Kế hoạch Chuyên môn Tuần 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1

Người trực :5a1. Cô H Len Từ ngày 28 – 8/ 1/9 / 2017

                         NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN
1.     Tư tưởng CT

–  Thi đua lập thành tích CM năm học mới CM ngày Quốc khánh 2/ 9,

– Ôn định các nề nếp Dạy – Học

–  Tiếp tục tuyên truyền vận động HS ra lớp, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.

 

 

Cả tuần

 

 

 

 

– CCVC – HS

 

 

 

 

2.     Chuyên môn

–          Dạy và học chương trình tuần 1 .Dạy đúng CT , TKB ..

–          Phân công và ổn định cơ cấu lớp. Đón HS lớp 1 trang nghiêm, tạo cho các em môi trường thân thiện.

–         Rèn kỹ năng tự học cho HS ngay từ đầu năm học, GV sử dụng có hiệu quả ĐDDH hiện có.

–         Dự giờ thăm lớp XD qui chế đầu năm

–         GVCN kiểm tra bao bọc sách – vở và DCHT.

–         Báo cáo lí lịch HS đầu năm

–         Nộp biên bản bàn giao chất lượng HS

–         Kiểm tra hoàn thiện thời khoá biểu các lớp

–         Các lớp trang trí lớp.

–         Sinh hoạt CM  –  Sinh hoạt khối.

–    Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

–   Họp PHHS toàn trường

 

,,

 

 

 

,,

 

 

 

,,

 

 

 

CT6/ 1/9

 

CT4/ 30/9

 

GV

 

GVCN

 

 

 

GV

 

 

GV

 

CM

CM – Khối

 

 

3.     Công việc khác:

–         LĐ: Làm cỏ dọn VS trường lớp.

–         Vận động HS bỏ học ra lớp.

–         TB – TV: Kiểm kê thiết bị thư viện: TB vào sổ theo dõi cho gv mượn ĐDTB.

5.Điều chỉnh

……………………………………

………………………………………………………..

   

PTLĐ

GVCN

TB-TV

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                    Ngày 28 tháng 08 năm 2017

 

                                                                                                  

                                                                                                               Trần Quốc Toản