NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH THÁNG 1- 2018

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. Giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh.
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 • Cấm đốt, sử dụng và tàng trữ pháo, các chất gây nổ
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Chỉ đạo tổ chức giảng dạy đúng từ tuần 19 đến giữa tuần 22; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS năng khiếu, phụ đạo HS có hiệu quả;  KT dụng cụ học tập của HS. Tổ chức HĐNGLL tháng 1với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân, ATGT nhân dịp Tết Nguyên đán. Dạy tăng  cường Tiếng việt. Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”…
 • Dạy tiết đọc thư viện có hiệu quả, đúng TKB – 21 lớp
 • GV- HS rèn chữ viết đẹp, VSCĐ.
 • Cập nhật sổ điểm ĐT, số liệu PM SMAS và hoàn thành báo cáo EQMS… cuối học kỳ I EQMS. ( GV- CM – VT)
 • Học chương trình học kỳ II ngày 8/1/2018 – Toàn trường
 • Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện theo kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 05/12/2017.
 • Tổ chức tập huấn “Dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh cấp tiểu học” cấp trường. (CT6/19/1/2018)
 • Tham gia HKPĐ cấp huyện đạt hiệu quả.
 • Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo HS nâng cao chất lượng; Báo cáo kết quả bồi dưỡng, phụ đạo cho Hiệu trưởng – GV 21 lớp – TG từ 10 đến 12/1/2018
 • Tổ chức Sơ kết HK 1 ngày 6/1/2018- Kết hợp trong buổi CC đầu tuần 19. Hoàn thành các báo cáo học kỳ I.
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Dự giờ bồi dưỡng tay nghề cho GV. Tiếp tục tự BDTX theo kế hoạch. SH CM khối, XLTĐ HK1.
 • Kiểm tra CĐ CM giáo viên. Khối trưởng các khối lên KH dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao.
 • Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 trong học sinh. (GVCN)
 • Hoàn thiện cập nhật, bổ sung dữ liệu  KĐCL. Đón đoàn KT ĐG ngoài. (Tổ KĐCL)
 • Kiểm tra chuyên đề. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT22/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp… ( KT- TTND- BGH)
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/1/2018. 100% CCVC phải nộp.

III.  Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:

 • Đảng: SH thường kỳ + Dự tổng kết công tác dẩng năm 2017- T3/9/1/2018
 • CĐ: Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới. Quyên góp hỗ trợ người nghèo ăn tết; Tặng quà người nghèo, GĐ chính sách buôn kết nghĩa và HS nghèo ăn tết. Phân loại CCVC  kỳ 1. Phát động  nuôi heo đất
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới ; SH  theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Tổ chức các HĐ CM Tết Nguyên đán;Thăm tặng quà gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo…Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; Thi nghi thức đội cấp trường.
 • Phổ cập: Làm tốt công tác PC GD. Hoàn thiện BC, HS .
 • TV – TB: Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thiết bị, thư viện để PGD về kiểm tra công nhận TVTT. Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học HK2. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ;

+ Tài vụ: Lập hồ sơ xin thanh lý tài sản và b/c kiểm kê tài sản cuối năm (3 bản). XD  quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Công khai thu chi trước HĐSP và PHHS.

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 • Công tác khác:
 • Cập nhật và triển khai các văn bản PL.
 • Công khai tài sản thu nhập năm 2017.
 • Công tác lao động: tổ chức cho HS trang trí lớp học…; thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. Lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính
 • Tiếp tục vận động PHHS nộp tiền BHYT đến hết tháng 1/2018
 1. Công tác xây dựng đảng:

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  12/2017 , 1/2018.

– Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– quần chúng ưu tú tham gia học lớp ĐT đảng đợt tới (qc : Phạm Ngọc Dương)

– Tiếp tục theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng QC ưu tú giới thiệu cho đảng

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

 

EaDrơng, ngày  1 tháng 01 năm 2018

Bí thư

                                                                       

 

 

                                                                                GIANG LỆ QUYÊN

 

ĐẢNG BỘ EADRƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG  1/2018

 

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. Giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh.
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 • Cấm đốt, sử dụng và tàng trữ pháo, các chất gây nổ
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Chỉ đạo tổ chức giảng dạy đúng từ tuần 19 đến giữa tuần 22; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS năng khiếu, phụ đạo HS có hiệu quả;  KT dụng cụ học tập của HS. Tổ chức HĐNGLL tháng 1với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân, ATGT nhân dịp Tết Nguyên đán. Dạy tăng  cường Tiếng việt. Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”…
 • Dạy tiết đọc thư viện có hiệu quả, đúng TKB – 21 lớp
 • GV- HS rèn chữ viết đẹp, VSCĐ.
 • Cập nhật sổ điểm ĐT, số liệu PM SMAS và hoàn thành báo cáo EQMS… cuối học kỳ I EQMS. ( GV- CM – VT)
 • Học chương trình học kỳ II ngày 8/1/2018 – Toàn trường
 • Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện theo kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 05/12/2017.
 • Tổ chức tập huấn “Dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh cấp tiểu học” cấp trường. (CT6/19/1/2018)
 • Tham gia HKPĐ cấp huyện đạt hiệu quả.
 • Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo HS nâng cao chất lượng; Báo cáo kết quả bồi dưỡng, phụ đạo cho Hiệu trưởng – GV 21 lớp – TG từ 10 đến 12/1/2018
 • Tổ chức Sơ kết HK 1 ngày 6/1/2018- Kết hợp trong buổi CC đầu tuần 19. Hoàn thành các báo cáo học kỳ I.
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Dự giờ bồi dưỡng tay nghề cho GV. Tiếp tục tự BDTX theo kế hoạch. SH CM khối, XLTĐ HK1.
 • Kiểm tra CĐ CM giáo viên. Khối trưởng các khối lên KH dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao.
 • Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 trong học sinh. (GVCN)
 • Hoàn thiện cập nhật, bổ sung dữ liệu  KĐCL. Đón đoàn KT ĐG ngoài. (Tổ KĐCL)
 • Kiểm tra chuyên đề. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT22/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp… ( KT- TTND- BGH)
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/1/2018. 100% CCVC phải nộp.

III.  Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:

 • Đảng: SH thường kỳ + Dự tổng kết công tác dẩng năm 2017- T3/9/1/2018
 • CĐ: Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới. Quyên góp hỗ trợ người nghèo ăn tết; Tặng quà người nghèo, GĐ chính sách buôn kết nghĩa và HS nghèo ăn tết. Phân loại CCVC  kỳ 1. Phát động  nuôi heo đất
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới ; SH  theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Tổ chức các HĐ CM Tết Nguyên đán;Thăm tặng quà gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo…Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; Thi nghi thức đội cấp trường.
 • Phổ cập: Làm tốt công tác PC GD. Hoàn thiện BC, HS .
 • TV – TB: Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thiết bị, thư viện để PGD về kiểm tra công nhận TVTT. Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học HK2. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ;

+ Tài vụ: Lập hồ sơ xin thanh lý tài sản và b/c kiểm kê tài sản cuối năm (3 bản). XD  quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Công khai thu chi trước HĐSP và PHHS.

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 • Công tác khác:
 • Cập nhật và triển khai các văn bản PL.
 • Công khai tài sản thu nhập năm 2017.
 • Công tác lao động: tổ chức cho HS trang trí lớp học…; thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. Lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính
 • Tiếp tục vận động PHHS nộp tiền BHYT đến hết tháng 1/2018
 1. Công tác xây dựng đảng:

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  12/2017 , 1/2018.

– Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Quần chúng ưu tú tham gia học lớp ĐT đảng đợt tới (qc : Phạm Ngọc Dương)

– Tiếp tục theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng QC ưu tú giới thiệu cho đảng

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ EADRƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

Chủ đề: Chào mừng năm mới Mậu Tuất  2018.

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”.
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 • Cấm đốt, sử dụng và tàng trữ pháo, các chất gây nổ
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Chỉ đạo tổ chức giảng dạy đúng từ tuần  23  đến giữa tuần 24; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS, phụ đạo HS có hiệu quả;   Tổ chức HĐNGLL tháng 2 với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân, ATGT nhân dịp Tết Nguyên đán. Dạy tăng  cường Tiếng việt. Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” … (100% GV, KT)
 • Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN)
 • Tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (PHT CM- 5 KT)
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Khối trưởng các khối lên KH dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao. (GV- PHT CM)
 • SH CM khối – trường. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT30, TT21/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Kiểm tra CĐ CM giáo viên. Khối trưởng các khối lên KH dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao. (5 KT)
 • GV- HS rèn chữ viết đẹp, VSCĐ. Thi CVĐ GV cấp trường (T6/23/2 )
 • Hoàn thiện nộp báo cáo dữ liệu  KĐCL.
 • Tập huấn CM cấp huyện (ngày 7,8/2). Tập huấn cấp trường (ngày 22,23/2).

III.  Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:

 • Đảng: Nộp, đề nghị kết nạp ĐV mới. Nộp bài thu hoạch NQ. Lập kế hoạch học tập năm 2018.
 • : Vận động CCVC XD tập thể đoàn kết; Vận động ủng hộ CĐV có hoàn cảnh khó khăn, buôn kết nghĩa  ăn Tết. Phân công lịch trực Tết. Tập luyện bóng chuyền nữ giao lưu cụm TĐ nhân dịp 8/3
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới ; SH  theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; vận động quyên góp, ủng hộ HS nghèo ăn Tết.
 • Phổ cập: Hoàn thiện BC, HS. Vận động, nộp BC kết quả học viên lớp xóa mù.
 • TV – TB: Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thiết bị, thư viện để PGD về kiểm tra công nhận TVTT. Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học HK2. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ; Cập nhật thường xuyên hồ sơ Room…

+ Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

+ Tài vụ: Công khai thu chi trước HĐSP. Quyết toán các khoản nợ đọng. Bảo đảm, thanh toán lương,  ngoài giờ, chế độ, ốm đau, nghỉ sinh, nghỉ hưu cho CCVC

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • CSVC: Tham mưu đào giếng phân hiệu buôn Hô. Trang bị máy móc, ống nước cung cấp nước phục vụ dạy, học phân hiệu buôn Hô. Quản lý, bảo quản tài sản, CSVC nhà trường. Đảm bảo ANTT, An toàn trường lớp…
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 1. Công tác khác:
 • Cập nhật và triển khai các văn bản PL. Treo cờ Tết.
 • Phân công lịch trực Tết + Nộp lịc trực lên PGD + CCVC trực nghiêm túc.
 • Công tác lao động: trang trí lớp học…; Thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính
 • Đón đoàn KT GS huyện (ngày 7/2)

IV.Công tác xây dựng Đảng:

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng   1,2/2018.

– Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Quần chúng ưu tú tham gia học lớp ĐT đảng đợt tới (qc : Phạm Ngọc Dương)

– Tiếp tục theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng QC ưu tú giới thiệu cho đảng

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

                                                                          

EaDrơng, ngày  02 tháng 02 năm 2018

Bí thư

                                                                       

 

 

                                                                                GIANG LỆ QUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

KẾ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG  3/2018

(13h 30/ thứ 6/02/02/2018)

 

 1. Điểm danh
 2. Tuyên bố lý do
 3. Triển khai, quán triệt các văn bản + CV- NQ các cấp
 • Quyết định – Kế hoạch – Bộ tiêu chí chỉ tiêu các bộ phân, ban ngành xã
 • CV số 21-CTr/ĐU về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2018
 • Kế hoạch KTGS ĐU (NK:8 đ/c – Tỷ lệ >50%
 • Thông tin nội bộ; ……
 • Kế hoạch KT ĐV CH đảng ủy: Chi bộ, ĐV…
 • ………………….
 1. Đánh giá việc thực hiện NQ tháng 2/2018 (Có văn bản kèm theo)

– Ngày, giờ công, giờ giấc ĐV, QC

 1. Thông qua Dự thảo kế hoạch tháng 3/2018(Có VB kèm theo)

 

 1. Thông qua DS ĐV KTCH năm 2018 (Có DS kèm theo)
 2. Biểu quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

EaDrơng , ngày  1  tháng  3   năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG  3/2018

Chủ đề: Chào mừng  88 năm thành lập ĐTNCSVN 26/3;

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Chào mừng ngày giải phóng TP Buôn Ma Thuột 10/3.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”.
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Tổ chức thực hiện giảng dạy  từ giữa tuần  24  đến  hết tuần  28; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS năng khiếu, phụ đạo HS có hiệu quả;  Dạy tăng cường TV từ khối 1 đến 5.  Tổ chức HĐNGLL tháng  Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”… (100% GV, KT)
 • Ra đề, KT giữa HK II môn Toán + TV khối lớp 4,5 đúng TT22/2016, nghiêm túc và hiệu quả.
 • Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN)
 • Tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (PHT CM- 5 KT)
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Khối trưởng các khối lên KH dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao. (GV- PHT CM)
 • SH CM khối – trường. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT30, TT21/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Tổ chức CĐ CM trường . Thao giảng CM ngày QTPN 8/3, 26/3
 • GV- HS tiếp tục rèn chữ viết đẹp, VSCĐ. Tổ chức thi chữ viết đẹp HS cấp trường. (HS: chiều T6/16/3).
 • Tiếp tục thanh tra chuyên đề theo kế hoạch. Triển khai chuyên đề khối 4 .
 • BGH kiểm tra chất lượng, nề nếp, đánh giá, nhận xét của GV theo TT30,22
 • Tập luyện HS tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện đợt 2 đạt chất lượng cao.
 • Hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu  KĐCL nộp SGD
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/3/2018: 100% VC
 • Xét sáng kiến kinh nghiệm cấp trường nộp VB trước 10/3/2018.
 • BGH kiểm tra HS chưa biết đọc, viết 21 lớp
 • Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể – Bộ phận
 • Công tác pháp luật: Cập nhật và triển khai các văn bản PL.
 • : Tổ chức tốt các HĐ CM ngày QT PN 8/3. Tổ chức tập luyện BC nữ, tham gia giao lưu cụm TĐ. Bầu CĐV dự MT ngày 8/3. Vận động CCVC  XD tập thể đoàn kết; Tổ chức liên hoan chia tay GV nghỉ hưu …
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3 ; SH  theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Tham gia hội trại HĐ Đ huyện. Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; phong trào “5 chiếc lá, rác”
 • TVTB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học HK2. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ;
 • Tài vụ: Tiếp tục tận thu BHYT. Tận thu các khoản năm học 1718. Thanh toán  ngoài giờ, Công tác phí, lương, chế độ cho GV nghỉ 108…
 • Y tế: Tiếp tục vận động thu BHYT. Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Kiểm tra sức khỏe HS. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT…
 • Phổ cập: Cập nhật đầy đủ số học sinh chuyển đến , chuyển đi, tuyển mới ( nếu có). Các nhóm tiếp tục đi vận động học sinh tham gia học lớp bổ túc.

– CSVC: Tiếp tục kiểm tra bàn ghế hư hỏng các phòng học. Tiếp tục tu sửa CSVC hư hỏng. Nghiệm thu giếng nước tại phân hiệu Buôn Hô.

 • Công tác lao động: thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. Lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính …
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 1. Công tác khác:
 • Phối hợp tổ chức và tham gia giao lưu văn gnhệ “Thắp sáng ước mơ” với Cơ sở  bảo trợ việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật (9h T2/5/3)
 1. Công tác xây dựng Đảng:
 • XD, đăng ký thực hiện CT 05/ “Học tập và …. HCM”
 • Chuyển sinh hoạt đảng cho ĐV nghỉ hưu về SH nơi cư trú từ T3/2018 (ĐV: H Bliak Ayun)
 • Thực hiện đánh giá phân loại ĐV chấp hành  năm 2018 (8 đ/c).
 • Làm tốt nhiệm vụ đảng phân công.
 • Tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ QCƯT (Phạm Ngọc Dương). QC H Luên
 • Tiếp tục theo dõi, phát hiện QCUT giới thiệu, xem xét
 • Nộp Đảng phí đúng và đủ, tiếp tục thu nộp tiền tiết kiệm 1.000 đ/ngày/người.
 • Làm tốt công tác “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”; Tiếp tục nuôi heo đất theo kế hoạch
 1. Phân công ĐV kèm cặp, theo dõi, giúp đỡ 2 QC vào đảng
  1. Đ/c Y Huân Ayun – QC H Luênh
  2. Đ/c Trần Quốc Toản – QC Phạm Ngọc Dương

EaDrơng , ngày 1 tháng  3  năm 2018

                                                                           BÍ THƯ

 

 

 

Giang Lệ Quyên

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

EaDrơng , ngày  2  tháng  3   năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÁNG  3/2018

 

Chủ đề: Chào mừng  88 năm thành lập ĐTNCSVN 26/3;

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Chào mừng ngày giải phóng TP Buôn Ma Thuột 10/3.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”.
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Tổ chức thực hiện giảng dạy  từ giữa tuần  24  đến  hết tuần  28; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS năng khiếu, phụ đạo HS có hiệu quả;  Dạy tăng cường TV từ khối 1 đến 5.  Tổ chức HĐNGLL tháng  Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”… (100% GV, KT)
 • Ra đề, KT giữa HK II môn Toán + TV khối lớp 4,5 đúng TT22/2016, nghiêm túc và hiệu quả.
 • Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN)
 • Tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (PHT CM- 5 KT)
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Khối trưởng các khối lên KH dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao. (GV- PHT CM)
 • SH CM khối – trường. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT30, TT21/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Tổ chức CĐ CM trường . Thao giảng CM ngày QTPN 8/3, 26/3
 • GV- HS tiếp tục rèn chữ viết đẹp, VSCĐ. Tổ chức thi chữ viết đẹp HS cấp trường. (HS: chiều T6/16/3).
 • Tiếp tục thanh tra chuyên đề theo kế hoạch. Triển khai chuyên đề khối 4 .
 • BGH kiểm tra chất lượng, nề nếp, đánh giá, nhận xét của GV theo TT30,22 các lớp.
 • Tập luyện HS tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện đợt 2 đạt chất lượng cao.
 • Hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu  KĐCL nộp SGD
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/3/2018: 100% VC
 • Xét sáng kiến kinh nghiệm cấp trường nộp VB trước 10/3/2018. Nộp về phòng GDĐT trước ngày 15/3/2017. Nộp File SKKN lên Gmail trường trước ngày 10/3. ( địa chỉ Gmail: nguyenkhuyen@pgdcumgar.edu.vn)
 • BGH kiểm tra HS chưa biết đọc, viết 21 lớp
 • Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể – Bộ phận
 • Công tác pháp luật: Cập nhật và triển khai các văn bản PL.
 • : Tổ chức tốt các HĐ CM ngày QT PN 8/3. Tổ chức tập luyện BC nữ, tham gia giao lưu cụm TĐ. Bầu CĐV dự MT ngày 8/3. Vận động CCVC  XD tập thể đoàn kết; Tổ chức liên hoan chia tay GV nghỉ hưu …
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3 ; SH  theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Tham gia hội trại HĐ Đ huyện. Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; phong trào “5 chiếc lá, rác”
 • TVTB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học HK2. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ;

+ Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

+ Tài vụ: Tiếp tục tận thu BHYT. Tận thu các khoản năm học 1718. Thanh toán  ngoài giờ, Công tác phí, lương, chế độ cho GV nghỉ 108…

 • Y tế: Tiếp tục vận động thu BHYT. Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Kiểm tra sức khỏe HS. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT…
 • Phổ cập: Cập nhật đầy đủ số học sinh chuyển đến , chuyển đi, tuyển mới ( nếu có). Các nhóm tiếp tục đi vận động học sinh tham gia học lớp bổ túc.

– CSVC: Tiếp tục kiểm tra bàn ghế hư hỏng các phòng học. Tiếp tục tu sửa CSVC hư hỏng. Nghiệm thu giếng nước tại phân hiệu Buôn Hô.

 • Công tác lao động: thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. Lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính …
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 1. Công tác khác:
 • Phối hợp tổ chức và tham gia giao lưu văn gnhệ “Thắp sáng ước mơ” với Cơ sở  bảo trợ việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật (9h T2/5/3)
 1. Công tác xây dựng Đảng:
 • XD, đăng ký thực hiện CT 05/ “Học tập và …. HCM”
 • Thực hiện đánh giá phân loại ĐV chấp hành  năm 2018 (8 đ/c).
 • Làm tốt nhiệm vụ đảng phân công.
 • Tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ QCƯT (Phạm Ngọc Dương).
 • Tiếp tục theo dõi, phát hiện QCUT giới thiệu, xem xét
 • Nộp Đảng phí đúng và đủ, tiếp tục thu nộp tiền tiết kiệm 1.000 đ/ngày/người.
 • Làm tốt công tác “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”; Tiếp tục nuôi heo đất theo kế hoạch
 1. Phân công ĐV kèm cặp, theo dõi, giúp đỡ 2 QC vào đảng
  1. Đ/c Y Huân Ayun – QC H Luênh
  2. Đ/c Trần Quốc Toản – QC Phạm Ngọc Dương
 • Chỉ tiêu: 100 % Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt./.

Biểu quyết: 100% đảng viên thống nhất  thực hiện kế hoạch

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

EaDrơng , ngày  2  tháng  4   năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG  4/2018

Chủ đề: Chào mừng  các ngày lễ: 10/3 ÂL; 30/4 và tháng ATGT

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 ÂL);
 • Chào mừng Ngày Giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện CT 05/ “Học tập và …. HCM”
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Tổ chức thực hiện giảng dạy  từ  tuần  29  đến  hết tuần  31; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS năng khiếu, phụ đạo HS có hiệu quả;  Dạy tăng cường TV từ khối 1 đến 5.  Tổ chức HĐNGLL tháng  Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”… (100% GV, KT)
 • Chấm, BC điểm KT giữa HK II môn Toán + TV khối lớp 4,5 đúng TT22/2016, nghiêm túc và hiệu quả.
 • Chú trọng việc duy trì sĩ số học sinh và tỉ lệ học sinh chuyên cần hàng buổi, Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học. Tổ chức rà soát đối tượng học sinh còn hạn chế về học tập, để ra biện pháp, giải pháp khả thi tổ chức phù đạo học sinh đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo trình độ các lớp học, giảm tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình ở tất cả các khối lớp.
 • GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN).
 • Tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (BGH- 5 KT)
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Tiếp tục dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao. (GV- PHT CM)
 • SH CM khối – trường. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT30, TT21/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Kiểm tra CĐ CM giáo viên. Tham gia tập huấn CM
 • GV- HS rèn chữ viết đẹp, VSCĐ. Tổ chức chấm VSCĐ cấp trường. (chiều T6/20/4)
 • Tổ chức ngày hội đọc sách. Tổ chức góp ý chương trình SGK mới  (trưa T4/4/4/2018)
 • Xét GVCN giỏi cấp trường năm học 2017- 2018
 • Làm, cập nhật minh chứng, dữ liệu KĐCL năm học 17-18 – Tổ KĐCL
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 13/4/2018: 100% VC
 • Kiểm tra HS chưa biết đọc, viết 21 lớp.
 • Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:
 • Công tác pháp luật: Cập nhật và triển khai các văn bản PL.
 • :Vận động CCVC XD tập thể đoàn kết;  đóng góp XD quỹ thăm quan, quỹ khuyến học, hưởng ứng CM ĐHCĐ tỉnh…
 • Đoàn: SH theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Tham gia thi TPTĐ giỏi cấp huyện. Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; phong trào “5 chiếc lá, rác”
 • TVTB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ; cho mượn sách, truyện, Đ DDH, tài liệu …

+ Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

+ Tài vụ: Công khai thu chi trước HĐSP và PHHS. Tiếp tục vận động thu BHYT, anh văn,  tận thu các khoản năm học 1718. Quyết toán các khoản nợ đọng. Xét nâng lương, phụ cấp thâm niên  6 tháng đầu năm 2018. Xét, làm hồ sơ tinh giản biên chế theo NĐ 108

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Kiểm tra sức khỏe HS. Tuyên truyền PHHS, HS tham gia đóng BHYT. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT…
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…

Phổ cập- CSVC: Các nhóm tiếp tục đi vận động học sinh tham gia học lớp xóa mù. kiểm tra bàn ghế hư hỏng các phòng học.Tiếp tục tu sửa CSVC hư hỏng.

 • Công tác lao động: Các lớp trang trí lớp học thân thiện. (21 lớp). Thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. Lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính …
 1. Công tác khác:
 • Vận động PHHS tham gia BHYT bắt buộc.
 • Họp BTĐ xét TĐ tháng 1,2,3; Xét nâng lương, phụ cấp thâm niên, chuyển ngạch 6 tháng đầu năm; xét tinh giảm BC 108
 • XD kế hoạch biên chế NH 2017- 2018
 • Triển khai cuộc thi Sáng tạo TTN, nhi đồng tỉnh
 • Tổ chức họp PHHS vận động thu BHYT (T6/13/4). Nộp DS trích ngang HS  không tham gia BHYT lên ĐU, UB xã
 1. Công tác xây dựng Đảng:

– Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 “Học tập và làm theo tấm gương Đ HCM”.

– Kiểm tra ĐV CH theo kế hoạch.

– Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu. q/c Dương, H Luênh

– Tiếp tục tiết kiệm 1.000 đ/người giúp người nghèo;  Nuôi heo đất ; địa chỉ nhân đạo;  đóng đảng phí

 

                                                                        T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

GIANG LỆ QUYÊN

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

EaDrơng , ngày  2  tháng  4  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÁNG  4/2018

Chủ đề: Chào mừng  các ngày lễ: 10/3 ÂL; 30/4 và tháng ATGT

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 ÂL);
 • Chào mừng Ngày Giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện CT 05/ “Học tập và …. HCM”
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Tổ chức thực hiện giảng dạy  từ  tuần  29  đến  hết tuần  31; NX đánh giá  HS đúng TT 30; TT bổ sung TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS năng khiếu, phụ đạo HS có hiệu quả;  Dạy tăng cường TV từ khối 1 đến 5.  Tổ chức HĐNGLL tháng  Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”… (100% GV, KT)
 • Chấm, BC điểm KT giữa HK II môn Toán + TV khối lớp 4,5 đúng TT22/2016, nghiêm túc và hiệu quả.
 • Chú trọng việc duy trì sĩ số học sinh và tỉ lệ học sinh chuyên cần hàng buổi, Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học. Tổ chức rà soát đối tượng học sinh còn hạn chế về học tập, để ra biện pháp, giải pháp khả thi tổ chức phù đạo học sinh đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo trình độ các lớp học, giảm tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình ở tất cả các khối lớp.
 • GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN).
 • Tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (BGH- 5 KT)
 • Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH. Tiếp tục dự giờ thăm lớp HK2. Bồi dưỡng CM cho GV có tay nghề chưa cao. (GV- PHT CM)
 • SH CM khối – trường. Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, đánh giá HS theo TT30, TT21/2016, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Kiểm tra CĐ CM giáo viên. Tham gia tập huấn CM
 • GV- HS rèn chữ viết đẹp, VSCĐ. Tổ chức chấm VSCĐ cấp trường. (chiều T6/20/4)
 • Tổ chức ngày hội đọc sách. Tổ chức góp ý chương trình SGK mới  (trưa T4/4/4/2018)
 • Xét GVCN giỏi cấp trường năm học 2017- 2018
 • Làm, cập nhật minh chứng, dữ liệu KĐCL năm học 17-18 – Tổ KĐCL
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 13/4/2018: 100% VC
 • Kiểm tra HS chưa biết đọc, viết 21 lớp.
 • Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:
 • Công tác pháp luật: Cập nhật và triển khai các văn bản PL.
 • :Vận động CCVC XD tập thể đoàn kết;  đóng góp XD quỹ thăm quan, quỹ khuyến học, hưởng ứng CM ĐHCĐ tỉnh…
 • Đoàn: SH theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL…
 • Đội: Tham gia thi TPTĐ giỏi cấp huyện. Làm tốt công tác nề nếp, thi đua; phong trào “5 chiếc lá, rác”
 • TVTB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ công tác Dạy – học. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ; cho mượn sách, truyện, Đ DDH, tài liệu …

+ Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

+ Tài vụ: Công khai thu chi trước HĐSP và PHHS. Tiếp tục vận động thu BHYT, anh văn,  tận thu các khoản năm học 1718. Quyết toán các khoản nợ đọng. Xét nâng lương, phụ cấp thâm niên  6 tháng đầu năm 2018. Xét, làm hồ sơ tinh giản biên chế theo NĐ 108

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Kiểm tra sức khỏe HS. Tuyên truyền PHHS, HS tham gia đóng BHYT. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT…
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…

Phổ cập- CSVC: Các nhóm tiếp tục đi vận động học sinh tham gia học lớp xóa mù. kiểm tra bàn ghế hư hỏng các phòng học.Tiếp tục tu sửa CSVC hư hỏng.

 • Công tác lao động: Các lớp trang trí lớp học thân thiện. (21 lớp). Thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. Lau sạch lớp học: bàn ghế, cửa kính …
 1. Công tác khác:
 • Vận động PHHS tham gia BHYT bắt buộc.
 • Họp BTĐ xét TĐ tháng 1,2,3; Xét nâng lương, phụ cấp thâm niên, chuyển ngạch 6 tháng đầu năm; xét tinh giảm BC 108
 • XD kế hoạch biên chế NH 2017- 2018
 • Triển khai cuộc thi Sáng tạo TTN, nhi đồng tỉnh
 • Tổ chức họp PHHS vận động thu BHYT (T6/13/4). Nộp DS trích ngang HS  không tham gia BHYT lên ĐU, UB xã
 1. Công tác xây dựng Đảng:

– Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 “Học tập và làm theo tấm gương Đ HCM”.

– Kiểm tra ĐV CH theo kế hoạch.

– Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu. q/c Dương, H Luênh

– Tiếp tục tiết kiệm 1.000 đ/người giúp người nghèo;  Nuôi heo đất ; địa chỉ nhân đạo;  đóng đảng phí

 1. VI. Chỉ tiêu: 100 % đảng viên thực hiện kế hoạch đề ra
 2. Biểu quyết:

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

EaDrơng , ngày  2  tháng  5   năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG  5/2018

 

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTLĐ 1/5; 15/5 ; 19/5

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Chào mừng KN ngày Quốc tế lao động 1/5/2018; ngày Sinh nhật Bác 19/5
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện CT 05/ “Học tập và …. HCM”
 • Tiếp tục tuyền vận động PHHS tham gia mua BHYT cho HS
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:

Tổ chức thực hiện giảng dạy  từ  tuần  33  đến  tuần  35; NX đánh giá  HS đúng TT 30;  TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS  HS có hiệu quả;  Dạy tăng cường TV từ khối 1 đến 5. Ra đề, KT, đánh giá HS đúng chuẩn kiến thức, KN, đúng TT22/2016, nghiệm thu, kiểm tra bàn giao chất lượng giáo dục  đặc  biệt tập trung cho khối cuối cấp học. Tổ chức HĐNGLL tháng  5. Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; Tổ chức tốt  các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh;… (100% GV, KT).

 • Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN).
 • Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (PHT CM- 5 KT)
 • Cập nhật, lấy số liệu, nhận bàn giao DS trẻ MG 5 tuổi trong địa bàn tuyển sinh. (Y Huân)
 • Hoàn thành báo cáo thống kê  EQMS, PMIS, hồ sơ trường cuối năm, SMAS; BC tổng kết năm học … theo quy định.
 • Báo cáo kết quả BDTX của đơn vị năm học 2017-2018. Xây dựng Kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế Bồi dưỡng thường xuyên.
 • Tổ chức tự kiểm tra và chấm điểm thi đua trường học;
 • Tổ chức họp xếp loại thi đua; tổ chức đánh giá chuẩn GV-HT-PHT và VC
 • Tổ chức xét thi đua khen thưởng cuối năm; xét HTCTTH.
 • Tổ chức lễ tổng kết năm học bàn giao học sinh cho địa phương .
 • Tổ chức tốt lễ ra trường cho HS lớp 5. (giao cho đ/c Toản-Thơm – Hằng)
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2018 (Thầy Toản)
 • Tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008. Tổng hợp báo cáo về phòng Giáo dục trước ngày 17/05/2018.
 • Gv cập nhật Smas. Cập nhật trang Wes, đưa ND (GA ĐT, GA T/ chiếu, ….)
 • Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018 trước ngày 30/5/2018 cho bộ phận thanh tra. (T. Toản)
 • KĐCL: Thu thập minh chứng, cập nhật dữ liệu học 2017-2018 (Trước 10/5 – BC cụm TĐ) Nộp PGD  theo cấp học chậm nhất ngày 05/6/2018  (T. Toản)
 • Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:

– Công tác Pháp luật: Cập nhật và triển khai các văn bản PL

– CĐ: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng cuối năm; tổ chức tốt tổng kết năm học; phân công trực hè 2018. Kiểm tra CĐCS cuối năm; tổ chức tốt ngày QTTN 1/6; trồng cây 19/5, tham gia nộp quỹ  đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ thăm quan.…

– Đoàn : Tổ chức sinh hoạt theo KH; phân công đoàn viên về tham gia sinh hoạt đội tại địa phương và tại trường. Tổ chức phát động và tham gia trồng cây 19/5…

– Đội: Làm tốt công tác bàn giao HS về địa phương; kế hoạch SHLĐ trong hè cho HS; trồng cây 19/5. Tham gia tốt hội thi TPTĐG huyện

– TV- TB: nhận –trả SGK+SGV, DDDH. Thu nhận SGK, sách tiếng Ê đê … cuối năm;  Quyên góp SGK cũ; Kiểm kê, báo cáo KK bằng văn bản  về  PGD trước ngày 30/5/2018

– Tài vụ: Tiếp tục tận thu BHYT, anh văn, … Quyết toán các khoản nợ đọng, lập BC quyết toán cuối tháng và cuối năm học cho Hiệu trưởng; công khai quyết toán cuối năm trước HĐSP và Hội CMHS. Nộp hồ sơ  nâng lương về PGD  ngày 29 – 31/05/2018.

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Tuyên truyền PHHS, HS tham gia đóng BHYT. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT…Hoàn thiện các loại hồ sơ cuối năm.
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 • CSVC – VS: Lao động: Tu sửa, bảo quản tốt CSVC. GV tiếp tục tổ chức cho HS làm vệ sinh hằng ngày, PTLĐ cần thường xuyên kiểm tra , đánh giá công tác vệ sinh của các lớp và cá nhân phụ trách.
 1. Công tác xây dựng Đảng:
 • ĐV Làm tốt nhiệm vụ đảng được phân công.
 • Kiểm tra ĐV CH theo kế hoạch.
 • Tổ chức phát động và tham gia trồng cây 19/5…
 • ĐV chính thức tiếp tục giúp dỡ theo dõi QCƯT theo sự phân công.
 • Theo dõi, kèm cặp Q/c H Luênh đề nghị kết nạp trong tháng 5
 • Tiếp tục theo dõi, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú.
 • Đóng đảng phí tháng 5; 1000 đ/1 ngày; Tiếp tục nuôi heo đất; địa chỉ nhân đạo

                                                                     T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

GIANG LỆ QUYÊN

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

        EaDrơng , ngày  3  tháng  5   năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT THÁNG  5/2018

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTLĐ 1/5; 15/5 ; 19/5

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Chào mừng KN ngày Quốc tế lao động 1/5/2018; ngày Sinh nhật Bác 19/5
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện CT 05/ “Học tập và …. HCM”
 • Tiếp tục tuyền vận động PHHS tham gia mua BHYT cho HS
 • Giữ gìn ANTT, ATGT, AT phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:

Tổ chức thực hiện giảng dạy  từ  tuần  33  đến  tuần  35; NX đánh giá  HS đúng TT 30;  TT22/2016. Tập trung nâng cao chất lượng, BDHS  HS có hiệu quả;  Dạy tăng cường TV từ khối 1 đến 5. Ra đề, KT, đánh giá HS đúng chuẩn kiến thức, KN, đúng TT22/2016, nghiệm thu, kiểm tra bàn giao chất lượng giáo dục  đặc  biệt tập trung cho khối cuối cấp học. Tổ chức HĐNGLL tháng  5. Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ, “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; Tổ chức tốt  các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh;… (100% GV, KT).

 • Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. ( GVCN).
 • Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn và nề nếp học tập của giáo viên và học sinh. (PHT CM- 5 KT)
 • Cập nhật, lấy số liệu, nhận bàn giao DS trẻ MG 5 tuổi trong địa bàn tuyển sinh. (Y Huân)
 • Hoàn thành báo cáo thống kê  EQMS, PMIS, hồ sơ trường cuối năm, SMAS; BC tổng kết năm học … theo quy định.
 • Báo cáo kết quả BDTX của đơn vị năm học 2017-2018. Xây dựng Kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế Bồi dưỡng thường xuyên.
 • Tổ chức tự kiểm tra và chấm điểm thi đua trường học;
 • Tổ chức họp xếp loại thi đua; tổ chức đánh giá chuẩn GV-HT-PHT và VC
 • Tổ chức xét thi đua khen thưởng cuối năm; xét HTCTTH.
 • Tổ chức lễ tổng kết năm học bàn giao học sinh cho địa phương .
 • Tổ chức tốt lễ ra trường cho HS lớp 5. (giao cho đ/c Toản-Thơm – Hằng)
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2018 (Thầy Toản)
 • Tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008. Tổng hợp báo cáo về phòng Giáo dục trước ngày 17/05/2018.
 • Gv cập nhật Smas. Cập nhật trang Wes, đưa ND (GA ĐT, GA T/ chiếu, ….)
 • Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018 trước ngày 30/5/2018 cho bộ phận thanh tra. (T. Toản)
 • KĐCL: Thu thập minh chứng, cập nhật dữ liệu học 2017-2018 (Trước 10/5 – BC cụm TĐ) Nộp PGD  theo cấp học chậm nhất ngày 05/6/2018  (T. Toản)
 • Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:

– Công tác Pháp luật: Cập nhật và triển khai các văn bản PL

– CĐ: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng cuối năm; tổ chức tốt tổng kết năm học; phân công trực hè 2018. Kiểm tra CĐCS cuối năm; tổ chức tốt ngày QTTN 1/6; trồng cây 19/5, tham gia nộp quỹ  đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ thăm quan.…

– Đoàn : Tổ chức sinh hoạt theo KH; phân công đoàn viên về tham gia sinh hoạt đội tại địa phương và tại trường. Tổ chức phát động và tham gia trồng cây 19/5…

– Đội: Làm tốt công tác bàn giao HS về địa phương; kế hoạch SHLĐ trong hè cho HS; trồng cây 19/5. Tham gia tốt hội thi TPTĐG huyện

– TV- TB: nhận –trả SGK+SGV, DDDH. Thu nhận SGK, sách tiếng Ê đê … cuối năm;  Quyên góp SGK cũ; Kiểm kê, báo cáo KK bằng văn bản  về  PGD trước ngày 30/5/2018

– Tài vụ: Tiếp tục tận thu BHYT, anh văn, … Quyết toán các khoản nợ đọng, lập BC quyết toán cuối tháng và cuối năm học cho Hiệu trưởng; công khai quyết toán cuối năm trước HĐSP và Hội CMHS. Nộp hồ sơ  nâng lương về PGD  ngày 29 – 31/05/2018.

 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường. Tuyên truyền PHHS, HS tham gia đóng BHYT. Tuyên truyền GD HS phòng tránh bệnh tật, tai nạn TT, đuối nước, ATGT…Hoàn thiện các loại hồ sơ cuối năm.
 • VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …
 • Bảo vệ: Tăng cường trực và bảo vệ tốt tài sản của trường. Tưới, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn trường học…
 • CSVC – VS: Lao động: Tu sửa, bảo quản tốt CSVC. GV tiếp tục tổ chức cho HS làm vệ sinh hằng ngày, PTLĐ cần thường xuyên kiểm tra , đánh giá công tác vệ sinh của các lớp và cá nhân phụ trách.
 1. Công tác xây dựng Đảng:
 • ĐV Làm tốt nhiệm vụ đảng được phân công.
 • Kiểm tra ĐV CH theo kế hoạch.
 • Tổ chức phát động và tham gia trồng cây 19/5…
 • ĐV chính thức tiếp tục giúp dỡ theo dõi QCƯT theo sự phân công.
 • Theo dõi, kèm cặp Q/c H Luênh đề nghị kết nạp trong tháng 5
 • Tiếp tục theo dõi, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú.
 • Đóng đảng phí tháng 5; 1000 đ/1 ngày; Tiếp tục nuôi heo đất; địa chỉ nhân đạo
 1. Chỉ tiêu: 100 % đảng viên thực hiện kế hoạch đề ra
 2. Biểu quyết:

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

        EaDrơng , ngày  3  tháng  5   năm 2017

 

DỰ THẢO

KÊ HOẠCH SH CHI BỘ THÁNG 5/ 2017

 

PHẦN I: BẦU CấP ỦY CHI BỘ NK 2017- 2020

 1. Điểm danh
 2. Thông qua KH; hướng dẫn công tác chuẩn bị ĐH chi bộ NK V….
 3. Bầu cấp ủy chi bộ NK 2017- 2020.
 4. Phân công nhiệm vụ viết BC CT ĐH
 5. Ý kiến ĐV
 6. Biểu quyết NQ

 

 

PHẦN II: SINH HOẠT  ĐỊNH KỲ CHI BỘ THÁNG 5/2017

 

 1. Điểm danh
 2. Thông qua TT nội bộ số 4,5/2017; Thông qua VB, Nghị quyết, Chỉ thị các cấp….
 3. Đánh giá HĐ T4/2017
 4. Thông qua dự thảo KH T5/2017
 5. Phân công nhiệm vụ hội thi “Kể chuyện … HCM”

– ĐV không có tiết dạy tham gia dự hội thi T5/4/5

– đ/c Nghị: Phụ trách công tác máy tính, máy chiếu phục vụ hội thi (Thiết kế màn hình hội thi…)

– đ/c Sơn: thí sinh dự thi

– đ/c Thơm: Thư ký

– đ/c Hương: Giám khảo

 1. Ý kiến ĐV
 2. Biểu quyết thực hiện NQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

EaDrơng , ngày  2 tháng  6   năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHI BỘ THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2017

    

 1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

– Tổ chức, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”  nhân dịp ngày 27/7

– Tiếp tục thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với những việc cụ thể:

– Tổ chức thành công ĐH CB NK 2017- 2020

1/ Tháng 6:

 • Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo nộp cấp trên.
 • Cấp phép cho CCVC có nguyện vọng đi phép thăm quê.
 • Kết hợp với BCH công đoàn tổ chức phát thưởng cho học sinh và con em hội viên đạt thành tích trong học tập năm học 2016-2017
 • Chỉ đạo BGH thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè; ra kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch.
 • Tổ chức cho học sinh sinh hoạt vui chơi vào sáng thứ 2 hàng tuần.
 • Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu không thu tiền và sáng thứ 3; 5 và 6 hàng tuần.
 • Tổ chức mở lớp học hè với tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh .
 • Tổ chức cho học sinh tại phân hiệu buôn Hô học hè tự nguyện.
 • Hoàn chỉnh và nộp đủ – kịp thời các loại báo cáo lên cấp trên
 • Tu sửa nhà vệ sinh GV, 3 phòng học,…
 • Phát hồ sơ lớp 5 từ 1 đến 15/6 cho HS cuối cấp.
 • Tham gia các lớp tập huấn hè.

2/ Tháng 7:

 • Mở lớp ôn tập hè cho HS 5 tuần, mỗi tuần 3 buổi vào sáng thứ 2; 4 và 6; mỗi khối mở 1 lớp. Vệ sinh trường lớp.
 • Tiếp tục duy trì các hoạt động học tập, vui chơi và sinh hoạt của học sinh như kế hoạch tháng 6.
 • Điều tra số trẻ trong độ tuổi chưa ra lớp.
 • Tuyển sinh vào lớp 1 từ 4 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2017.
 • Duyệt biên chế năm học 2017- 2018.
 • Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn + buôn kết nghĩa.
 • Nộp ủng hộ 1 ngày lương quỹ Đền ơn đáp nghĩa ngày 27/7.

II.Công tác xây dựng đảng:

 • Tổ chức thành công ĐH CB điểm nhiệm kỳ 2017- 2020.
 • ĐH CB trù bị ST3/13/7
 • ĐH chính thức CT3/13/7
 • Đảng viên làm công tác Đoàn, đội tham gia công tác tình nguyện hè 2017, chiến dịch “Hoa phượng đỏ” …
 • Đảng viên làm tốt nhiệm vụ được phân ccông
 • Thông qua thông tin nội bộ tháng 5, 6. Triển khai các văn bản, CV công tác Đảng, HD ĐH Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc QĐ 10; …
 • Đảng viên tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ QC ưu tú tham gia học lớp đối tượng đảng (QC Phạm Ngọc Dương)
 • Tiếp tục giúp đỡ QC viết, bổ sung lại lý lịch (H Phương)
 • Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời.
 • Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

                                                                               

                                                                               TM/ CẤP ỦY  

                                                                              BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

Giang Lệ Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2018

 1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

– Tổ chức, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”  nhân dịp ngày 27/7

– Tiếp tục thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với những việc cụ thể:

1/ Tháng 6:

 • Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo nộp cấp trên.
 • Cấp phép cho CCVC có nguyện vọng đi phép thăm quê.
 • Kết hợp với BCH công đoàn tổ chức phát thưởng cho học sinh và con em hội viên đạt thành tích trong học tập năm học 2017-2018
 • Chỉ đạo BGH thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè; ra kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch.
 • Tổ chức cho học sinh sinh hoạt vui chơi vào sáng thứ 2 hàng tuần.
 • Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu không thu tiền và sáng thứ 3; 5 và 6 hàng tuần.
 • Tổ chức mở lớp học hè với tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh .
 • Tổ chức cho học sinh tại phân hiệu buôn Hô học hè tự nguyện.
 • Hoàn chỉnh và nộp đủ – kịp thời các loại báo cáo lên cấp trên
 • Tu sửa nhà vệ sinh GV, 3 phòng học,…
 • Phát hồ sơ lớp 5 từ 1 đến 15/6 cho HS cuối cấp.
 • Tham gia các lớp tập huấn hè.

2/ Tháng 7:

 • Mở lớp ôn tập hè cho HS 5 tuần, mỗi tuần 3 buổi vào sáng thứ 2; 4 và 6; mỗi khối mở 1 lớp. Vệ sinh trường lớp.
 • Tiếp tục duy trì các hoạt động học tập, vui chơi và sinh hoạt của học sinh như kế hoạch tháng 6.
 • Điều tra số trẻ trong độ tuổi chưa ra lớp.
 • Tuyển sinh vào lớp 1 từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2018.
 • Duyệt biên chế năm học 2018- 2019.
 • Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn + buôn kết nghĩa.
 • Nộp ủng hộ 1 ngày lương quỹ Đền ơn đáp nghĩa ngày 27/7.

II.Công tác xây dựng đảng:

 • Đảng viên làm công tác Đoàn, đội tham gia công tác tình nguyện hè 2018, chiến dịch “Hoa phượng đỏ” …
 • Đảng viên làm tốt nhiệm vụ được phân công. Nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ trực hè, dạy phụ đạo hè, SH hè…
 • Thông qua thông tin nội bộ tháng 5, 6. Triển khai các văn bản, CV công tác Đảng, HD ĐH Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc QĐ 10; …
 • Đảng viên hướng dẫn QC Phạm Ngọc Dương viết Lý lịch người xin vào đảng – ĐV T. Q. Toản
 • Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời.
 • Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.
 1. Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
 2. BIỂU QUYẾT – Ra Nghị quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

                                                                   Eadrơng, ngày 2  tháng 6 năm 2017

 

NỘI DUNG SH CHI BỘ THÁNG 6,7/2017

 

PHẦN I: SH THƯỜNG KỲ

 1. Điểm danh:
 2. Thông qua các văn bản của đảng:
 • HD ĐH Đảng bộ, Chi bộ
 • CV: Tiếp tục thực hiện NQ…..
 • Thông qua KH, phân công ĐH các chi bộ…
 • Thông qua TT nội bộ
  1. Đánh giá HĐ tháng 5
  2. Thông qua dự thảo KH tháng 6,7/2017
  3. Ý kiến
  4. Biểu quyết – Thực hiện NQ

 

PHẦN II:

KẾ HOẠCH – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

ĐH CHI BỘ NHIỆM KÌ 2017- 2020

 

THỜI GIAN:

 • Trù bị: 7h30 sáng thứ 3/13/6/2017
 • ĐH chính thức: 13h 30 thứ 3/13/6/2017
 • Đảng viên mang thẻ đảng (M. Hoa biểu quyết = giơ tay)

– Bầu ban bầu cử – kiểm phiếu: ĐV bầu

– Thư ký ĐH + thư ký NQ: ĐV bầu

– Đoàn chủ trì: BT, PBT, UV

– Trang trí: Sáng T3/13/6/2017 – Tất cả ĐV chi bộ

– Tổ chức: đ/c Sơn

– Hoa: Bẩy (Hoa Huệ)

– HS chúc mừng ĐH: Giao đ/c Thơm chuẩn bị, lựa chọn HS

– Văn nghệ: HS nếu chuẩn bị kịp – 2 tiết mục: đ/c Hương, Thơm

– Tập hát Quốc tế ca + Quốc ca: tất cả ĐV

– Loa đài, máy chiếu…: Nghị  (đưa BC, PH CT + CT + Nội quy … ĐH trình chiếu + thiết kế …)

– Chuẩn bị thùng phiếu, bảng tên đoàn ĐH + nước uống phục vụ ĐH: Mai Hoa

– Đọc, góp ý CB CT: đ/c Toản + Thơm

– In ấn BC, tài liệu, phiếu bầu, …: đ/c Quyên, Thơm (in ấn trước ĐH trù bị)

– Trang phục: Nữ áo dài, nam: áo sơ mi, cà vạt

– Nấu ăn phục vụ ĐH: Cô Đào, Phú, H Cia, Huyền, Hương, H Ruôi

– …….

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

 

           Số …/KH- CB                                            Eadrơng, ngày 1 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

 

Chủ đề: Kỉ niệm ngày  CM tháng tám (19/8.)

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Chào mừng ngày 18/9, 2/9 và năm học mới 2018-2019.
 • GD tư tưởng và đạo đức cho đội ngũ VC và HS phấn khởi bước vào năm học mới
 1. Chuyên môn:
 • Hoàn thành tuyển sinh đúng quy chế, đúng địa bàn và đủ theo kế hoạch
 • Phối hợp thực hiện theo chương trình, kế hoạch dự án Room too Read (từ 4/8 đến 6/8) đảm bảo, thành công
 • Tổ chức ôn tập cho số HS rèn luyện trong hè và tổ chức KT lại; xét lên lớp số học sinh này.

– Hoàn thành việc chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, trang thiết bị, dụng cụ học tập dành cho giáo viên và học sinh.

– CCVC  học chính trị  hè, làm và nộp bài thu hoạch bồi dưỡng hè nghiêm túc

– Sắp xếp biên chế lớp;  phân công, phân nhiệm công bằng, tương đối hợp lý;

– XD phân TKB năm học 18-19  hợp lý, đảm bảo.

 • GVCN phân công ban cán sự lớp, tổ chức cho HS học nội quy và nhiệm vụ học sinh tiểu học; kiểm tra bao bọc sách vở và sự chuẩn bị của học sinh, từ 20 đến 24/8.
 • Tựu trường ngày 20/8 ôn tập và củng cố lại kiến thức đối với khối 2 đến 5. Làm quen với Tiếng việt đối với khối 1

– Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên và học sinh đầu năm.

– Tham gia tập huấn  CM  cấp huyện, cấp trường  theo lịch,..

– Tổ chức tập huấn  ra đề theo TT22; dạy thủ công; tăng cường TV; dạy học theo tài liệu địa phương môn Lịch sử, Địa lý, … cấp trường

– Nhận bổ sung sách truyện của dự án Room cho thư viện

–  Sửa chữa, sắp xếp lại TV. Dán mã màu sách mới, cập nhật phần mềm TV… (Tiến- Huyền)

 1. Hoạt động các đoàn thể:
 • Chi Đoàn: SH chi đoàn và phân công nhiệm vụ cho từng Đoàn viên. Báo cáo công tác hoạt động hè 2018
 • Công Đoàn: SH chuẩn bị cho khai giảng, dự thảo quy chế năm học và hoạt động công đoàn; vận động đóng góp quỹ nhân đạo, từ thiện… Tổ chức tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu ATGT”
 • Tổ khối : sinh hoạt đầu năm; xây dựng quy chế năm học…
 • Tài vụ: khóa sổ năm học cũ và mở sổ năm học mới; công khai tài chính trước HĐSP vào phiên họp lần thứ 2. Báo cáo bổ sung kinh phí tăng lương…
 • VT: Cập nhật các VB, CV; làm, xử lý các loại BC, CV đầy đủ, kịp thời
 1. Công tác khác:
 • Lao động: VS trường lớp, tu sửa CSVC hư hỏng, tạo cảnh quan môi trường; CCVC và học sinh tham gia từ 2- 3/8.
 • Duyệt biên chế NH 2018- 2019 . Duyệt tuyển sinh NH 1819
 • Báo cáo nhu cầu trang bị cơ sở vật chất nộp về phòng (HT, KT)
 • Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 5/9
 1. Công tác xây dựng Đảng
 • Đảng viên hoàn thành bài thu hoạch học tập NQ. Thực hiện nghiêm túc chương trình hành động…
 • Thông qua thông tin nội bộ tháng 7. Triển khai các văn bản, CV công tác Đảng, HD ĐH Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc QĐ 10; …
 • Đảng viên tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ , làm hồ sơ QC ưu tú (QC Phạm Ngọc Dương, H Luênh Bya)
 • Tiếp tục giúp theo dõi, phát hiện QC ưu tú
 • Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời….
 • Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”. Làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện…
 • CHỈ TIÊU: 100 % Thực hiện Kế hoạch

T/M CHI BỘ

                                                                                                 BÍ THƯ

 

 

Giang Lệ Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

                                                            Eadrơng, ngày  2  tháng 8 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 8/2018

 

Chủ đề: Kỉ niệm ngày  CM tháng tám (19/8.)

 1. Công tác chính trị tư tưởng:
 • Chào mừng ngày 18/9, 2/9 và năm học mới 2018-2019.
 • GD tư tưởng và đạo đức cho đội ngũ VC và HS phấn khởi bước vào năm học mới
 1. Chuyên môn:
 • Hoàn thành tuyển sinh đúng quy chế, đúng địa bàn và đủ theo kế hoạch
 • Phối hợp thực hiện theo chương trình, kế hoạch dự án Room too Read (từ 4/8 đến 6/8) đảm bảo, thành công
 • Tổ chức ôn tập cho số HS rèn luyện trong hè và tổ chức KT lại; xét lên lớp số học sinh này.

– Hoàn thành việc chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, trang thiết bị, dụng cụ học tập dành cho giáo viên và học sinh.

– CCVC  học chính trị  hè, làm và nộp bài thu hoạch bồi dưỡng hè nghiêm túc

– Sắp xếp biên chế lớp;  phân công, phân nhiệm công bằng, tương đối hợp lý;

– XD phân TKB năm học 18-19  hợp lý, đảm bảo.

 • GVCN phân công ban cán sự lớp, tổ chức cho HS học nội quy và nhiệm vụ học sinh tiểu học; kiểm tra bao bọc sách vở và sự chuẩn bị của học sinh, từ 20 đến 24/8.
 • Tựu trường ngày 20/8 ôn tập và củng cố lại kiến thức đối với khối 2 đến 5. Làm quen với Tiếng việt đối với khối 1

– Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên và học sinh đầu năm.

– Tham gia tập huấn  CM  cấp huyện, cấp trường  theo lịch,..

– Tổ chức tập huấn  ra đề theo TT22; dạy thủ công; tăng cường TV; dạy học theo tài liệu địa phương môn Lịch sử, Địa lý, … cấp trường

– Nhận bổ sung sách truyện của dự án Room cho thư viện

–  Sửa chữa, sắp xếp lại TV. Dán mã màu sách mới, cập nhật phần mềm TV… (Tiến- Huyền)

 1. Hoạt động các đoàn thể:
 • Chi Đoàn: SH chi đoàn và phân công nhiệm vụ cho từng Đoàn viên. Báo cáo công tác hoạt động hè 2018
 • Công Đoàn: SH chuẩn bị cho khai giảng, dự thảo quy chế năm học và hoạt động công đoàn; vận động đóng góp quỹ nhân đạo, từ thiện… Tổ chức tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu ATGT”
 • Tổ khối : sinh hoạt đầu năm; xây dựng quy chế năm học…
 • Tài vụ: khóa sổ năm học cũ và mở sổ năm học mới; công khai tài chính trước HĐSP vào phiên họp lần thứ 2. Báo cáo bổ sung kinh phí tăng lương…
 • VT: Cập nhật các VB, CV; làm, xử lý các loại BC, CV đầy đủ, kịp thời
 1. Công tác khác:
 • Lao động: VS trường lớp, tu sửa CSVC hư hỏng, tạo cảnh quan môi trường; CCVC và học sinh tham gia từ 2- 3/8.
 • Duyệt biên chế NH 2018- 2019 . Duyệt tuyển sinh NH 1819
 • Báo cáo nhu cầu trang bị cơ sở vật chất nộp về phòng (HT, KT)
 • Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 5/9
 1. Công tác xây dựng Đảng
 • Đảng viên hoàn thành bài thu hoạch học tập NQ. Thực hiện nghiêm túc chương trình hành động…
 • Thông qua thông tin nội bộ tháng 7. Triển khai các văn bản, CV công tác Đảng, HD ĐH Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc QĐ 10; …
 • Đảng viên tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ , làm hồ sơ QC, thẩm tra lý lịch QC ưu tú (QC Phạm Ngọc Dương, H Luênh Bya)
 • Tiếp tục giúp theo dõi, phát hiện QC ưu tú
 • Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời….
 • Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”. Làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện…
 1. CHỈ TIÊU: 100 % Thực hiện Kế hoạch
 2. Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN :
 • BIỂU QUYẾT – Ra Nghị quyết

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

         Số 9/KH- CB                                           Eadrơng, ngày  31  tháng  8  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHI BỘ THÁNG 9/2018

 

Chủ đề: Kỉ niệm ngày Quốc khánh (2/9), khai giảng năm học mới.

I/ Chính trị tư tưởng:

– Tuyên truyền, kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2018)

– Thi đua DT-HT chào mừng ngày 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 -2019.

– Tạo không khí phấn khởi, vui tươi để đón HS lớp 1

– Nhanh chóng ổn định và duy trì nền nếp dạy – học.

– Xây dựng bầu không khí thân thiện, môi trường: sáng – xanh – sạch – đẹp.

II/ Công tác chuyên môn:

– Tiếp tục tuyển sinh vào lớp 1 hoàn thành trước ngày 5/09/2018 ; Tập trung nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm học; làm tốt công tác bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 8 năm 2014; TT22/2016  về việc đánh giá dành cho học sinh tiểu học.

– Sử dụng có hiệu quả ĐDDH hiện có và tự làm, tuyệt đối không dạy chay, dạy lồng ghép MT, BĐKH,  NHĐ, MT, ATGT; Tài liệu dạy học địa phương. Thực hiện nghiêm túc dạy tiết đọc thư viện…

– Dự giờ thăm lớp phân loại GV đầu năm (công khai DS, lịch dự trên bảng kế hoạch) hoàn thành dự giờ phân loại đầu năm – Nộp kết quả dự giờ cho PHT ( hạn 15/9/2018).

– GV cần có sự đầu tư vào sự chuẩn bị để từng HS được học, không để HS ngoài lớp học. Tổ chức HĐNGLL hiệu quả

– BGH, BCH Công đoàn tăng cường dự giờ đột xuất nhằm kiểm tra và giúp đỡ GV

– Sinh hoạt CM khối – Xây dựng quy chế CM chặt chẽ . Đăng ký thi đua đầu năm (Theo NĐ 56/2015/NĐ, NĐ 88/2017/NĐ). Nộp BCH CĐ hạn 10/9/18- Nộp BGH 15/9

– Làm, nhập phần mềm KĐCL,

– Báo cáo đầu năm lên cấp trên. Kiểm tra hồ sơ cá nhân đầu năm vào ngày 15/9

– Tập huấn CM  cấp huyện (nếu có KH) cấp trường.

– Tập huấn nhiệm vụ năm học; tổ chức phổ biến pháp luật cho CCVC

III/ Hoạt động các đoàn thể:

Đảng: Gương mẫu, đi đầu trong các HĐ

: tăng cường công tác kiểm tra theo dõi và chấm công CCVC hàng ngày. Xây dựng nội quy, quy chế. Đăng ký thi đua đầu năm nộp cấp trên + cụm thi đua. Triển khai tham gia thi ATGT cấp huyện. Vận động làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai, ủng hộ người nghèo , ủng hộ buôn kết nghĩa …

Đoàn: Tổ chức Đại hội kiện toàn lại BCH Chi Đoàn, thường xuyên sinh hoạt. Chỉ đạo Đội – Sao nhi sinh hoạt. TPTĐ  + GV TD  tập các bài hát, múa dân vũ cho HS  trong giờ ra chơi, SHTT …

Đội: Hoàn thành việc xây dựng các câu lạc bộ; ra nội qui, qui chế của đội, xây dựng đội cờ đỏ, chi đội mẫu …. Thực hiện tốt công tác theo dõi – kiểm tra nề nếp. Đại hội các chi đội (khối 4&5);

TTND: Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Thư viện – TB: Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật sách, truyện, cập nhật phần mềm,  dán mã màu. Rà soát, kiểm tra số lượng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, vở viết…

+ Tổng hợp số liệu SGK năm học 17-18 cho HS mượn năm học 2018- 2019.

+ Cho GV – HS mượn Đ DHT, trang thiết bị dạy – học

Kế toán: + Mở sổ kế toán đầu năm học mới. Tiến hành thu các khoản

+  Xét nâng lương 6 tháng cuối năm. Làm HS VC nghỉ diện 108 Nộp  PGD ngày 20/9/2018

+ Duyệt phép hè 2018, lương, công tác phí…

 • Lao động: Tiếp tục VS trường lớp theo khu vực phân công, trang trí lớp học
 • Bảo vệ: Bảo vệ tài sản, CSVC trường, tu sửa bàn ghế, trang thiết bị hư hỏng, cắt tỉa cây cảnh, …
 • Văn thư: Cập nhật VP, tổng hợp làm, nộp các loại BC

IV/ Công tác khác:

– Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới (5/9). (Nghỉ bù T2/3/9/2018)

–  Họp PHHS Chiều T6/7/9/2018 – ĐH PHHS : Sáng thứ  3/11/9/2018

– Các lớp, các phòng làm việc tự trang trí. sắp xếp phòng hợp lý;

 1.   Công tác xây dựng đảng:

– Đảng viên gương mẫu thực hiện KH CT 05/CT như đã XD. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảng đã được phân công.

– Thông qua thông tin nội bộ tháng 8,9. Các văn bản, HD công tác Đảng.

 • Tiếp tục giúp theo dõi, phát hiện  QC ưu tú. Tiếp tục theo dõi QC Phạm Ngọc Dương
 • Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời….
 • Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.
 1. Chỉ tiêu:

100% Đảng viên chấp hành tốt quy chế, nghị quyết đề ra.

BÍ THƯ

 

 

 

GIANG LỆ QUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN

                                                                         Eadrơng, ngày 31  tháng  8  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 9/2018

 

Chủ đề: Kỉ niệm ngày Quốc khánh (2/9), khai giảng năm học mới.

I/ Chính trị tư tưởng:

– Tuyên truyền, kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2018)

– Thi đua DT-HT chào mừng ngày 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 -2019.

– Tạo không khí phấn khởi, vui tươi để đón HS lớp 1

– Nhanh chóng ổn định và duy trì nền nếp dạy – học.

– Xây dựng bầu không khí thân thiện, môi trường: sáng – xanh – sạch – đẹp.

II/ Công tác chuyên môn:

– Tiếp tục tuyển sinh vào lớp 1 hoàn thành trước ngày 5/09/2018 ; Tập trung nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm học; làm tốt công tác bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 8 năm 2014; TT22/2016  về việc đánh giá dành cho học sinh tiểu học.

– Sử dụng có hiệu quả ĐDDH hiện có và tự làm, tuyệt đối không dạy chay, dạy lồng ghép MT, BĐKH,  NHĐ, MT, ATGT; Tài liệu dạy học địa phương. Thực hiện nghiêm túc dạy tiết đọc thư viện…

– Dự giờ thăm lớp phân loại GV đầu năm (công khai DS, lịch dự trên bảng kế hoạch) hoàn thành dự giờ phân loại đầu năm – Nộp kết quả dự giờ cho PHT ( hạn 15/9/2018).

– GV cần có sự đầu tư vào sự chuẩn bị để từng HS được học, không để HS ngoài lớp học. Tổ chức HĐNGLL hiệu quả

– BGH, BCH Công đoàn tăng cường dự giờ đột xuất nhằm kiểm tra và giúp đỡ GV

– Sinh hoạt CM khối – Xây dựng quy chế CM chặt chẽ . Đăng ký thi đua đầu năm (Theo NĐ 56/2015/NĐ, NĐ 88/2017/NĐ). Nộp BCH CĐ hạn 10/9/18- Nộp BGH 15/9

– Làm, nhập phần mềm KĐCL,

– Báo cáo đầu năm lên cấp trên. Kiểm tra hồ sơ cá nhân đầu năm vào ngày 15/9

– Tập huấn CM  cấp huyện (nếu có KH) cấp trường.

– Tập huấn nhiệm vụ năm học; tổ chức phổ biến pháp luật cho CCVC

III/ Hoạt động các đoàn thể:

Đảng: Gương mẫu, đi đầu trong các HĐ

: tăng cường công tác kiểm tra theo dõi và chấm công CCVC hàng ngày. Xây dựng nội quy, quy chế. Đăng ký thi đua đầu năm nộp cấp trên + cụm thi đua. Triển khai tham gia thi ATGT cấp huyện. Vận động làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai, ủng hộ người nghèo , ủng hộ buôn kết nghĩa …

Đoàn: Tổ chức Đại hội kiện toàn lại BCH Chi Đoàn, thường xuyên sinh hoạt. Chỉ đạo Đội – Sao nhi sinh hoạt. TPTĐ  + GV TD  tập các bài hát, múa dân vũ cho HS  trong giờ ra chơi, SHTT …

Đội: Hoàn thành việc xây dựng các câu lạc bộ; ra nội qui, qui chế của đội, xây dựng đội cờ đỏ, chi đội mẫu …. Thực hiện tốt công tác theo dõi – kiểm tra nề nếp. Đại hội các chi đội (khối 4&5);

TTND: Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Thư viện – TB: Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật sách, truyện, cập nhật phần mềm,  dán mã màu. Rà soát, kiểm tra số lượng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, vở viết…

+ Tổng hợp số liệu SGK năm học 17-18 cho HS mượn năm học 2018- 2019.

+ Cho GV – HS mượn Đ DHT, trang thiết bị dạy – học

Kế toán: + Mở sổ kế toán đầu năm học mới. Tiến hành thu các khoản

+  Xét nâng lương 6 tháng cuối năm. Làm HS VC nghỉ diện 108 Nộp  PGD ngày 20/9/2018

+ Duyệt phép hè 2018, lương, công tác phí…

 • Lao động: Tiếp tục VS trường lớp theo khu vực phân công, trang trí lớp học
 • Bảo vệ: Bảo vệ tài sản, CSVC trường, tu sửa bàn ghế, trang thiết bị hư hỏng, cắt tỉa cây cảnh, …
 • Văn thư: Cập nhật VP, tổng hợp làm, nộp các loại BC

IV/ Công tác khác:

– Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới (5/9). (Nghỉ bù T2/3/9/2018)

–  Họp PHHS Chiều T6/7/9/2018 – ĐH PHHS : Sáng thứ  3/11/9/2018

– Các lớp, các phòng làm việc tự trang trí. sắp xếp phòng hợp lý;

 1. Công tác xây dựng đảng:

– Đảng viên gương mẫu thực hiện KH CT 05/CT như đã XD. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảng đã được phân công.

– Thông qua thông tin nội bộ tháng 8,9. Các văn bản, HD công tác Đảng.

 • Tiếp tục giúp theo dõi, phát hiện  QC ưu tú. Tiếp tục theo dõi QC Phạm Ngọc Dương
 • Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời….
 • Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.
 1. Chỉ tiêu:

100% Đảng viên chấp hành tốt quy chế, nghị quyết đề ra.

 • Biểu quyết: 100% đảng viên thống nhất kế hoạch
 1.  Ra Nghị quyết- Thực hiện Nghị Quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ  EADRƠNG                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH CHI BỘ THÁNG 10/2018

Chủ đề: Kỉ niệm ngày  PNVN (20/10.)

I/ Chính trị tư tưởng:

– Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2018).

– Thi đua lập TT chào mừng  HNCCVC năm học 2018- 2019. Thực hiện tốt “Trường học thân thiện- học sinh tích cực”. Đảng viên, cán bộ, giáo viên gương mẫu thực hiện  tốt quy định, nề nếp, quy chế CM.

– Triển khai qui định văn hóa ứng xử; qui định nề nếp.

II/ Chuyên môn:

 • Duy trì tốt sĩ số HS; duy trì các nề nếp dạy và học.
 • Thực hiện chương trình từ tuần 6 đến  giữa tuần 10. Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh việc BDHS  và phụ đạo HS nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Dạy tăng cường TV cho HS từ khối 1 đến khối 5. Tổ chức HĐNGLL theo lớp, khối tháng 10. Thực hiện có hiệu quả tiết đọc TV 1 tiết/ 1 tuần
 • Khối trưởng các khối phân công và thực hiện GV giỏi giúp đỡ, kèm cặp GV tay nghề thấp, giáo viên mới bằng những việc làm cụ thể (Nộp DS CM). Tổ chức dạy NHĐ bài 1 và 2 tuần 7 và 8.  Dạy tài liệu địa phương; Dạy KNS, ATGT, MTBĐ….
 • GV XD kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo HS (có KH, TG, biện pháp, kết quả…) (nộp KT ngày 5/10, KT nộp CM ngày 7/10, CM nộp HT 11/10)

– Tổ chức dự giờ thăm lớp, Thao giảng CM  ngày PNVN 20/10. Dự giờ thăm lớp thường xuyên, đột xuất kiểm tra các nề nếp dạy – học GV- HS

– Thi GVDG  cấp trường. ( Đăng ký thi : trước ngày 15/10/2018. Phần thi SKKN :  nộp SKKN  trước ngày 19/10; Thi lý thuyết chiều T6/19/10 ; thực hành 2 tiết dạy từ 22/10 đến 2/11).

– Đăng ký thi đua cá nhân, tập thể. Nộp HS thi đua cụm, cấp trên

– Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp. Sử dụng hiệu quả Đ DDH có sẵn và tự làm khi lên lớp.

 • Các lớp thực hiện tốt việc rèn cho HS giữ vở sạch – viết chữ đẹp
 • Kiểm tra HS tháng 10 (15/10/2018)

III. Hoạt động các đoàn thể:

– Đảng: ĐV gương mẫu đi đầu trong các hoạt động.

– CĐ: Phối hợp với BGH tổ chức tốt HN CCVC ; Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT, ANTT tại cơ quan đơn vị, nơi cư trú. Phát động thi đua DTHT đợt 1/10 đến 30/11, tổ chức sơ kết vào dịp 20/11. Tổ chức tốt ngày PNVN 20/10. Tổ chức gặp mặt chia tay CĐV chuyển công tác. Vận động CCVC làm từ thiện, nhân đạo.  Tập huấn CĐ, TTND, …

– Đoàn: Kiện toàn BCH chi đoàn. Đại hội CĐ và tổ chức đi vào hoạt động có chiều sâu.

– Đội: Củng cố và ổn định các nền nếp hoạt động Đội – Sao nhi; tăng cường công tác kiểm tra thi đua giữa các lớp, khối lớp, nhất là công tác nề nếp; xây dựng câu lạc bộ cấp trường; tiếp tục xây dựng nền nếp “mỗi đội viên-nhi đồng nhặt 5 chiếc lá-rác vào cuối mỗi buổi học”; tổ chức ĐH chi đội tiến tới ĐH Liên đội . Tập huấn công tác Đội cho anh chị phụ trách

– TTND: Làm BC năm học 17- 18; Kế hoạch năm học 18- 19

– Pháp luật: Triển khai các văn bản PL, tuyên truyền GD chấp hành chủ trương, đường lối luật pháp. Cập nhật các văn bản PL

– Phổ cập: Tiếp tục triển khai điều tra cập nhật PCGD.

– Văn thể: Thành lập đội văn nghệ, đội HS giỏi TDTT.

– TB-TV: tổ chức cho giáo viên mượn tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy. Tổ chức các hoạt động đọc sách cho các em học sinh. Lập b/c kiểm kê cho HT. Làm hồ sơ Room. Đăng ký thư viện năm học 18- 19.

– Tài vụ: Hoàn thành quyết toán đến hết quí 3; báo cáo quỹ chi TX ; mở sổ chi tiết quí 4. Báo cáo thu chi năm học trước trong HN CCVC. ..

– Văn thư: nhận và sử lý công văn kịp thời, Cập nhật hồ sơ trường gửi dữ liệu ,…

– Lao động: Tạo hình cây, nhổ cỏ trong bồn hoa, đốt rác,  dọn VS hàng ngày

– Y tế: Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường. Kiểm tra, theo dõi công tác VS, an toàn cho SH, trường lớp…

 1. Công tác khác:
 • Tổ chức HN trù bị (13h30/T6/5/10/2018). Hội nghị CCVC (11/10/2018)

– Cấp phát mũ BH cho HS khối lớp 1(105 mũ/ tổng số HS khối 1 là 143 HS- 38 HS không được cấp- GV lớp 1a1, 1a2, 1a3 lập DS HS nhà có bàn kính từ 1km trở   lên sẽ được cấp mũ BH)

V.Công tác xây dựng đảng:

– Đảng viên gương mẫu thực hiện KH CT 05/CT như đã XD. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảng đã được phân công.

– Triển khai thông tin nội bộ . Các văn bản, HD công tác Đảng.

– Tiếp tục giúp theo dõi, phát hiện  QC ưu tú

– Giới thiệu QCUT tham gia học lớp cảm tình đảng. CBĐV tham gia học lớp TC LLCT tại huyện.

–  Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

BÍ THƯ

 

 

 

GIANG LỆ QUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ EADRƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

   

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 10/2018

 

Chủ đề: Kỉ niệm ngày  PNVN (20/10.)

I/ Chính trị tư tưởng:

– Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2018).

– Thi đua lập TT chào mừng  HNCCVC năm học 2018- 2019. Thực hiện tốt “Trường học thân thiện- học sinh tích cực”. Đảng viên, cán bộ, giáo viên gương mẫu thực hiện  tốt quy định, nề nếp, quy chế CM.

– Triển khai qui định văn hóa ứng xử; qui định nề nếp.

II/ Chuyên môn:

 • Duy trì tốt sĩ số HS; duy trì các nề nếp dạy và học.
 • Thực hiện chương trình từ tuần 6 đến  giữa tuần 10. Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh việc BDHS  và phụ đạo HS nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Dạy tăng cường TV cho HS từ khối 1 đến khối 5. Tổ chức HĐNGLL theo lớp, khối tháng 10. Thực hiện có hiệu quả tiết đọc TV 1 tiết/ 1 tuần
 • Khối trưởng các khối phân công và thực hiện GV giỏi giúp đỡ, kèm cặp GV tay nghề thấp, giáo viên mới bằng những việc làm cụ thể (Nộp DS CM). Tổ chức dạy NHĐ bài 1 và 2 tuần 7 và 8.  Dạy tài liệu địa phương; Dạy KNS, ATGT, MTBĐ….
 • GV XD kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo HS (có KH, TG, biện pháp, kết quả…) (nộp KT ngày 5/10, KT nộp CM ngày 7/10, CM nộp HT 11/10)

– Tổ chức dự giờ thăm lớp, Thao giảng CM  ngày PNVN 20/10. Dự giờ thăm lớp thường xuyên, đột xuất kiểm tra các nề nếp dạy – học GV- HS

– Thi GVDG  cấp trường. ( Đăng ký thi : trước ngày 15/10/2018. Phần thi SKKN :  nộp SKKN  trước ngày 19/10; Thi lý thuyết chiều T6/19/10 ; thực hành 2 tiết dạy từ 22/10 đến 2/11).

– Đăng ký thi đua cá nhân, tập thể. Nộp HS thi đua cụm, cấp trên

– Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp. Sử dụng hiệu quả Đ DDH có sẵn và tự làm khi lên lớp.

 • Các lớp thực hiện tốt việc rèn cho HS giữ vở sạch – viết chữ đẹp
 • Kiểm tra HS tháng 10 (15/10/2018)

III. Hoạt động các đoàn thể:

– Đảng: ĐV gương mẫu đi đầu trong các hoạt động.

– CĐ: Phối hợp với BGH tổ chức tốt HN CCVC ; Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT, ANTT tại cơ quan đơn vị, nơi cư trú. Phát động thi đua DTHT đợt 1/10 đến 30/11, tổ chức sơ kết vào dịp 20/11. Tổ chức tốt ngày PNVN 20/10. Tổ chức gặp mặt chia tay CĐV chuyển công tác. Vận động CCVC làm từ thiện, nhân đạo.  Tập huấn CĐ, TTND, …

– Đoàn: Kiện toàn BCH chi đoàn. Đại hội CĐ và tổ chức đi vào hoạt động có chiều sâu.

– Đội: Củng cố và ổn định các nền nếp hoạt động Đội – Sao nhi; tăng cường công tác kiểm tra thi đua giữa các lớp, khối lớp, nhất là công tác nề nếp; xây dựng câu lạc bộ cấp trường; tiếp tục xây dựng nền nếp “mỗi đội viên-nhi đồng nhặt 5 chiếc lá-rác vào cuối mỗi buổi học”; tổ chức ĐH chi đội tiến tới ĐH Liên đội . Tập huấn công tác Đội cho anh chị phụ trách

– TTND: Làm BC năm học 17- 18; Kế hoạch năm học 18- 19

– Pháp luật: Triển khai các văn bản PL, tuyên truyền GD chấp hành chủ trương, đường lối luật pháp. Cập nhật các văn bản PL

– Phổ cập: Tiếp tục triển khai điều tra cập nhật PCGD.

– Văn thể: Thành lập đội văn nghệ, đội HS giỏi TDTT.

– TB-TV: tổ chức cho giáo viên mượn tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy. Tổ chức các hoạt động đọc sách cho các em học sinh. Lập b/c kiểm kê cho HT. Làm hồ sơ Room. Đăng ký thư viện năm học 18- 19.

– Tài vụ: Hoàn thành quyết toán đến hết quí 3; báo cáo quỹ chi TX ; mở sổ chi tiết quí 4. Báo cáo thu chi năm học trước trong HN CCVC. ..

– Văn thư: nhận và sử lý công văn kịp thời, Cập nhật hồ sơ trường gửi dữ liệu ,…

– Lao động: Tạo hình cây, nhổ cỏ trong bồn hoa, đốt rác,  dọn VS hàng ngày

– Y tế: Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường. Kiểm tra, theo dõi công tác VS, an toàn cho SH, trường lớp…

 1. Công tác khác:
 • Tổ chức HN trù bị (13h30/T6/5/10/2018). Hội nghị CCVC (11/10/2018)

– Cấp phát mũ BH cho HS khối lớp 1(105 mũ/ tổng số HS khối 1 là 143 HS- 38 HS không được cấp- GV lớp 1a1, 1a2, 1a3 lập DS HS nhà có bàn kính từ 1km trở   lên sẽ được cấp mũ BH)

V.Công tác xây dựng đảng:

– Đảng viên gương mẫu thực hiện KH CT 05/CT như đã XD. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảng đã được phân công.

– Triển khai thông tin nội bộ . Các văn bản, HD công tác Đảng.

– Tiếp tục giúp theo dõi, phát hiện  QC ưu tú

– Giới thiệu QCUT tham gia học lớp cảm tình đảng. CBĐV tham gia học lớp TC LLCT tại huyện.

–  Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

 

 1. Biểu quyết: 100% đảng viên thống nhất kế hoạch

VII.  Ra Nghị quyết- Thực hiện Nghị Quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ EADRƠNG                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

                                                            EaDrơng, ngày 2 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHI BỘ THÁNG 11/2018

 

Chủ đề: Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

 1. Công tác tư tưởng chính trị:

– Tiếp tục thực hiện PT “Trường học TT- HSTC”. GD HS truyền thống “Tôn sư – Trọng đạo”

– Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp  học, vệ sinh trường lớp, GD KNS  cho học sinh, giáo dục bảo vệ, giữ gìn biển đảo, môi trường xung quanh em.

– Duy trì và thực hiện tốt sĩ số HS và nền nếp dạy – học

 1. Công tác chuyên môn:
 • Tổ chức giảng dạy đúng từ nửa tuần 10  đến hết tuần 14; kiểm tra đánh giá giữa kỳ I hai môn Toán và Tiếng Việt đối với lớp 4 và lớp 5; đánh giá các môn còn lại ở khối 4, 5; Các khối lớp 1, 2, 3 tổ chức đánh giá giữa học kỳ I tất cả các môn. Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng HS và phụ đạo HS; Dạy tăng cường TV từ khối lớp 1 đến 5; Dạy giảm tải, dạy lồng ghép KNS, ATGT, MTBĐ, BĐKH, tài liệu địa phương… Tổ chức HĐNGLL chủ đề CM ngày NGVN 20/11. Cập nhật thường xuyên sổ điểm điện tử. Cập nhật CSDL
 • CM Tổ chức rà soát chất lượng học sinh các khối lớp, phát hiện những HS còn hạn chế trong học tập, giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch quan tâm bồi dưỡng thường xuyên trong các tiết học chính khoá để học sinh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức các môn học theo từng môn học, lớp học, không để học sinh ngồi nhầm lớp.
 • Giữ vững việc duy trì số lượng; tập trung nâng cao chất lượng các môn văn hoá.
 • 5 Tổ khối trưởng tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11 (có ứng dụng CNTT).
 • Tham gia thi GVDG cấp huyện.
 • Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Kiểm tra chuyên đề CM. Chuẩn bị, tổ chức các chuyên đề cấp trường. Báo cáo trực tuyến trước ngày 20/11
 • Tập huấn dạy trẻ khuyết tật cấp trường. Tham gia tập huấn cấp huyện
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/11. (100% GV, các bộ phận phải KT)
 • Các lớp trang trí lớp học thân thiện. Vận động HS đóng góp các khoản (tiếng anh, BH…)
 • Hoạt động các đoàn thể:
 • CĐ: phát động phong trào thi đua DTHT; Tổ chức các HĐCM 20/11; tổ chức chia tay CĐV chuyển công tác.  Tổng kết phong trào thi đua đợt 1vào 20/11. XD tập thể đoàn kết. Nộp bảng chấm điểm  ĐVVH năm 2018. Hoàn thiện nộp HS HNCCVC. Nộp đăng ký TĐ NH 1819… Vận động ủng hộ 1 ngày lương quỹ thiên tai . Họp xét thi đua T8,9,10. Góp ý đảng viên cuối năm
 • Đoàn : Tổ chức kiện toàn CĐ. Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL Đoàn; phối hợp tổ chức thi VN HS CM 20/11
 • Đội: Tổ chức thi đua giờ học tốt, có tổng kết. Làm tốt công tác nề nếp; tổ chức cho đội viên nhi đồng thi đua học tập-rèn luyện hướng về ngày NGVN 20/11. Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện ; TPT đội, Đoàn tổ chức tốt hội thi VN HS CM 20/11.
 • Tham mưu ĐD CMHS tổ chức 20/11.

TV- TB: Làm, nộp hồ sơ đăng ký TVTT NH 1819. Mua sắm, bổ sung sách tham khảo, đồ dùng dạy học . Dán mã màu sách mới nhận. Cho mượn tài liệu, sách truyện, thiết bị…

 • Tài vụ: Hoàn thành các loại BC, Tận thu các khoản. BC thu, chi…
 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường.
 1. Công tác xây dựng đảng:

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  10.

– Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Làm các loại BC cuối năm nộp các cấp.

– Triển khai và hướng dẫn ĐV viết tự kiểm điểm chuẩn bị phân loại ĐV cuối năm 2018. Tổ chức cho CĐ viên góp ý đảng viên cuối năm.

– Đảng viên tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Tiếp tục theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng QC ưu tú giới thiệu cho đảng.

– Tổ chức kết nạp ĐV mới : Phạm Ngọc Dương

– Phân công theo dõi kèm cặp, giúp đỡ ĐV mới (ĐV : Phạm Ngọc Dương)

ĐV theo dõi, giúp đỡ : Trần Quốc Toản – Phạm Ngọc Dương

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

BÍ THƯ

 

 

 

GIANG LỆ QUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ EADRƠNG                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 11/2018

 

Chủ đề: Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

 1. Công tác tư tưởng chính trị:

– Tiếp tục thực hiện PT “Trường học TT- HSTC”. GD HS truyền thống “Tôn sư – Trọng đạo”

– Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp  học, vệ sinh trường lớp, GD KNS  cho học sinh, giáo dục bảo vệ, giữ gìn biển đảo, môi trường xung quanh em.

– Duy trì và thực hiện tốt sĩ số HS và nền nếp dạy – học

 1. Công tác chuyên môn:
 • Tổ chức giảng dạy đúng từ nửa tuần 10  đến hết tuần 14; kiểm tra đánh giá giữa kỳ I hai môn Toán và Tiếng Việt đối với lớp 4 và lớp 5; đánh giá các môn còn lại ở khối 4, 5; Các khối lớp 1, 2, 3 tổ chức đánh giá giữa học kỳ I tất cả các môn. Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng HS và phụ đạo HS; Dạy tăng cường TV từ khối lớp 1 đến 5; Dạy giảm tải, dạy lồng ghép KNS, ATGT, MTBĐ, BĐKH, tài liệu địa phương… Tổ chức HĐNGLL chủ đề CM ngày NGVN 20/11. Cập nhật thường xuyên sổ điểm điện tử. Cập nhật CSDL
 • CM Tổ chức rà soát chất lượng học sinh các khối lớp, phát hiện những HS còn hạn chế trong học tập, giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch quan tâm bồi dưỡng thường xuyên trong các tiết học chính khoá để học sinh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức các môn học theo từng môn học, lớp học, không để học sinh ngồi nhầm lớp.
 • Giữ vững việc duy trì số lượng; tập trung nâng cao chất lượng các môn văn hoá.
 • 5 Tổ khối trưởng tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11 (có ứng dụng CNTT).
 • Tham gia thi GVDG cấp huyện.
 • Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp, chuẩn bị của GV khi lên lớp…
 • Kiểm tra chuyên đề CM. Chuẩn bị, tổ chức các chuyên đề cấp trường. Báo cáo trực tuyến trước ngày 20/11
 • Tập huấn dạy trẻ khuyết tật cấp trường. Tham gia tập huấn cấp huyện
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/11. (100% GV, các bộ phận phải KT)
 • Các lớp trang trí lớp học thân thiện. Vận động HS đóng góp các khoản (tiếng anh, BH…)
 • Hoạt động các đoàn thể:
 • CĐ: phát động phong trào thi đua DTHT; Tổ chức các HĐCM 20/11; tổ chức chia tay CĐV chuyển công tác.  Tổng kết phong trào thi đua đợt 1vào 20/11. XD tập thể đoàn kết. Nộp bảng chấm điểm  ĐVVH năm 2018. Hoàn thiện nộp HS HNCCVC. Nộp đăng ký TĐ NH 1819… Vận động ủng hộ 1 ngày lương quỹ thiên tai . Họp xét thi đua T8,9,10. Góp ý đảng viên cuối năm
 • Đoàn : Tổ chức kiện toàn CĐ. Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, t/hiện tốt theo ĐL Đoàn; phối hợp tổ chức thi VN HS CM 20/11
 • Đội: Tổ chức thi đua giờ học tốt, có tổng kết. Làm tốt công tác nề nếp; tổ chức cho đội viên nhi đồng thi đua học tập-rèn luyện hướng về ngày NGVN 20/11. Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện ; TPT đội, Đoàn tổ chức tốt hội thi VN HS CM 20/11.
 • Tham mưu ĐD CMHS tổ chức 20/11.

TV- TB: Làm, nộp hồ sơ đăng ký TVTT NH 1819. Mua sắm, bổ sung sách tham khảo, đồ dùng dạy học . Dán mã màu sách mới nhận. Cho mượn tài liệu, sách truyện, thiết bị…

 • Tài vụ: Hoàn thành các loại BC, Tận thu các khoản. BC thu, chi…
 • Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường.
 1. Công tác xây dựng đảng:

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  10.

– Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Làm các loại BC cuối năm nộp các cấp.

– Triển khai và hướng dẫn ĐV viết tự kiểm điểm chuẩn bị phân loại ĐV cuối năm 2018. Tổ chức cho CĐ viên góp ý đảng viên cuối năm.

– Đảng viên tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Tiếp tục theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng QC ưu tú giới thiệu cho đảng

– Tổ chức kết nạp ĐV mới : Phạm Ngọc Dương

– Phân công theo dõi kèm cặp, giúp đỡ ĐV mới (ĐV : Phạm Ngọc Dương)

ĐV theo dõi, giúp đỡ : Trần Quốc Toản – Phạm Ngọc Dương

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

 • Chỉ tiêu: 100% Đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ./.

EaDrơng, ngày  2  tháng 11  năm 2018                                                                                           BÍ THƯ

 

 

GIANG LỆ QUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ EA DRƠNG                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

 

Chủ đề: Chào mừng ngày QĐND VN, QPTD 22/12

 • Thi đua LTT CM 73 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
 • Giữ gìn ANTT, đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.
 1. Hoạt động chuyên môn:
 • Chỉ đạo tổ chức giảng dạy đúng từ tuần 15 đến tuần 18; Tổ chức cho HS ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1 nghiêm túc; đánh giá  XL cho HS công bằng, khách quan và đúng TT 30, TT22/2016; tập trung ôn tập đảm bảo chuẩn kiến thức chất lượng giáo dục cho học sinh tất cả các khối lớp.
 • Các khối ra đề, kiểm tra HK 1 theo HD, TT30, TT22/2016 của Sở, Bộ
 • Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ… Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng HS và phụ đạo HS; Dạy hiệu quả tiết đọc TV; Tổ khối tổ chức HĐNGLL;
 • Dự giờ bồi dưỡng tay nghề cho GV mới, GV yếu. Tiếp tục tự BDTX theo kế hoạch. SH CM khối – trường. Tham dự CĐ CM khối thi đua
 • Tham gia thi GVDG cấp huyện 2 tiết thực hành.(Cô Bẩy, Hương, H Phương)
 • Tổ chức Sơ kết và hoàn thành báo cáo học kỳ I, hoàn thành báo cáo số liệu giữa năm bằng phần mềm SMAS, EQMS…
 • Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp. Kiểm tra chuyên đề theo KH.
 • Tổ chức thi giao lưu “Tiếng Việt của của chúng em” cấp trường.
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/12. 100% CCVC phải nộp.
 1. Các hoạt động các đoàn thể – Các bộ phận
 • Công tác pháp luật: Cập nhật, triển khai các văn bản PL.
 • CĐ: Quyên góp hỗ trợ người nghèo ăn tết, quỹ thăm quan, phối hợp kiểm kê tài sản cuối năm . Theo dõi chấm công. XD tập thể đoàn kết.
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 22/12;  SH  theo định kỳ,
 • Đội: Tổ chức các HĐ CM 22/12;Thăm gia đình chính sách 22/12, thăm , tặng quà đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn xã; Làm tốt công tác nề nếp, thi đua…
 • Phổ cập: Làm tốt công tác PC GD. Hoàn thiện BC, HS
 • TV- TB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ cho ôn tập HK1. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ; kiểm kê cuối năm 2018;  Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Tiếp tục đôn đốc phong trào GV tự làm ĐDDH, kiểm tra thiết bị dạy học tại các phân hiệu.
 • Tài vụ: rà soát và tham mưu với HT để sử dụng hết kinh phí năm 2018; Hoàn thành quyết toán thu chi năm NS và kỳ1. Lập hồ sơ xin thanh lý tài sản và b/c kiểm kê tài sản cuối năm (2 bản), kế toán in tem để dán vào tài sản. XD quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

–  Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường.

–  VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …

 • CSVC- LĐVS : Bảo vệ, tu sửa tài sản hư hỏng; tổ chức cho HSLĐ làm cỏ bồn hoa, thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. …
 • Làm tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 • Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân
 • Tham gia Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018-2019.
 • Kiểm kê CSVC và tài sản – T/ bị.

III.  Công tác xây dựng Đảng:

– Quyết toán thu, chi năm 2018. Đóng đảng phí theo quy định.

– Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện QC UT giới thiệu cho đảng.

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  10, 11 ;  Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Triển khai và hướng dẫn ĐV viết tự kiểm điểm chuẩn bị phân loại ĐV cuối năm 2018. Tổ chức cho CĐ viên góp ý đảng viên cuối năm.

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

– Tổ chức HN phân loại ĐV cuối năm 2018. Tham gia họp phân loại ĐV cuối năm tại đảng ủy xã

 

Eadrơng , ngày  30  tháng 11 năm 2018

                                                                                    BÍ THƯ

                                                                       

 

                               

                                                                        GIANG LỆ QUYÊN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ EADRƠNG                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ NGUYỄN KHUYẾN

 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12/2018

Chủ đề: Chào mừng ngày QĐND VN, QPTD 22/12

 • Thi đua LTT CM 73 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
 • Tiếp tục thực hiện “Trường học TT- HS tích cực”. Thực hiện tốt các nề nếp dạy và học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ chuyên cần hàng buổi qua việc thăm hỏi GĐ học sinh. GD vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
 • Giữ gìn ANTT, đảm bảo công tác PCCC cơ quan đơn vị.

I/ Hoạt động chuyên môn:

 • Chỉ đạo tổ chức giảng dạy đúng từ tuần 15 đến tuần 18; Tổ chức cho HS ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1 nghiêm túc; đánh giá  XL cho HS công bằng, khách quan và đúng TT 30, TT22/2016; tập trung ôn tập đảm bảo chuẩn kiến thức chất lượng giáo dục cho học sinh tất cả các khối lớp.
 • Các khối ra đề, kiểm tra HK 1 theo HD, TT30, TT22/2016 của Sở, Bộ
 • Dạy lồng gép, tích hợp KNS, ATGT, BĐKH, MTBĐ… Làm và sử dụng có hiệu quả ĐDDH tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng HS và phụ đạo HS; Dạy hiệu quả tiết đọc TV; Tổ khối tổ chức HĐNGLL;
 • Dự giờ bồi dưỡng tay nghề cho GV mới, GV yếu. Tiếp tục tự BDTX theo kế hoạch. SH CM khối – trường. Tham dự CĐ CM khối thi đua
 • Tham gia thi GVDG cấp huyện 2 tiết thực hành.(Cô Bẩy, Hương, H Phương)
 • Tổ chức Sơ kết và hoàn thành báo cáo học kỳ I, hoàn thành báo cáo số liệu giữa năm bằng phần mềm SMAS, EQMS…
 • Dự giờ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các nề nếp. Kiểm tra chuyên đề theo KH.
 • Tổ chức thi giao lưu “Tiếng Việt của của chúng em” cấp trường.
 • Tổ chức kiểm tra hồ sơ cá nhân ngày 15/12. 100% CCVC phải nộp.

II/ Các hoạt động các đoàn thể – Các bộ phận

 • Công tác pháp luật: Cập nhật, triển khai các văn bản PL.
 • CĐ: Quyên góp hỗ trợ người nghèo ăn tết, quỹ thăm quan, phối hợp kiểm kê tài sản cuối năm . Theo dõi chấm công. XD tập thể đoàn kết.
 • Đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 22/12;  SH  theo định kỳ,
 • Đội: Tổ chức các HĐ CM 22/12;Thăm gia đình chính sách 22/12, thăm , tặng quà đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn xã; Làm tốt công tác nề nếp, thi đua…
 • Phổ cập: Làm tốt công tác PC GD. Hoàn thiện BC, HS
 • TV- TB: Chuẩn bị tài liệu, Đ DDH phục vụ cho ôn tập HK1. TB bổ sung, cập nhật hoàn tất HS sổ sách ; kiểm kê cuối năm 2018;  Thực hiện đăng ký tài sản vào sổ quản lý, sử dụng và bảo quản tốt TBDH hiện có đồng thời tu bổ, sửa chữa kịp thời những TBDH bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Tiếp tục đôn đốc phong trào GV tự làm ĐDDH, kiểm tra thiết bị dạy học tại các phân hiệu.
 • Tài vụ: rà soát và tham mưu với HT để sử dụng hết kinh phí năm 2018; Hoàn thành quyết toán thu chi năm NS và kỳ1. Lập hồ sơ xin thanh lý tài sản và b/c kiểm kê tài sản cuối năm (2 bản), kế toán in tem để dán vào tài sản. XD quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

–  Y tế: Kiểm tra, đánh giá công tác VS các lớp, trường.

–  VT: Làm tốt công tác báo cáo, lưu trữ; xử lý công văn, văn bản …

 • CSVC- LĐVS : Bảo vệ, tu sửa tài sản hư hỏng; tổ chức cho HSLĐ làm cỏ bồn hoa, thường xuyên dọn vệ sinh; chăm sóc, tưới cây, tạo hình cây xanh. …
 • Làm tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 • Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân
 • Tham gia Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018-2019.
 • Kiểm kê CSVC và tài sản – T/ bị.

III/ Công tác xây dựng Đảng:

– Quyết toán thu, chi năm 2018. Đóng đảng phí theo quy định.

– Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện QC UT giới thiệu cho đảng. Bồi dưỡng, kèm cặp ĐV mới.

– Thông qua T/ tin nội bộ tháng  10, 11 ;  Triển khai các chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy, huyện ủy, …..

– Triển khai và hướng dẫn ĐV viết tự kiểm điểm chuẩn bị phân loại ĐV cuối năm 2018. Tổ chức cho CĐ viên góp ý đảng viên cuối năm.

– Thực hiện sinh hoạt và đóng đảng phí và quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất  đúng – đủ và kịp thời. Thực hiện tốt tiết kiệm 1000 đ/1 ngày….

– Đảng viên thực hiện tốt “Mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”.

– Tổ chức HN phân loại ĐV cuối năm 2018. Tham gia họp phân loại ĐV cuối năm tại đảng ủy xã

IV/  Biểu quyết: 100% đảng viên thống nhất kế hoạch

V/  Ra Nghị quyết- Thực hiện Nghị Quyết