TỔNG KẾT HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết


PHÒNG GD& ĐTCƯM’GAR
TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
Số : 50 / BC-TH.. EaD’rơng,ngày 03 tháng 12 năm 2023
BÁO CÁO
Tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện CưMgar
Căn cứ thông tư số 28- 2020/TT – BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 Về việc Ban hành Quy định về Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Nguyễn Khuyến;
Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-NK về tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 – 2024;
Căn cứ kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023 – 2024;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học được tổ chức định kì 2 năm/lần, qua đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình, nội dung sách giáo khoa, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016, Thông tư 27/2019/TT-BGD ĐT ngày 04/09/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi; tạo điều kiện để giáo viên học hỏi kinh nghiệm dạy học; phát động phong trào thi đua chào mừng 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023).
Chuẩn bị, tuyển chọn nhân sự cho Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2023-2024;
Qua thời gian tổ chức hội thi ( 06/11/2023- 17/11/2023) với tinh thần nổ lực, cố gắng, trách nhiệm của Ban tổ chức và giáo viên tham gia Hội thi. Hội thi đã đạt được những kết quả như sau :
I . Những kết quả đạt được qua Hội thi
1. Số giáo viên tham gia
– Tổng số : 34GV/ 46 GV toàn trường- Tỉ lệ : 74,0%
– Trong đó : Khối 1: 8 giáo viên
Khối 2: 8 giáo viên
Khối 3: 7 giáo viên
Khối 4: 6 giáo viên
Khối 5: 5 giáo viên
– Đặc cách: 6 GV (Ngô Thị Thơm; H Rỗn Ê Ban; Nguyễn Thị Hằng Nga; Bùi Thị Bẩy; Trần Thị Hoa; Phan Thị Ngân Nga)
– Trình độ đào tạo
+ ĐH: 30 Gv
+ CĐ: 04 Gv
+ GV nam : 3/34; 9,0%
2. Tổ chức thực hiện :
2.1. Khai mạc Hội thi – Thi Nội dung báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, Dạy giỏi:
– Tổ chức thi vào ngày 03/11/2023
– Kết quả:
Điểm dưới 10 Điểm 11-14 Điểm 15-17 Điểm 18-20
GV % GV % GV % GV %
16 58 6 21 6 21

2.2.Thi giảng :
– Tổ chức từ ngày 07/11/2023 đến 17/11/2023
– Kết quả
Giỏi Khá Đạt
Số tiết Tỉ lệ Số tiết Tỉ lệ Số tiết Tỉ lệ
6 21 16 58 6 21
II. Ưu- khuyết điểm
1 Ưu điểm
1.1.Ban tổ chức- Ban Giám khảo:
– Ban tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia dự thi và dự giờ học hỏi kinh nghiệm.
– Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, công bằng đúng tinh thần các công văn hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học.
1.2.Giáo viên dự thi:
– Nhiệt tình, tạo được không khí sôi nổi, dấy lên phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.
– Đã có 22/28 tiết dạy ứng dụng CNTT, giáo án điện tử, (78,0 %) tranh, hình ảnh sinh động kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.
* Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học:
– Phần lớn biện pháp đã xác định được đối tượng nghiên cứu, gắn với thực tế công tác giảng dạy, từ đó đưa ra mục tiêu và biện pháp phù hợp có tính khả thi .
– Giáo viên tự tin, trình bày nội dung biện pháp có tính thuyết phục người nghe.
* Trong giảng dạy :
– Các tiết dạy đã xác định được vị trí, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, chuẩn kiến thức, kỹ năng trọng tâm của bài dạy; truyền thụ chính xác, có hệ thống, gắn kiến thức với vận dụng thực tế kinh nghiệm sống của học sinh.
– Áp dụng những kĩ thuật các phương pháp dạy học tích cực, vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp giáo dục, khai thác và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.
– Phân phối thời gian hợp lí, các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu kiến thức, có tình cảm, thái độ đúng.
– Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục có trong từng bài học như: Giáo dục môi trường; an toàn giao thông; biển đảo; kĩ năng sống….
2. Hạn chế
2.1. Ban tổ chức- Ban Giám khảo:
– Ban giám khảo Hội thi vừa làm giám khảo vừa đảm bảo công tác dạy học, giáo viên thực hiện tiết dạy trên lớp của mình, vì thề BTC gặp một số khó khăn trong việc xếp lịch dạy và đảm bảo công tác dạy học theo phân phối chương trình .
2.2. Giáo viên dự thi
* Một số tiết dạy:
+ Khâu khai thác, khám phá vốn sống, vận dụng kinh nghiệm sống của học sinh để khai thác nội dung bài dạy còn hạn chế. Gắn kiến thức với thực tế cuộc sống của học sinh còn ít. Nhiều vấn đề đặt ra còn bỏ ngỏ chưa được giải quyết thấu đáo; sử dụng các phương pháp cũ, chưa tích cực đổi mới trong dạy học theo chương trình phổ thông 2018.
+ Phân bố thời lượng cho từng đơn vị kiến thức chưa hợp lí dẫn đến hoạt động củng cố bài dạy ở một số tiết dạy chưa được đầu tư đúng mức .
+ Còn lúng túng trong xử lí các tình huống sư phạm xảy ra trong tiết dạy. Hình thức dạy học đơn điệu, lặp đi lặp lại trong tiết dạy không gây được hưng phấn học tập cho học sinh.
+ Một số tiết dạy việc bao quát, hướng sự chú ý của học sinh vào bài dạy còn hạn chế.
2.3. Báo cáo Biện pháp
– Một số đề tài chưa xác định đúng phạm vi của Biện pháp ( Trình bày như một sáng kiến ), một số đề tài chưa xác định được mục tiêu cụ thể, chung chung với những công việc thường làm của một giáo viên gần như một kinh nghiệm.
– Đưa ra một giải pháp nhưng chưa giải quyết được các mục tiêu yêu cầu của giải pháp; chưa có số liệu khảo sát, kết quả đạt được.
III. Kết quả :
– 34/34- Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường – Tỉ lệ: 100 %(kể cả GV đặc cách).
– 34 /46- Giáo viên toàn trường- Tỉ lệ: 74,0 %
– Trong đó : 6 /28, Đạt danh hiệu xuất sắc- Tỉ lệ : 21,0 %
( Đính kèm kết quả)
Trên đây là báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024./.
Nơi nhận:
– Như trên ;
– Lưu VT, CM;
– Website trường.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Ngọc Hải