận xét.

Học sinh

Học sinh ngoan, sách vở đầy đủ.

Có một số phụ huynh và học sinh phối kết hợp kịp thời với giáo viên trong việc học.

* Tồn tại:

* Một số giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ trước phương pháp dạy học mới.

Hình thức trực tuyến Phụ huynh dùng điện thoại thông minh còn ít, đa số phụ huynh dùng 3G nên đường truyền kém.

Hình thức gọi điện nhắc phụ huynh xem truyền hình Một số phụ huynh  chưa nhiệt tình phối kết hợp với giáo viên để giáo viên gọi điện nhiều cuộc.

Giáo vien dùng các hình thức dạy học nhưng tuy nhiên hiệu quả không cao.

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THÁNG 11

Tư tưởng chính trị

1.Thi đua lập thành tich chào mừng ngày 20.11 giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo

Kiên quyết phòng chống covid 19 hiệu quả nhất. Thực hiện đúng 5k  Giữ gìn khối đoàn kết nội bộ trong Đảng. Hưởng ứng ngày PL nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.Công tác chuyên môn:

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng chống co vid

Thực hiện theo cv số 1227 SGDDDT 30/8/2021. Cv 1388 SGDDT 17/9/2021

CV số 137 PGDDT ngày 26/10/2021 hướng dẫn giảng dạy và học tập từ ngày 27/10/2021

Thực hiện dạy giảm tải theo cv 3969 BGDDT

Dạy tăng cường tv cho hs

Nắm bắt kịp thời sức khỏe của học sinh F0,F1

Tổ chức chuyên đề trực tuyến chào mừng 20-11

Sinh hoạt chuyên môn theo Cv 780 SGDDT ngày 25/5/2020

Tiếp tục làm modun 4

Tổ chức dạy học từ tuần 7-11

Tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn học sinh học trên Ti vi,giao bài qua zlo,giao bài trực tiếp . thường xuyên trao đổi với phụ huynh qua điện thoại, giao bài thời gian kiểm tra nhận xét cụ thể

Tìm ra phương án phù hợp nhất để ứng phó với covid trong giảng dạy

giáo viên trong khối luôn chấp hành tốt quy chế chuyên môn.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC TUẦN THÁNG 11

 

Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
 I/ Chính trị tư tưởng:

–         Tiếp tục tuyên truyền GD HS phòng chống dịch bệnh CoviD-19.  Đảm bảo công tác vừa dạy vừa phòng chống dịch

II/ Chuyên môn nghiệp vụ:

–        Tập trung dạy hiệu quả môn Toán, TV,

–        Dạy học đảm bảo chuẩn KT, Kn. Dạy học giảm tải HD CV 3969/BGDĐT ngày 10/9/2021.

–        Các LớpSHCM theo hướng lấy HS làm trung tâm, tập huấn CM về  dự giờ, bồi dưỡng CM cho GV mới, …

–        Tham gia tập huấn TT Modun 4,

–        XD kế họach dạy học. XD TKB theo các cấp độ dịch

–         Báo cáo kết quả tổ chức dạy học  hàng tuần

Tiếp tục dự giờ gv trong khối bằng hình thức trực tuyến

– Giáo viên giao bài qua zalo và trực tiếp

– Tiếp tục hướng dẫn các em học trực tuyến , ti vi, giao bài có hiệu quả không

để hs hổng kiến thức.

 

 

 

Dạy theo kế hoạch  ứng phó với dịch Covid 19( theo CV 1388 và chương trình

giảm tải của SGD ĐT Đăk Lăk)

 

 

 

– Theo dõi hướng dẫn Hs học qua kênh truyền hình

 

Cả tháng

 

 

GVHS

 

 

 

 

 

 

 1. Thảo luận giờ dạy minh họa theo hướng nghiên cứu bài học
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga tổ trưởng chuyên môn tiến hành chỉ đạo các thành viên trong tổ thảo luận, suy ngẫm về giờ dạy sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Người thực hiện giờ dạy: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Toán

Tên bài dạy: GIẢI BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Ngày dạy: 29/10/2021.

 1. Đồng chí Nguyễn Thị hằng Nga trình bày cảm nhận:

+ Giờ dạy cơ bản đã đạt được kiến thức cần truyền thụ, học sinh đã nắm được kiến thức của bài học.

+ Đã khai thác được các hoạt động của học sinh cần phải làm. Về phía giáo viên, cơ bản đã truyền đạt được nội dung kiến thức theo dự định.

+ Các nhóm đã tích cực hoạt động đưa ra các câu trả lời và cùng nhau thảo luận giữa các nhóm.

+ Các tình huống xảy ra trong giờ học cơ bản nằm trong dự kiến của người dạy.

* Diễn biến toàn bộ quá trình bài dạy minh họa:

– Gv kiểm tra kết hợp với giới thiệu bài mới: phần khổi động: 5 phút

* Khám phá10p

* Hoạt động thực hành:20 phút

* Hoạt động củng cố  3 phút

 1. GV dự giờ chia sẻ ý kiến:

* Đồng chí: Bùi Thị Bẩy

– GV bình tĩnh, tự tin,

– Hoạt động của cô và trò phối hợp nhịp nhàng.

– Học sinh tiếp thu bài tương đối tốt

– Học sinh mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp

– Một số em chưa mạnh dạn

* Đồng chí: Mai Hồng Ngân

– Phần khởi động tốt.

– Học sinh biết nhận xét, đánh giá bạn

– Một số em còn chưa theo dõi bạn

* Đồng chí:  H Nghin Niê

– Một số HS chưa thật sự chú ý vào bài học nên làm bài còn sai

 1. Tổng hợp ý kiến của tổ trưởng CM:

* Ưu điểm

– Tác phong lên lớp bình tĩnh, tự tin.

– Hướng dẫn HS hình thành đầy đủ kiến thức quan trọng cần thiết và đã có sự kết hợp các phương pháp dạy học mới, lấy HS làm trung tâm,…

– Hiệu quả của SHCM đối với người dạy cách chọn phương pháp không gò bó, người dạy gần gũi học sinh hơn, HS được làm việc nhiều hơn, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn, học sinh cảm thấy gần gũi thầy, cô  hơn.

– Qua giờ dạy  giáo viên có nhiều phương án truyền thụ kiến thức cho học sinh, và có thể tạo điều kiện cho các em làm chủ kiến thức hơn.

*Tồn tại: – Kỹ năng tiếp thu bài của một số HS còn rất hạn chế, trình bày bài chưa đẹp.

– Việc quan sát các đối tượng HS của Gv chưa được đều khắp.

* Rút kinh nghiệm:

– Yêu cầu HS chuẩn bị bài ở nhà một cách nghiêm túc.

– GV cần chú ý rèn tính toán nhanh hơn

e.Thảo luận về bước áp dụng cho thực tế dạy học hằng ngày:

– Gv nên chủ động điều chỉnh các hoạt động về thời gian và có những phương án xử lí linh hoạt các khâu lên lớp.

– Khi giảng dạy các kiến thức mới,  GV cần chú ý các bư­ớc sau đây:

+ Ph­ương pháp chung: Tự phát hiện – Tự giải quyết vấn đề  Tự chiếm lĩnh kiến thức.

+ Các b­ước cụ thể:

B­ước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của HS (Làm xuất hiện vấn đề và tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó).

B­ước 2: Tổ chức các hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay cả lớp)

Bư­ớc 3: Hư­ớng dẫn học sinh trình bày ý kiến tr­ước nhóm, tr­ước lớp.

Bư­ớc 4: Hư­ớng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung.

B­ước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hư­ớng dẫn học sinh trình bày (Giáo viên chốt lại các vấn đề quan trọng).

B­ước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn các kĩ năng.

Xếp loại tháng 10 

TT  HỌ VÀ TÊN GV Họp Dạy trực tuyến Giao bài Liên hệ phụ huynh XL Ghi chú
1 Bùi thị Bẩy Đ Đ Đ T T
2 Mai Thị Hồng Ngân Đ Đ Đ T T
3 Nguyễn Thị Hằng Nga Đ Đ Đ T T
4 H Nghin Niê Đ Đ Đ T T
5 Giang Lệ Quyên T

 

Biên bản được thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%.

Buổi sinh hoạt khối kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ trì                                                                               Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                  H Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 11 – LẦN 2

TẬP HUẤN LẠI TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH

                    THẢO LUẬN CÁCH SOẠN GIÁO ÁN VÀ TIẾT DẠY

 

 1. Thời gian – Địa điểm: (Trực tuyến )

Vào lúc 14h10P  ngày 6/11/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 lần 2.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 4: Có mặt. 4/4 vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

Thành phần tham dự : Giáo viên khối 2

III. Nội dung:

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt

Nội dung: Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga yêu cầu giáo viên mở sgk môn tiếng việt cùng nhau thảo luận môn kể chuyện bài: Nghỉ hè thật vui

*Có 3 hoạt động

Xây dựng phương pháp dạy học

-Quan sát tranh 1:chọn các phương pháp –Thảo luận nhóm

– Cá nhân

Gv gợi ý các câu hỏi: tranh vẽ gì? Cảnh ở đâu

Trong tranh có những ai? Mọi người đang làm gì?

Thực hiện: Cho hs thực hiện thảo luận nhóm đôi quan sát bức tranh 1. Học sinh đảo ngược nhau trao đổi.

-Cá nhân đại diện lên trình bày trước lớp

Gv hướng dẫn cho các em nói thành câu.

Quan sát tranh 2: Phương pháp hỏi đáp

Nhóm

Thuyết trình

Trong tranh vẽ gì?

Các bạn đang thả diều ở đâu?

Hoạt động nghe:Phương pháp:làm mẫu, quan sát,thực hành,động não, thảo luận nhóm

Trò chơi cái cù: ( hs chưa tiếp xúc)

Đồ dùng tự làm:Gv có thể chơi cho học sinh thấy

+ Nếu không làm được thay thế trò chơi cho phù hợp ở địa phương( hoặc mở vi deo)

+ Tăng cường TV

 1. Tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh học sinh
 2. Phối hợp gia đình& nhà trường
 3. Trang trí góc nghệ thuật trong lớp
 4. Góc địa phương (củ hành,quả bầu,cái nia,giỏ….)dán chữ lên cho hs biết
 5. Góc thẻ tranh có chữ
 6. Bức tranh gần gũi như voi…
 7. Sách tăng cường Tv
 8. Tích hợp liên môn nội môn
 9. Góc thư viên

Trò chơi: Kĩ thuật ổ bi.Xếp thành hai hàng-Bắt tay-hai bạn cầm hai bức tranh bạn này nói bạn kia nghe và đổ tranh cho nhau và cứ như vây đổi chỗ cho nhau

Hoặc có thể sử dụng bảng cộng trừ, nhân chia…

Biên bản kết thúc vào 15h 30 phút cùn ngày

Chủ trì                                                                               Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                H Nghin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 2  LẦN 3

             VỀ VIỆC RÀ SOÁT  QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ

                                      GIAI ĐOẠN  2021-2026

 1. Thời gian – Địa điểm: (Trực tuyến )

Vào lúc 14h10P  ngày 10/11/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 4: Có mặt. 4/4 vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

Thành phần tham dự : Giáo viên khối 2

 1. Nội dung:

NỘI DUNG

 1. Triển khai công văn hướng dẫn về giới thiệu viên chức đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021- 2026.

Công văn số 3597/UBND-NV, ngày 03/11/2021 ( V/v bổ sung quy hoạch viên chức quản lý các trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện)

Công văn số 1072/ HD-UBND, ngày 19/04/2017 ( Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ quản lý các trường học giai đoạn 2021 – 2022)

 1. Thảo luận, giới thiệu viên chức trong tổ đưa vào quy hoạch giao đoạn 2021- 2026.

Sau một thời thảo luận, đối chiếu với các tiêu chuẩn trong công văn số 3597//UBND-NV, ngày 03/11/2021 và công văn số 1072/ HD-UBND, ngày 19/04/2017 thì  tập thể  khối 1 không có đồng chí nào đủ điều kiện để giới thiệu đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026.

 1. Kết luận của khối trưởng

Giới thiệu viên chức mới đưa vào quy hoạch: 0 đồng chí

Biểu quyết: 100% nhất trí

Cuộc họp kết thúc vào lúc 19 giờ 00 phút cùng ngày

 

Chủ trì                                                                                             Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                                          H Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 2  LẦN 4

             VỀ VIỆC SOẠN BÀI THEO CV 2345/BGDĐT& CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM OLM-QUIZZ….. VÀO VIỆC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ CHUYỂN ĐỔI THEO TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TRONG DẠY HỌC

 

 1. Thời gian – Địa điểm: (Trực tuyến )

Vào lúc 7h10P  ngày 19/11/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 4: Có mặt. 4/4 vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

Thành phần tham dự : Giáo viên khối

NỘI DUNG

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt.

1.Triển khai công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 .

 1. Phát huy tính chủ động
 2. Nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động giáo dục
 3. KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học hoạt động giáo dục ……..lớp…….

Tên bài học……..số tiết

Thời gian thực hiện :

1Yêu cầu cần đạt:

2.Đồ dùng dạy học

 1. Các hoạt động chủ yếu

– Hoạt đông mở đầu

-Khở động

-kết nối

+ Hoạt động hình thành kiến thức mới

+ Hoạt động luyện tập thực hành

+ Hoạt động vận dụng trải nghiệm

5.Điều chỉnh sau bài dạy

 1. TẬP HUẤN CÁCH SOẠN BÀI DẠY HỌC DỤNG BẰNG CÁC PHẦN MỀM.

TUẦN 1

TIẾNG VIỆT

BÀI 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 2

ĐỌC (TIẾT 1+2)

 1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
 2. Năng lực:
 3. Phát triển các năng lực đặc thù

* Phát triển năng lực ngôn ngữ

– Đọc đúng các tiếng có âm dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương.Bước đầu biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật.

* Năng lực văn học:

– Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện tôi là học sinh lớp 2.

– Hiểu nội dung bài: cảm xúc háo hức, vui vẻ của các bạn học sinh trong ngày khai giảng lớp 2.

– Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.

 1. Phát triển năng lực chung:

– Có năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực giao tiếp hợp – tác.

 1. Phẩm chất

-Nhân ái: Tự hào khi trở thành học sinh lớp 2. Có tình cảm quý mến bạn bè, niềm vui khi đến trường

Chăm chỉ: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc.

– Trung thực: Rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung học tập.

 1. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV: Máy tính, file phần mềm pp để minh họa bài học của bài học. Clip bài hát em yêu trường em.

– HS: SGK, Phương tiện hỗ trợ học trực tuyến.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động

1. Khởi động: ‘ Dẫn dắt vào bài mới’

Xem video bài hát ‘ Em yêu trường em’

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0DHJXFvi3us

 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

– GV hỏi:

+ Em đã chuẩn bị những gì cho ngày khai giảng?

+ Cảm xúc của em như thế nào?

– GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

– Nêu yêu cầu cần đạt của tiết học.

2.2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

-Nghe đọc mẫu: https://olm.vn/chu-de/toi-la-hoc-sinh-lop-2-phan-1-399825/

Hướng dẫn đọc: giọng nhanh, thể hiện sự phấn khích.

– HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến sớm nhất lớp.

+ Đoạn 2: Tiếp cho đến cùng các bạn.

+ Đoạn 3: Còn lại.

– Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: loáng, rối rít, ríu rít, rụt rè, níu, vùng dậy,…

– Luyện đọc câu dài: Nhưng vừa đến cổng trường,/ tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp/ đang ríu rít nói cười/ ở trong sân; Ngay cạnh chúng tôi,/ mấy em lớp 1/ đang rụt rè/ níu chặt tay bố mẹ,/ thật giống tôi năm ngoái.;…

Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

– GV nêu 3 câu hỏi chính để gợi ý hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài.https://quizizz.com/admin/quiz/612dc27ab62770001d4f1a0a/bai-1-toi-la-hoc-sinh-lop-2

– GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu

– Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

– GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

– Gọi HS đọc toàn bài.

– Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

– Gọi HS đọc lần lượt 2 yêu cầu sgk/ tr.11.

– YC HS trả lời câu hỏi 1 đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.4.

– Tuyên dương, nhận xét.

 

 

– Yêu cầu 2: HDHS đóng vai để luyện nói lời chào lời chào thầy cô, bạn bè.

– GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

– Gọi các nhóm lên thực hiện.

– Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm:

– Hôm nay em học bài gì?

– GV nhận xét giờ học.

– Giao bài tập về nhà: https://olm.vn/chu-de/bai-1-toi-la-hoc-sinh-lop-2-399824/

 

– Học sinh nghe và hát theo

HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

– 2-3 HS chia sẻ.

 

– Xem tranh minh họa từ SGK.

 

– HS trả lời

 

 

 

 

 

– Cả lớp đọc thầm.

 

 

 

– HS đọc nối tiếp đoạn.

– HS thực hiện theo nhóm ba.

 

 

HS  vào link để trả lời:

 

 

 

 

– HS lắng nghe, đọc thầm.

– 2-3 HS đọc.

 

– 2-3 HS đọc.

– 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

– HS hoạt động nhóm 4, thực hiện đóng vai luyện nói theo yêu cầu.

 

– HS chia sẻ.

ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc 9h cùng ngày

Chủ trì                                                                              Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                            H Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 12 – LẦN 1( trực tuyến)

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 15h  ngày 7/12/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt tổ khối 2 lần 1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ khối 2: Có mặt. 4/4 vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí:  H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

– Đánh giá việc dạy học trong những tuần qua ứng phó với covid 19

– Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy trực tuyến theo các hình thức theo dõi truyền hình, giao bài qua zlo, giao bài trực tiếp…..

– Triển khai kế hoạch dạy học học tuần tiếp theo

– Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

– Thảo luận thống nhất những phương án để dạy học trong khối hiệu quả nhất.

*ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

Những việc làm được:

Tham gia học qua teas được 28 em

Tham gia họp khối thảo luận về viẹc dạy học nhiệt tình.

Tham gia dự giờ thảo luận về chương trình sách mới 4 tiết

* Tồn tại:

*Hs cũng không hào hứng việc học trực tuyến vì điện thoại nhỏ nhìn không rõ

* Giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ trước phương pháp dạy học mới.

*Do dịch covid đang diễn biến phức tạp nên việc dạy học ở khối 2 gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra các biện pháp tối ưu nhất cho học sinh tiếp thu bài học kịp chương trình.

Phụ huynh dùng điện thoại thông minh còn ít, đa số phụ huynh dùng 3G nên đường truyền kém

Phụ huynh kết hợp với giáo viên để dạy trực tuyến chưa nhiệt tình

*Nghị quyết tháng 12

1.Thi đua lập thành tich chào mừng ngày 22.12

Kiên quyết phòng chống covid 19 hiệu quả nhất. Thực hiện đúng 5k  Giữ gìn khối đoàn

kết nội bộ trong Đảng. Tham gia đầy đủ các buổi hội họp và các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối, của nhà trường.

 • Công tác chuyên môn:

Tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn học sinh học trên Ti vi,giao bài qua zlo,giao bài trực tiếp . thường xuyên trao đổi với phụ huynh qua điện thoại

Có thời gian học , giao bài thời gian kiểm tra nhận xét cụ thể

Tìm ra phương án phù hợp nhất để ứng phó với covid trong giảng dạy

giáo viên trong khối luôn chấp hành tốt quy chế chuyên môn.

*Học sinh giao bài trên zlo được gửi bài youtu.be để học sinh tham gia học. Giáo viên theo dõi nhắc nhở gửi bài tập để học sinh làm bài. Giáo viên nhận xét sửa sai

* Học sinh học ti vi giáo viên thường xuyên gọi điện nhắc nhở phụ huynh đôn đốc học sinh học( Nếu là an toàn thì giáo viên giao bài tập trực tiếp) hoặc không an toàn giáo viên hướng dẫn học và làm bài trong sách.

GV soạn kế hoạch bài dạy đúng nội dung chương trình và kịp thời

GV  tham gia các cuộc sinh hoạt chuyên môn thảo luận góp ý chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học mới nghiêm túc, đầy đủ.

Tổ chức toàn khối tổ chức dự giờ trên teas thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy mới để điều chỉnh đúng để hướng giáo viên thực hiện cách dạy theo PTPCNL học sinh.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học, cử 1 giáo viên dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh môn:

KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP ( KHI CHUYỂN THEO CẤP ĐỘ)NĂM HỌC 2021-202

 

Thực hiện Kế hoạch  số 10699/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh  Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch CoVID-19” trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Công văn số 1891/SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 23/11/2021 của Sở GD ĐT  tỉnh  Đắk Lắk về việc triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ ngày 29/11/2021;

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của trường Nguyễn khuyến tổ khối 2 đã xây dựng như như sau.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Học sinh: khối 2

– Số điểm trường lẻ: 1 lớp

– Tổng số lớp: 4 lớp , sĩ số 122 em. Mỗi lớp 30 em

– Lớp buôn Hô ít động viên phụ huynh tách sang lớp 2a4

 1. Đội ngũ

Khối 2 : 4 người, Nữ 4 người, Dân tộc thiểu số 1 người

 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CẤP ĐỘ 1

(Tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh )

1/  Công tác sắp xếp, phân công thời khóa biểu:

Khối sắp xếp phân công thời khóa biểu của nhà trường

Tổ chức dạy học đảm bảo chương trình (giảm tải) theo hướng dẫn của BGD ĐT, SGDĐT ban

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TIẾP

LỚP 2A1  
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN ÂN Tiếng việt  Thể dục HĐTN
2 Tập đọc Toán  Toán Chính tả Toán
3 Tập đọc Tập đọc Mỹ thuật Toán Tập làm văn
4 Toán Tập Viết Tập đọc TNXH  LTVC
5 Đạo đức TNXH Nghe nói (KC) Tập làm văn Đọc truyện
   
      Lớp 2a2      
             
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN Mỹ thuật Tập đọc Toán HĐTN
2 Toán ÂN  Toán Thể dục Toán
3 Tập đọc Toán Tập Viết Tập đọc Tập làm văn
4 Tập đọc Chính tả Tiếng việt TNXH Đọc truyện
5 Đạo đức Tập làm văn  LTVC Nghe nói (KC) TNXH
 
      Lớp 2a3      
       
 
Buổi TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN Toán Tập đọc Toán HĐTN
2 Tập đọc Tập đọc  Toán Chính tả Toán
3 Tập đọc Mỹ thuật ÂN  Thể dục Đọc truyện
4 Toán Tiếng việt Tập Viết Nghe nói (KC)  LTVC
5 Đạo đức TNXH Tập làm văn Tập làm văn TNXH
 
Lớp 2a4
   
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN Tập đọc Tập đọc Toán HĐTN
2 Toán Toán  Toán Tập làm văn Toán
3 Tập đọc Chính tả Tập Viết Mỹ thuật Nghe nói (KC)
4 Tập đọc TNXH Đọc truyện ÂN Thể dục
5 Đạo đức Tập làm văn TNXH Tiếng việt  LTVC
 Thực hiện từ ngày  29/11/ 2021  đến  ngày  …….  Tháng …..  Năm  2021….  

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CẤP ĐỘ 2

Vùng xanh : Buôn Hô : Học trực tiếp : 27 em ( lớp 2a4)

Vùng vàng:  Eadrong : giao bài  95 em ( CÓ DANH SÁCH KÈM THEO)

 

                  XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THÁNG 11

TT  HỌ VÀ TÊN GV Họp Giao bài Liên hệ phụ huynh XL Ghi chú
1 Bùi thị Bẩy Đ Đ T T
2 Mai Thị Hồng Ngân Đ Đ T T
3 Nguyễn Thị Hằng Nga Đ Đ T T
4 H Nghin Niê Đ Đ T T
5 Giang Lệ Quyên T

 

100% nhất  trí nội dung trên

Biên bản kết thúc 16h30p cùng ngày.

Chủ trì                                                                                                 Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                                              H Nghin Niê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Khối 2

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 1 – LẦN 1

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 10h30p, ngày 4/01/2022 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 1 lần 1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 5/5  vắng:

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

– Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 12/2021.

– Đánh giá xếp loại thi đua của các thành viên tháng 12.

– Triển khai kế hoạch dạy học tháng 1/2022.

– Thảo luận thống nhất nghị quyết tháng 1/2022.

– Tư vấn cho giáo viên về phương pháp và kĩ thuật dạy học mới.

 1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 12/2021:
 2. Tư tưởng chính trị:

Toàn khối đã đoàn kết thi đua lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng năm Nhâm dần.

 1. Chuyên môn:

Duy trì và thực hiện tốt các nề nếp. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao.

Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn dạy và học.

Đã tổng hợp, hoàn thành các báo cáo đầy đủ, kịp thời

Dạy đúng chương trình, thời khóa biểu.Vừa dạy vừa ôn cho kịp chương trình.

Thực hiện đánh giá học sinh theo TT 27

GVCN đã tích cực trong việc phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành,

Đã họp khối xếp loại thi đua

GVCN làm tốt công tác nề nếp của học sinh

Khối đã kiểm tra hồ sơ gv tháng 12.

 1. Công tác khác:

Các lớp đã làm tốt công tác lao động vệ sinh khu vực được phân công.

Tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng các Ngày lễ trong tháng.

Các GVCN đã nhắc nhở tuyên truyền HS tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%

 1. Đánh giá xếp loại thi đua tháng 12 các giáo viên trong tổ:

Tổ trưởng đề nghị các thành viên trong tổ tự kiểm điểm và tự nhận mức thi

 

đua cho mình trong tháng 12/ 2021. Yêu cầu các thành viên trong tổ tiến hành góp ý nhận xét cho từng thành viên trong tổ và sau đó cả tổ nhất trí xếp loại thi đua tháng 12 như sau:

TT  HỌ VÀ TÊN GV CM ĐỘI XLC Ghi chú
1 Giang Lệ Quyên Tốt
2 Bùi Thị bẩy Tốt Tốt Tốt Tốt
3 Mai Thị Hồng Ngân Tốt Tốt Tốt Tốt
4 NguyễnThị Hằng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt
5 H Nghin Niê Tốt Tốt Tốt Tốt
 1. Triển khai kế hoạch tháng 1/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm dần..

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. Nhất là thời gian trước và sau Tết, tăng cường công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Triển khai kế hoạch dạy học học kì II.từ ngày 24/1/2022

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thảo luận thống nhất chỉ tiêu HK2 và nghị quyết HK2 .

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên học sinh theo văn bản hợp nhất 03/2016. Phát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định và phân loại giáo viên học kỳ 2. Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổng hợp kết quả phân loại giáo viên học kỳ 1.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Thảo luận:

Ý kiến 1:Học sinh đi học ít do dịch bệnh, một số em đọc còn yếu vì thời gian

 

nghỉ học quá lâu do dịch bệnh.

Ý kiến 2: Nhất trí với các nội dung đã đánh giá và triển khai.

 1. Nghị quyết tháng 1/ 2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm dần..

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. tăng cường công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Triển khai kế hoạch dạy học học kì II.từ ngày 24/1/2022

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thảo luận thống nhất chỉ tiêu HK2 và nghị quyết HK2 .

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên học sinhPhát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định và phân loại giáo viên học kỳ 2. Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổng hợp kết quả phân loại giáo viên học kỳ 1.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề:

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…đảm bảo an toàn phòng dịch chấp hành tốt 5k

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp và sử dụng kĩ thuật dạy học mới.
 2. Phân công thời khóa biểu mới trong khối.
 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022 – LỚP 2A1 – BÙI THỊ BẨY  
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN Tập đọc Tập đọc Toán HĐTN
2 Tập đọc Toán  Toán Chính tả Toán
3 Tập đọc Tập Viết Đọc truyện Tập làm văn Tập làm văn
4 Đạo đức TNXH Thể dục TNXH  LTVC
5
Chiều 1 Toán HĐTN Tiếng việt
2 Nghe nói (KC)  Thể dục Tiếng việt
3 ÂN Mỹ thuật Toán
4  
             
             
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022- LỚP 2A2- H NGÂN  
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN Tập đọc Tập đọc Toán HĐTN
2 Toán Toán  Toán Chính tả Toán
3 Tập đọc TNXH Nghe nói (KC) Thể dục Tập làm văn
4 Tập đọc Tập làm văn Đọc truyện TNXH  LTVC
5
Chiều 1 Mỹ thuật  Thể dục Tiếng việt
2 Tập Viết ÂN Tiếng việt
3 Đạo đức HĐTN Toán
4  
             
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022- LỚP 2A3 – HẰNG NGA  
Buổi TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 HĐTN HĐTN Tập đọc Toán Toán
2 Đạo đức ÂN  Toán Chính tả Tập làm văn
3 Tập đọc Mỹ thuật TNXH Nghe nói (KC)  LTVC
4 Tập đọc Thể dục Đọc truyện  Thể dục HĐTN
5
Chiều 1 Toán Toán Tiếng việt
2 Tập Viết Tập đọc Tiếng việt
3 TNXH Tập làm văn Toán
4  
Khối 1,2,3 Buổi sáng nghỉ giải lao sau tiết 2. Buổi chiều không ra chơi. Ra về trước khối 4,5 thời gian 5 phút
 Thực hiện từ ngày   04/01/ 2022  đến  ngày  …….  Tháng …..  Năm  2021….  
        Ngày 25  tháng  11  năm 2021  
        HIỆU TRƯỞNG  
             
             
             
       

 

Biên bản được thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%. Kết thúc 11h30 cùng ngày

Chủ trì                                                                                  Thư ký

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

              KHỐI 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 1- LẦN 2

 

BÁO CÁO SƠ KẾT KHỐI 2

         Năm học 2021-2022

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 7h30p, ngày 25/01/2022 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 1 lần 2

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 5/ 5  vắng:

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ I
 2. Tình hình chung
 3. Thuận lợi

Được sự quan tâm và giúp đỡ của nhà trường.

Có đội ngũ GV nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết tốt, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, lối sống lành mạnh, giản dị.

Về học sinh: Đa số các em ngoan ngoãn, lễ phép chịu khó.

Được sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh

 1. Khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch Covid, học sinh phải học gián tiếp ở nhà một thời gian dài.

Một số phụ huynh phải đi làm xa, không có điều kiện ở gần để kèm các con học.

100% các em đều là học sinh dân tộc tại chỗ, ở nhà chủ yếu nói bằng tiếng mẹ đẻ, cộng thêm thời gian dịch kéo dài,  dẫn đến việc đến trường tiếp thu bài học gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến  chất lượng học tập của các em.

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Việc thực hiện chương trình môn học

Tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn của năm, học kì, tháng, tuần và cụ thể hoá để thực hiện.

Các thành viên đều thực hiện tốt chương trình môn học, lên lịch báo giảng kịp thời theo quy định.

Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp.

Phân công ra đề kiểm tra, tham gia coi kiểm tra học kì nghiêm túc, đúng quy chế.

Kiểm tra, chấm, chữa, trả bài đúng thời gian, cho điểm khách quan, công bằng đối với từng đối tượng học sinh.

Lên lịch dự giờ theo tháng, tuần đối với các giáo viên.

Yêu cầu thành viên tổ đăng ký tiết dạy bù đối với một số môn còn chậm.

 1. Kết quả hai mặt giáo dục của học sinh

2.1. Điểm kiểm tra cuối HKI

MÔN TSHS 9-10 7-8 5-6 DƯỚI 5
SL TL SL TL SL TL SL TL
TOÁN 122 9   7   88   18  
TV 122 7   9   85   21  

2.2. Mức đạt được các môn học

MÔN TSHS HTT HT CHT
SL TL SL TL SL TL
TOÁN 122 16 88 18
TV

          

122 16 85 21
Đ Đ 122 16 106 0 0
TNXH 122 16 106 0 0
HĐTN 122 16 106 0 0
Â.N 122 16 106 0 0
MT 122 16 106 0 0
HĐTN 122 16 106 0 0
GDTC 122 16 106 0 0

 

2.3. Năng lực đánh giá theo Thông tư 27

 

 

 

 

Số HS được đánh giá Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác GQVĐ và sáng tạo
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
122

 

16 85 21 16 85 21 16 85 21

 

 

Số HS được đánh giá Ngôn ngữ Tính toán
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
 

 

16 85 21 16 88 18

 

Số HS được đánh giá Khoa học Thẩm mĩ
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
 

 

 

16 106 16 106

 

Số HS được đánh giá Thể chất
Tốt Đạt Cần cố gắng
SL TL SL TL SL TL
16 106

 

2.4. Phẩm chất đánh giá theo Thông tư 27

 

 

 

Số HS được đánh giá Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
SL TL SL TL SL TL SL TL SL SL TL SL SL TL SL TL
122 16 106 16 106 16 106

 

 

Số HS được đánh giá Trung thực Trách nhiệm
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
16 106 16 106

 

 1. Xếp loại thi đua của giáo viên cuối kì 1

Khối trưởng đề nghị các thành viên trong tổ tự kiểm điểm và tự nhận mức thi đua cho mình trong học kì 1. Yêu cầu các thành viên trong tổ tiến hành góp ý nhận xét cho từng thành viên trong tổ và sau đó cả tổ nhất trí xếp loại thi đua trong học kì 1 như sau:

 

TT  HỌ VÀ TÊN GV Tháng

8

Tháng

9

Tháng

10

Tháng

11

Tháng

12

Kì 1

 

1 Giang Lệ Quyên Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
2 Bùi Thị Bẩy Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
3 Mai Thị Hồng Ngân Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
4 H Nghin Niê Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
5 Nguyễn Thị Hằng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

 

III. Đánh giá chung

 1. Ưu điểm

 

 

– Thực hiện giảng dạy đúng theo kế hoạch điều chỉnh theo Cv 3969 và  đảm bảo chương trình, đảm bảo theo theo Chuẩn KT – KN các môn học. Thực hiện tích hợp, lồng ghép vào các bài giảng giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ, GDĐP, GDQPAN.

– Đánh giá, kiểm tra HS đảm bảo theo văn bản hợp nhất giữa thông tư 27/2020 BGDĐT và kết hợp TT22/2016 BGDĐT.

 

– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp gần gũi, lắng nghe bày tỏ ý kiến

– Thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào soạn, giảng và đổi mới PPDH.

– Mỗi thầy cô giáo chủ nhiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Đảm bảo số lượng HS. Xây dựng tốt nề nếp lớp, lập Ban cán sự lớp có khả năng điều hành lớp học tốt.

– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp gần gũi, lắng nghe bày tỏ ý kiến của các em để từ đó có kế hoạch dạy học hiệu quả hơn

–  Hầu hết GV đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao

– Đổi mới phương pháp giảng dạy, cách đánh giá nhằm làm cho tiết học diễn ra nhẹ nhàng tự nhiên, chất lượng và hiệu quả.

 1. Tồn tại
 2. Học sinh chưa hoàn thành trong khối còn nhiều do dịch vovid kéo dài

– Thực hiện chương trình mới nên không tránh khỏi những khó khăn vướng mắt.

–  Một vài GV còn lung túng trong việc đánh giá thường xuyên vào các tiết học

–  Một số học sinh còn hạn chế trong việc nhận xét bài làm của bạn, còn nhận xét chung chung.

 1. Đề xuất, kiến nghị.
 2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022 ./.

– Tiếp tục duy trì số lượng, củng cố nền nếp lớp, nề nếp học tập.

– Tiếp thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo, giúp đỡ HS còn khó khăn trong học tập, duy trì mối liên hệ với PH để phối hợp chặt chẻ trong việc giáo dục HS tốt hơn.

– Đổi mới toàn diện PP dạy, PP học đảm bảo yêu cầu về chuẩn KTKN, nâng cao chất lượng hoàn thành chương trình tiểu học, chịu trách nhiệm việc nhận xét đánh giá HS.

– Tiếp tục thao giảng, dự giờ, thảo luận chuyên đề, tự học BDTX, trao đổi kinh nghiệm để học hỏi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, trong công tác chủ nhiệm.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, chịu trách nhiệm trong đánh giá HS và bàn giao chất lượng cho lớp trên.

– Thực hiện đầy đủcác loại hồ sơ  GV.

– Thực hiện đầy đủ các hoạt động NGLL, tích cực tham gia các phong trào khác do nhà trường, đoàn thể phát động.

–  Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I  và một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 của tổ chuyên môn khối 2.

Biên bản kết thúc 10h 30p cùng ngày

                                                                  

         PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Khối 2

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 2 – LẦN 1

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 10h30p, ngày 4/02/2022 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 2 lần 1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 6/6  vắng:

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

– Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 1/2022.

– Đánh giá xếp loại thi đua của các thành viên tháng 1 và học kỳ I.

– Triển khai kế hoạch dạy học tháng 2/2022.

– Thảo luận thống nhất nghị quyết tháng 2/2022.

– Tư vấn cho giáo viên về phương pháp và kĩ thuật dạy học mới.

 1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 1//2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Toàn khối đã đoàn kết thi đua lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng năm Nhâm dần.

 1. Chuyên môn:

Duy trì và thực hiện tốt các nề nếp. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao.

Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn dạy và học.

Đã tổng hợp, hoàn thành các báo cáo đầy đủ, kịp thời

Dạy đúng chương trình, thời khóa biểu.Vừa dạy vừa ôn cho kịp chương trình.

Thực hiện đánh giá học sinh theo TT 27

GVCN đã tích cực trong việc phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành,

Đã họp khối xếp loại thi đua

GVCN làm tốt công tác nề nếp của học sinh

Hoàn thành chương trình học kỳ I.

 1. Công tác khác:

Các lớp đã làm tốt công tác lao động vệ sinh khu vực được phân công.

Tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng các Ngày lễ trong tháng.

Các GVCN đã nhắc nhở tuyên truyền HS tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%

 

 

 

 1. Triển khai kế hoạch tháng 2/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm dần..

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. Nhất là thời gian trước và sau Tết, tăng cường công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Triển khai kế hoạch dạy học học kì II.từ ngày 24/1/2022

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thảo luận thống nhất chỉ tiêu HK2 và nghị quyết HK2 .

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên học sinh theo văn bản hợp nhất 03/2016. Phát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định và phân loại giáo viên học kỳ 2. Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổng hợp kết quả phân loại giáo viên học kỳ 1.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Thảo luận:

Ý kiến 1:Học sinh đi học ít do dịch bệnh, một số em đọc còn yếu vì thời gian

nghỉ học quá lâu do dịch bệnh.

Ý kiến 2: Nhất trí với các nội dung đã đánh giá và triển khai.

Nghị quyết tháng 2/ 2022:

 1. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm dần..

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. tăng cường công tác duy

 

trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên học sinhPhát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định và phân loại giáo viên học kỳ 2. Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề:

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…đảm bảo an toàn phòng dịch chấp hành tốt 5k

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp và sử dụng kĩ thuật dạy học mới.
 2. Đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cáp trường.

100% nhất trí với nôi dung trên

Biên bản kết thúc 11h30p cùng ngày

Chủ trì                                                                        Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                           H Nghin Niê

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Khối 2

 

 

         BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 2 – LẦN 2

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 10h 30, ngày 22/02/2022 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 2 lần2.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 6/6   vắng: 0

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

– Đánh giá việc thực hiện nề nếp dạy học tháng 2

– Thực hiện chương trình đúng tiến độ.

– Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19.

– Tỷ lệ chuyên cần các lớp trong khối thực hiện khá tốt:2a1, 2a2.

– Làm tốt công tác vệ sinh lớp học, nhà ở-

Đánh giá xếp loại thi đua của các thành viên tháng 2

– Triển khai kế hoạch dạy học tháng 3/2022.

– Thảo luận thống nhất nghị quyết tháng 3/2022.

 1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 2/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Toàn khối đã đoàn kết thi đua lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân

 1. Chuyên môn:

Duy trì và thực hiện tốt các nề nếp. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao.

Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn dạy và học.

Thực hiện chương trình thời khóa biểu

Dạy đúng chương trình, thời khóa biểu.

Tiếp tục dạy tích hợp các nội – Triển khai kế hoạch dạy học tháng 3/2022.

– Triển khai kế hoạch dạy học tháng 3/2022.

 

 1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 2/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

 

Toàn khối đã đoàn kết thi đua lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần

 1. Chuyên môn:

Duy trì và thực hiện tốt các nề nếp. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao.

Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn dạy và học.

Thực hiện đánh giá học sinh theo TT27

Đã dự giờ tư vấn cho giáo viên về phương pháp cũng như kĩ thuật dạy học mới: 2 giáo viên (2 hoạt động)

GVCN tích cực trong việc phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành,

Đã họp khối xây dựng kế hoạch dạy học học HK II

GVCN làm tốt công tác nề nếp của học sinh

Khối đã kiểm tra hồ sơ gv tháng 2.

 1. Công tác khác:

Các lớp đã làm tốt công tác lao động vệ sinh khu vực được phân công.

Tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng các Ngày lễ trong tháng.

Các GVCN đã nhắc nhở tuyên truyền HS tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%

 1. Đánh giá xếp loại thi đua tháng 2 các giáo viên trong tổ:

Tổ trưởng đề nghị các thành viên trong tổ tự kiểm điểm và tự nhận mức thi đua cho mình trong tháng 2/ 2022. Yêu cầu các thành viên trong tổ tiến hành góp ý nhận xét cho từng thành viên trong tổ và sau đó cả tổ nhất trí   xếp loại thi đua tháng 2 như sau:

TT  HỌ VÀ TÊN GV CM ĐỘI XLC Ghi chú
1 Giang lệ Quyên Tốt Tốt
2 Bùi Thị Bẩy Tốt Tốt Tốt Tốt
3 Mai Thị Hồng Ngân Tốt Tốt Tốt Tốt
4 Nguyễn Thị Hằng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt
5 H Luyên buôn ya Tốt Tốt Tốt Tốt
6 H Nghin Niê Tốt Tốt Tốt Tốt
 1. Triển khai kế hoạch tháng 3/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ 8/3, thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

Chào mừng ngày giải phóng Thành phố Buôn Ma Thuột 10/3.

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh khác.

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS.

Thực hiện chương trình từ tuần 24 đến hết tuần 27, đảm bảo thực hiện tốt

Dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh.

Dạy Nha học đường bài 3 và bài 4

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở, tài liệu và đồ dùng học tập của học sinh.

Phát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp và sử dụng kĩ thuật dạy học mới. Sử dụng có hiệu quả tivi để trình chiếu cho học sinh

Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Viết sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp trường, cấp huyện.

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh. Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Thảo luận:

Ý kiến 1: Nhất trí với kế hoạch đã triển khai

Gia đình HS đa số chưa có máy tính hoặc chưa kết nối mạng và kĩ năng học tập trên máy vi tính của HS còn hạn chế.

Ý kiến 2: Nhất trí với các nội dung đã đánh giá và triển khai

 1. Nghị quyết tháng 3/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ 8/3, thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

Chào mừng ngày giải phóng Thành phố Buôn Ma Thuột 10/3.

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh khác.

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS.

Thực hiện chương trình từ tuần 23 đến hết tuần 27, quy chế chuyên môn. Dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh.

Dạy Nha học đường bài 3 và bài 4

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở, tài liệu và đồ dùng học tập của học sinh.

Tiếp tục dự giờ tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp và sử dụng kĩ thuật dạy học mới. Sử dụng có hiệu quả ĐDDH.

Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV.

Viết sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp trường, cấp huyện.

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh. Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

6.Thảo luận chọn bài dạy và người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

 1. Chọn bài dạy và người dạy

          Căn cứ kế hoạch đã đề ra về việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, do đó tổ khối yêu cầu giáo viên trong khối cùng chọn 1 bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Các thành viên trong tổ lắng nghe nội dung và tiến hành thảo luận để lựa chọn bài dạy.

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng Nga đề xuất chọn bài: Toán Bảng chia 5

Đồng chí đã lí giải lí do chọn nội dung trên là: Nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, dễ triển khai hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Chọn người dạy: Đc Bùi Thị Bẩy ngày

Các thành viên trong tổ đã nhất trí với đề xuất của đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ đề xuất chọn bài dạy minh họa, giải thích lí do chọn bài, tổ trưởng chuyên môn đồng ý và kết luận:

+/ Giao cho đồng chí: Bùi Thị Bẩy  tiến hành soạn bài

b.Thảo luận về nội dung và phương pháp dạy minh họa theo hướng nghiên cứu bài học.

Đồng chí:  nêu rõ mục tiêu bài dạy: `

* Kiến thức:

* Kĩ năng:

* Thái độ:

* Năng lực:

 1. Thống nhất nội dung, phương pháp dạy.

* Những nội dung thống nhất giáo án

Chuẩn bị của GV và HS

– Giáo viên: chuẩn bị bài trình chiếu

– Học sinh: Thuộc bảng nhân 5

* Phương pháp và kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.

* Phương tiện dạy học: tranh, sgk, bảng phụ

* Phân bổ thời gian

+/ Hoạt động khởi động: 5 phút

+/ Hoạt động hình thành kiến thức mới: 28 phút

Hoạt động 1:Khởi động trò chơi

Hoạt động 2 : Khám phá

Hoạt động 3: Thực hành:

+/ Hoạt động vận dụng: 2 phút

+/ Hoạt động sáng tạo: 1 phút

* Giáo viên dạy minh họa: Bùi Thị Bẩy

Lớp dạy: 2a1

Dự kiến thời gian dạy minh họa: 2/3/2022

Biên bản được thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%.

Buổi sinh hoạt khối kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ                                                               THƯ KÍ

 

 

Nguyễn Thị hằng Nga                                        H Nghin Niê

 

 

 

 

 

         PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Khối 2

 

         BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 3 – LẦN 1

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 10h 30, ngày …7/03/2021 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 3lần1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 6/6   vắng: 0  Và Thầy y Huân

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Dự giờ đồng chí Bùi Thị Bẩy : Bài Bảng chia 5

Ưu điểm : Đã chuẩn bị chu đáo

Sử dụng bằng trình chiếu thành thạo

Học sinh tham gia khởi động trò chơi tích cực

Học sinh tiếp thu bài tốt

Tồn tại: Một số học sinh chưa thuộc bảng nhân 5

Một số học sinh đọc còn hạn chế

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN 24+25+26…..

 1. Nội dung thực hiện:
 • Phân hiệu buôn Hô dạy học 5 buổi/ tuần, 5 tiết/ ngày chương trình tuần 24 (Cấp độ dịch cấp độ 1)
 • Điểm trường chính HS nghỉ học trực tiếp, học gián tiếp CT tuần 24 (Cấp độ dịch cấp độ 3)
 • Công tác vệ sinh đảm bảo

Tuần 25 Từ 14/03/ đến 18/3/2022

 1. Chính trị tư tưởng:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. CV chỉ đuacủa các cấp về bệnh CoVid-19.

 1. Chuyên môn nghiệp vụ:

– Tổ chức dạy – học  trực tiếp (buôn Hô), gián tiếp (buôn Tah) chương trình tuần 25 đảm bảo đủ nội dung, đúng tiến độ chương trình và TKB. Đảm bảo 100% HS được tham gia học tập bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp

– Học NHĐ bài thứ 3; bồi dưỡng và phụ đạo HS  đạt hiệu quả. Dạy tăng cường TV

– Dạy lồng ghép công tác phòng chống dịch COVID-19 cho HS, KNS, ATGT, Bác Hồ với các bài học ĐĐ, ..

– Cập nhật thường xuyên sổ điểm ĐT.

 

–  Các khối SH  bồi dưỡng CM, kiến thức cho GV; Sinh hoạt CM theo hướng đổi mới.

– Tự bồi dưỡng TX,  thực hiện Modun 9…

– Nộp SKKN, xét duyệt chấm cấp trường

III. Đoàn thể, bộ phận, các phong trào:

– CĐ: Làm tốt công tác phối hợp, tổ chức, HĐ hiệu quả; …

Đoàn-Đội: Làm tốt công tác nề nếp học sinh phòng chống dịch,

Trong thời gian buôn tah học theo gián tiếp toàn khối ra phiếu học tập để phát cho học sinh trong thời gian dịch để kịp chương trình.

100% nhất trí với nội dung trên

Biên bản kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Thư ký                                                                                Chủ trì

 

 

H Nghin Niê                                                                   Nguyễn Thị Hằng nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

         PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Khối 2

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 3 – LẦN 2

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 10h30p, ngày 25/03/2022 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 3 lần 2.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 6/6  vắng:

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

– Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 3/2022.

– Triển khai kế hoạch dạy học tháng 4/2022.

– Thảo luận thống nhất nghị quyết tháng 4/2022.

– Tư vấn cho giáo viên về phương pháp và kĩ thuật dạy học mới.

 1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng 3//2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Toàn khối đã đoàn kết thi đua lập thành tích mừng ngày 8.3

 1. Chuyên môn:

Duy trì và thực hiện tốt các nề nếp. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao.

Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn dạy và học.

Đã tổng hợp, hoàn thành các báo cáo đầy đủ, kịp thời

Dạy đúng chương trình, thời khóa biểu.Vừa dạy vừa ôn cho kịp chương trình.

Thực hiện đánh giá học sinh theo TT 27

GVCN đã tích cực trong việc phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành,

Đã họp khối xếp loại thi đua

GVCN làm tốt công tác nề nếp của học sinh

Đã dạy học theo cấp độ dịch an toàn và hiệu quả.

 1. Công tác khác:

Các lớp đã làm tốt công tác lao động vệ sinh khu vực được phân công.

Tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng các Ngày lễ trong tháng.

Các GVCN đã nhắc nhở tuyên truyền HS tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%

 1. Triển khai kế hoạch tháng 4/2022:
 2. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng 30/4- 1/5

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. Nhất là thời gian trước và sau Tết, tăng cường công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên.Phát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định

Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Thảo luận:

Ý kiến 1:Học sinh học gián tiếp học sinh tiếp thu bài còn hạn chế.

Ý kiến 2: Nhất trí với các nội dung đã đánh giá và triển khai.

Nghị quyết tháng 4/ 2022:

 1. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng 30/4-1/5

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. tăng cường công tác duy

trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên học sinhPhát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định

Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề:

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…đảm bảo an toàn phòng dịch chấp hành tốt 5k

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

3.Tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp và sử dụng kĩ thuật dạy học mới.

Xếp loại giáo viên tháng 3

TT  HỌ VÀ TÊN GV CM ĐỘI XLC Ghi chú
1 Giang lệ Quyên Tốt Tốt
2 Bùi Thị Bẩy Tốt Tốt Tốt Tốt
3 Mai Thị Hồng Ngân Tốt Tốt Tốt Tốt
4 Nguyễn Thị Hằng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt
5 H Luyên buôn ya Tốt Tốt Tốt Tốt
6 H Nghir niê Tốt Tốt Tốt Tốt

 

 

100% nhất trí với nôi dung trên

Biên bản kết thúc 11h30p cùng ngày

Chủ trì                                                                        Thư ký

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                           H Nghin Niê

 

 

Trường TH Nguyễn KhuyếnCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   KHỐI 2                                   Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc.

 

                BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG KHỐI 2

                                    NĂM HỌC 2021 – 2022

Hôm nay vào lúc 7….giờ 30…phút   ngày…31… tháng …5..năm 2022. Tại  phòng hội đồng tổ khối 2 tiến hành họp xét  xếp lại đánh giá năm học 2021 – 2022

Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư ký cuộc họp: H Nghir Niê

Thành phần tham gia: 6/6. Vắng

NỘI DUNG

 1. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

– Trong công tác các đồng chí trong tổ đều an tâm công tác. Yêu nghề mến trẻ thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và có ý thức tự học, tự rèn, tích cực trong các phong trào thi đua của ngành, của trường.

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
 2. 1. Thực hiện ngày giờ công:

– Các đồng chí trong tổ đều chấp hành và tham gia ngày giờ công đầy đủ. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan.

 1. 2. Thực hiện kế hoạch chuyên môn:

– Công tác chỉ đạo:

+ Chỉ đaọ hoạt động chuyên môn đúng kế hoạch tháng, tuần và duy trì sinh hoạt chuyên môn có nề nếp tốt, nghiêm túc, đúng quy chế, theo công văn của SGD ĐT  Đăk Lăk.

+ Tổ chức tốt các hoạt động hội giảng, chuyên đề, BDTX gắn liền với hoạt động đánh giá học sinh theo thông tư mới kịp thời.

– Quá trình thực hiện:

+ Các đồng chí trong tổ đều chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn: soạn, giảng theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy theo phát triển phẩm chất năng lực; đánh giá thường xuyên, chữa bài và kịp thời giúp đỡ HS chưa hoàn thành theo thông tư 27của BGD- ĐT, hoàn thành chương trình theo đúng tiến độ thời gian quy định. GV xây dựng được bộ đề bài và ma trận đề kiểm tra, biết thực hiện việc đánh giá theo đúng tinh thần thông tư mới.

+Việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn: Tổ  . Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học theo Module tự đăng kí. Hoàn thành tập huấn chương trình GDPT 2018 qua các Module trực tiếp và trực tuyến.

+ Việc tham gia các phong trào thi đua phong trào  Hai tốt: Tổ tiến hành các đợt hội giảng cấp tổ, cấp trường.  Đặc biệt các đ/c trong tổ đã tham gia khẳng định trình độ tay nghề của mình, chất lượng giờ dạy đã được nâng. kinh nghiệm chuyên môn. Các  GV đều ứng dụng, sử dụng CNTT trong soạn – giảng và hoạt động quản lý chủ nhiệm.

– Công tác chủ nhiệm:  Giáo viên chủ nhiệm đều quan tâm và tận tình với công tác chủ nhiệm và xây dựng tập thể lớp đoàn kết và nề nếp học sinh tốt. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, quan tâm gần gũi  với các đối tượng học sinh.

 1. Xếp loại thi đua cuối năm
Stt Họ và tên T8,9 T10 T11 T12 HK1 T1 T2 T3 T4&5 HK 2 Cả năm
1 Giang Lệ Quyên T T T T T T T T T T T
2 NguyễnHằng Nga T T T T T T T T T T T
3 Bùi Thị Bẩy T T T T T T T T T T T
4 Mai Hồng Ngân T T T T T T T T T T T
5 H Luyên bya T T T T T T T T T T T
6 H Nghir Niê T T T T T T T T T T T

 

3.Kết quả xếp loại giáo viên:

 

S

T

T

HỌ VÀ TÊN XLTĐ CUỐI NĂM ĐGXL

CHUẨN gvTH

ĐGXL

Theo LUẬT VIÊN CHỨC và

NĐ 90/2020

Danh hiệu Thi đua
Công đoàn Nhà nước
1 Giang Lệ Quyên TỐT KHÁ HTXS XS CSTĐ
2 Nguyễn Thị Hằng Nga TỐT ĐẠT HTTNV XS LĐTT
3 Bùi Thị Bẩy TỐT ĐẠT HTTNV XS LĐTT
4 Mai Thị Hồng Ngân TỐT ĐẠT HTTNV XS LĐTT
5 H Nghir Niê TỐT
6 H Luyên bya TỐT ĐẠT HTTNV XS LĐTT

 

+ Trong năm học 2021- 2022tổ CM đề nghị:

– Công nhận danh hiệu: – CSTĐ: 1 Đồng chí

Lao động tiên tiến :  04 đồng chí

– Công đoàn viên xuất sắc: 05 đồng chí

– Đánh giá chuẩn GVTH: Loại khá 1 đ/c, đạt 4 đ/c

– Đánh giá viên chức cuối năm: HTXSNV: 1 đ/c

HTTNV:  5 đ/c;

– Xếp loại thi đua cuối năm: Tốt: 6 đ/c

 1. Xếp loại học sinh

* Các môn học và hoạt động GD:

Khối 2:

*Năng lực

Tốt: 30 em;

*Phẩm chất

Tốt: 30 em;

Hoàn thành chương trình lớp 2 : 99,2  %

Khen thưởng:  HTXS: 13 em; HTT: 17 em

100% ý kiến nhất trí

Biên bản kết thúc vào 10    giờ cùng ngày

 

Chủ trì                                                                  Thư kí

 

Nguyễn Thị Hằng Nga                                     H Nghir Niê

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                  

         PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Khối 2

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 4 – LẦN 1

 

 1. Thời gian – Địa điểm:

Vào lúc 10h, ngày 4/04/2022 tại văn phòng trường TH Nguyễn Khuyến diễn ra

 

buổi sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 4 lần 1.

 1. Thành phần:

Các thành viên trong tổ 2: Có mặt 6/6  vắng:

Chủ trì:  Nguyễn Thị Hằng Nga

Thư kí: H Nghin Niê

III. Nội dung:

Đồng chí:  Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Đánh giá kế hoạch tháng 4/2022:

 1. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng 30/4- 1/5

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. Nhất là thời gian trước và sau Tết, tăng cường công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên.Phát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định

Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

 1. Thảo luận:

Ý kiến 1:Học sinh học gián tiếp học sinh tiếp thu bài còn hạn chế.

Ý kiến 2: Nhất trí với các nội dung đã đánh giá và triển khai.

Nghị quyết tháng 4/ 2022:

 1. Tư tưởng chính trị:

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng 30/4-1/5

 1. Công tác chuyên môn:

Tập trung duy trì các nề nếp dạy học và sĩ số HS. tăng cường công tác duy

trì số lượng và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu.

Thảo luận chọn môn, bài dạy, người dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

Thực hiện chương trình  đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhất là công tác nề nếp học sinh, chữ viết và bảo quản đồ dùng học tập.  Kiểm tra sách vở học sinh.

Thực hiện đánh giá nhận xét thường xuyên học sinhPhát huy sổ liên lạc điện tử.

Tiếp tục dự giờ thường xuyên theo quy định

Ứng dụng tốt CNTT, phát huy soạn bài giảng Violet trong các tiết dạy.

Tiếp tục kiểm tra việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

Kiểm tra hồ sơ cá nhân GV. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Khối kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề:

 1. Công tác khác

Tham gia lao động phong quang trường lớp. Thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh…đảm bảo an toàn phòng dịch chấp hành tốt 5k

Chấp hành luật lệ ATGT, ATTP.

Thực hiện tốt các kế hoạch của liên Đội đề ra.

3.Tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp và sử dụng kĩ thuật dạy học mới

 1. Triển khai công tác tháng 5