KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG KHỐI 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 9/2021

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích chào mừng ngày tựu trường; Quốc khánh 2/9 ngày khai giảng năm học mới 5/9/2020
15/9/2020 đến 25/9/2020

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 1

– Tham gia tập huấn Team

– Họp khối dạy thử trên phần mềm Team; phân công nhiệm vụ dạy học trong khối.

– Tiếp tục rà soát liên hệ với những HS đang ở tỉnh khác chưa về được, tìm biện pháp dạy học phù hợp.

-Báo cáo sĩ số HS.

– Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS

– Lập PPCT và lịch báo giảng

– Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS

– Dự giờ, góp ý dạy học trực tuyến

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Đến nhà HS giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Họp khối  triển khai quy chế chuyên môn và đăng kí thi đua cá nhân, học sinh.

 

– GV

-KT GV

– GV

– GV

– GV và HS

-GV

– GV – HS

– GV-PHHS-HS

 

-GV

-GV

– GV

 

-GV

-GV

– KT – GV

                             27/9/2020 đến 2/10/2020 Tuần 2

– Duy trì liên lạc với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Đến nhà HS giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– GV và HS

– GV

– KT- GV

– GV và HS

– GV

– GV-PHHS-HS

 

– GV

– GV và HS

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 10/2021

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021
4/10/2020 đến 9/10/2020

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 3

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

 11/10/2020 đến 16/10/2020 Tuần 4

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

   18/10/2021 đến 23/10/2021 Tuần 5

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

25/10/2021 đến30/10/2021

 

 

 

Tuần 6

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 11/2021

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2021
          1/11/2020 đến 6/11/2020

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 7

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

            8/11/2020 đến  13/11/2020 Tuần 8

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

   15/11/2021 đến 20/11/2021 Tuần 9

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

22/11/2021 đến 30/11/2021

 

 

 

Tuần 10 + nửa tuần 11

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

 

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

 

– GV

 

-GV

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 12/2021

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích chào mừng ngày TL QĐND Việt Nam 22/12/2021
          1/12/2020 đến 10/12/2020

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Nửa tuần 11 và 12

– Thực hiện chương trình nửa tuần 11 và 12

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV- HS

– GV – HS

– GV -HS

 

– GV – HS

 

-GV

– GV – HS

-GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

13/12/2020 đến  17/12/2020 Tuần 13

– Thực hiện chương trình tuần 13

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– GV -HS

 

– GV – HS

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

   20/12/2021 đến 25/12/2021 Tuần 14

– Thực hiện chương trình tuần 14

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

27/12/2021 đến 31/12/2021

 

 

Tuần 15

– Thực hiện chương trình tuần 15

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 1/2022

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích mừng Đảng – mừng xuân Nhâm Dần 2022
          3/1/2022 đến 7/1/2022

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 16

– Thực hiện chương trình tuần 16

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

– Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

-GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

10/1/2022 đến  14/1/2022 Tuần 17

– Thực hiện chương trình 17

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

17/1/2022 đến 21/1/2022 Tuần 18

– Thực hiện chương trình tuần 18

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Ôn tập và tổ chức thi cuối học kì 1

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Kiểm tra đánh giá HS theo đúng TT27

-Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

24/1/2022 đến 28/1/2022

 

 

Tuần 19

– Thực hiện chương trình tuần 19

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 2/2022

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích mừng Đảng – mừng xuân Nhâm Dần 2022
          7/2/2022 đến 11/2/2022

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 20

– Thực hiện chương trình tuần 20

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

– Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

-GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

14/2/2022 đến  18/2/2022 Tuần 21

– Thực hiện chương trình 21

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Thi GV dạy giỏi cấp trường( Phương, Cuên, Tuên, Mai Hoa, Sen)

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

-GV

– GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

21/2/2022 đến 28/2/2022

 

 

Tuần 22

– Thực hiện chương trình tuần 22

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao động dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 3/2022

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3
          1/3/2022 đến 4/3/2022

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 23

– Thực hiện chương trình tuần 23

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

– Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

-GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

7/3/2022 đến  11/3/2022 Tuần 24

– Thực hiện chương trình 24

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

– GV

 

-GV

14/3/2022 đến 18/3/2022

 

 

Tuần 25

– Thực hiện chương trình tuần 25

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

– GV

 

-GV

21/3/2022 đến 31/3/2022

 

Tuần 26 –tuần 27

– Thực hiện chương trình tuần 26- tuần 27

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

– GV

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 4/2022

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích mừng ngày 10/3 (â/l) – ngày GPMN 30/4
          4/4/2022 đến 8/4/2022

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 28

– Thực hiện chương trình tuần 28

– Duy trì liên lạc hằng ngày với HS. Báo cáo sĩ số HS liên lạc được.

– Lên lịch báo giảng

– Soạn giáo án kịp thời, đầy đủ.

– Hướng dẫn HS học trên tivi kênhVTV1, VTV2, VTV7

– Giao bài tập và hướng dẫn HS tự học ở nhà qua zalo, facebook, điện thoại.

– Kiểm tra đọc, viết hằng ngày của học sinh qua zalo, facebook, điện thoại

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Kiểm tra, nhận xét bài làm ở nhà của HS

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

 

– GV

– GV

 

-KT- GV

– GV

– GV

– GV và HS

 

-GV – HS

 

– GV

– GV

 

-GV

11/4/2022 đến  15/4/2022 Tuần 29

– Thực hiện chương trình 29

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Thi GV dạy giỏi cấp trường( Phương, Cuên, Tuên, Mai Hoa, Sen)

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

-GV

– GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

18/4/2022 đến 22/4/2022

 

 

Tuần 30

– Thực hiện chương trình tuần 30

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao động dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

25/4/2022 đến 29/4/2022

 

Tuần 31

– Thực hiện chương trình tuần 31

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao động dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 5/2022

THỜI  GIAN TTCT: Lập thành tích mừng ngày QTLĐ 1/5 – ngày sinh  BácHồ19/5
2/5/2022 đến 6/5/2022

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện
Tuần 32

– Thực hiện chương trình tuần 32

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Thi GV dạy giỏi cấp trường( Phương, Cuên, Tuên, Mai Hoa, Sen)

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

-GV

– GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

9/5/2022 đến  13/5/2022 Tuần 33

– Thực hiện chương trình 33

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Thi GV dạy giỏi cấp trường( Phương, Cuên, Tuên, Mai Hoa, Sen)

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao đông dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

-GV

– GV

-GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

16/5/2022 đến 20/5/2022

 

 

Tuần 34

– Thực hiện chương trình tuần 34

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

-Lao động dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– KT – GV

 

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

-GV -HS

23/5/2022 đến 27/5/2022

 

Tuần 35

– Thực hiện chương trình tuần 35

– Duy trì sỉ số, nề nếp dạy và học hằng ngày.

– Lập kế hoạch môn học và lịch báo giảng

-Tăng cường dạy Tiếng Việt cho HS

-Tăng cường phụ đạo cho học sinh chậm.

– Soạn kế hoạch dạy kịp thời, đầy đủ.

– Dạy lồng ghép  ATGT ,KNS, MTBĐ, BĐKH

– Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2

– Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì 2

– Cập nhật sổ điểm điện tử

-Đẩy mạnh các hoạt động phong trào

– Hằng ngày liên hệ phụ huynh HS để hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và HS  thực hiện tốt 5k và phòng tránh dịch tốt.

– Họp phụ huynh cuối năm

-Lao động dọn vệ sinh trường lớp

 

– GV

-GV

– GV

– GV – HS

– GV – HS

– GV

– GV

– GV

– KT – GV

– KT -GV

– GV – HS

– GV – PHHS

-GV – PH – HS

– GV – PH

-GV -HS