KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG BỘ XÃ EA DRƠNG                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

 

Chủ đề: Chào mừng ngày QĐND VN, QPTD 22/12

 • Thi đua LTT CM 73 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
 • Giữ gìn ANTT, đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Chỉ đạo tổ chức giảng dạy đúng từ tuần 15 đến tuần 18; Tổ chức cho HS ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1 nghiêm túc; đánh giá  XL cho HS công bằng, khách quan và đúng TT 30, TT22/2016; tập trung ôn tập đảm bảo chuẩn kiến thức chất lượng giáo dục cho học sinh tất cả các khối lớp.
 • Các khối ra đề, kiểm tra HK 1 theo HD, TT30, TT22/2016 của Sở, Bộ
 • Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ… Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng HS và phụ đạo HS; Dạy hiệu quả tiết đọc TV; Tổ khối tổ chức HĐNGLL;
 • Dự giờ bồi dưỡng tay nghề cho GV mới, GV yếu. Tiếp tục tự BDTX theo kế hoạch. SH CM khối – trường. Tham dự CĐ CM khối thi đua
 • Tham gia thi GVDG cấp huyện 2 tiết thực hành.(Cô Bẩy, Hương, H Phương)
 • Tổ chức Sơ kết và hoàn thành báo cáo học kỳ I, hoàn thành báo cáo số liệu giữa năm bằng phần mềm SMAS, EQMS…
 • Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp. Kiểm tra chuyên đề theo KH.
 • Tổ chức thi giao lưu “Tiếng Việt của của chúng em” cấp trường.
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/12. 100% CCVC phải nộp.
 1. Các hoạt động các đoàn thể – Các bộ phận
 • Công tác pháp luật: Cập nhật, triển khai các văn bản PL.
 • CĐ: Quyên góp hỗ trợ người nghèo ăn tết, quỹ thăm quan, phối hợp kiểm kê tài sản cuối năm . Theo dõi chấm công. XD tập thể đoàn kết.
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 22/12;  SH  theo định kỳ,
 • Đội: Tổ chức các HĐ CM 22/12;Thăm gia đình chính sách 22/12, thăm , tặng quà đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn xã; Làm tốt công tác nề nếp, thi đua…
 • Phổ cập: Làm tốt công tác PC GD. Hoàn thiện BC, HS
 • TV- TB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ cho ôn tập HK1. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ; kiểm kê cuối năm 2018;  Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Tiếp tục đôn đốc phong trào GV tự làm ĐDDH, kiểm tra thiết bị dạy học tại các phân hiệu.
 • Tài vụ: rà soát và tham mưu với HT để sử dụng hết kinh phí năm 2018; Hoàn thành quyết toán thu chi năm NS và kỳ1. Lập hồ sơ xin thanh lý tài sản và b/c kiểm kê tài sản cuối năm (2 bản), kế toán in tem để dán vào tài sản. XD quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

–  Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường.

–  VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …

 • CSVC- LĐVS : Bảo vệ, tu sửa tài sản hư hỏng; tổ chức cho HSLĐ làm cỏ bồn hoa, thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. …
 • Làm tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 • Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân
 • Tham gia Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018-2019.
 • Kiểm kê CSVC và tài sản – T/ bị.

III.  Công tác xây dựng Đảng:

– Quyết toán thu, chi năm 2018. Đóng đảng phí theo quy định.

– Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện QC UT giới thiệu cho đảng.

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  10, 11 ;  Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Triển khai và hướng dẫn ĐV viết tự kiểm điểm chuẩn bị phân loại ĐV cuối năm 2018. Tổ chức cho CĐ viên góp ý đảng viên cuối năm.

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

– Tổ chức HN phân loại ĐV cuối năm 2018. Tham gia họp phân loại ĐV cuối năm tại đảng ủy xã

 

Eadrơng , ngày  30  tháng 11 năm 2018

                                                                                    BÍ THƯ

                                                                       

 

                               

                                                                             GIANG LỆ QUYÊN