KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 1 NĂM 2021-2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 1 NĂM 2021-2022

Lượt xem:

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      KHỐI 1                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc số: 01/KH-Khối 1EaDrơng, ngày 10tháng 9 năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học năm học 2021 – 2022 Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19( Từ ngày 15/9/2021)   Căn cứ Kế hoạch số 1385/KH-SGDĐT ngày 17/9/2021 của Sở... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...