HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục năm học 2022 – 2023, đồng thời rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2023 – 2024. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2023, thực hiện Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024. Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 – 2024.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức có ông Y Brut Ayun – đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường, cùng toàn thể các đồng chí trong hội đồng sư phạm trường Tiểu học Nguyễn Khuyến.

 ảnh toàn cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua Hội nghị, Đồng chí Lê Ngọc Hải  – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học 2022- 2023, thông qua dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; Báo cáo việc đánh giá tổng kết kiểm điểm trách nhiệm của HT và BGH trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

đồng chí Lê Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học 2022- 2023, thông qua dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Sau báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhà trường và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng chí Nguyễn Hữu Chuẩn –Hiệu trưởng nhà trường và tập thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 –  2024.

đ/c Nguyễn Hữu Chuẩn – Hiệu trưởng nhà trường trả lời thắc mắc , kiến nghị của nhà giáo, người lao động. 

Trong Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thơm – chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ khối về Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, và tiêu chí thi đua trên cơ sở kết quả các phong trào thi đua đã đạt được trong năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm học 2023 – 2024 và các cuộc vận động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tổng kết phong trào thi đua và biểu dương những thành tích của cá nhân và tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giáo dục năm học 2022 – 2023.

đ/c Ngô Thị Thơm – Chủ tịch công đoàn Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022- 2023

và Dự thảo nội dung thi đua năm 2023- 2024 của Công đoàn

Trao bằng khen và giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Tại Hội Nghị đ/c Bùi Thị Bảy – Báo cáo tình hình hoạt động của BTTND năm học 2022 -2023 và triển khai chương trình kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024.

Hội nghị Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023- 2025. Đồng chí Bùi Thị Bảy tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức trưởng Ban thanh tra nhân dân, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lý giữ chức phó ban, đồng chí H Buên Ê Ban thành viên.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023- 2025

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Nguyễn Hữu Chuẩn – Hiệu trưởng nhà trường biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học qua, đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2024 – 2025 và cùng ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Chủ tịch công đoàn và các đoàn thể trong nhà trường thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể Hội đồng sư phạm. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức đều thống nhất cao chỉ tiêu năm học đề ra.

đ/c Nguyễn Hữu Chuẩn – Hiệu trưởng  và đ/c Ngô Thị Thơm – Chủ tich công đoàn kí giao ước thi đua.

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 – 2024 của Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, và thành công tốt đẹp. Hứa hẹn năm học 2023 – 2024 với nhiều thành công mới.