BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 9, 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      EaDrơng, ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

           KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 9, 10

 

 

 1. Đánh giá chung
 2. Thành phần

– Giáo viên: 33 đồng chí

– Học sinh: 562 em

– Chủ đề: Truyền thống nhà trường

 1. Kết quả

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh, học sinh nắm được quá trình hình thành và phát triển của nhà trường.

– Tổ chức theo đúng kế hoạch của chuyên môn

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng , có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống và giáo dục về ATGT.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng

*Tồn tại: vẫn còn  một số em tham gia chưa nhiệt tình.

 1. Kết quả cụ thể

Nhất: khối 5

Nhì: khối 3

Ba: Khối 4

Xếp loại chung: Tốt

 

 

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

EaDrơng, ngày 17 tháng 11năm 2018

 

BÁO CÁO

                    KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 5

 

 1. Đánh giá chung
 2. Thành phần

– Giáo viên: 33 đồng chí

– Học sinh: Hơn 500 em

– Chủ đề: Tôn sư trọng đạo

 1. Kết quả

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh qua đó giáo dục học sinh biết được nhiệm vụ của mình và công lao to lớn của người thầy giáo, cô giáo đối với các em học sinh. Từ đó giáo dục học sinh biết yêu quý và kính trọng thầy cô giáo.

– Tổ chức theo đúng kế hoạch của chuyên môn.

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng , có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống và giúp học sinh mạnh dạn trước đám đông.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng

*Tồn tại: không

 1. Kết quả cụ thể

Nhất: 5A1 và 5A3

Nhì: 5A4 và 5A2

Xếp loại chung: Tốt

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaDrơng, ngày 22 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12

 

 

 1. Đánh giá chung
 2. Thành phần

– Giáo viên: 33 đồng chí

– Học sinh: Hơn 500 em học sinh

– Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

 1. Kết quả

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh qua đó giáo dục học sinh biết được ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và ngày Quốc phòng toàn dân. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.

– Hs biết được vị trí địa lý của hai quần đảo: Hoàng Sa và Trường Sa

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng , với hình thức học mà chơi, chơi mà học.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng

*Tồn tại: Còn một số em chưa chú ý.

 1. Kết quả cụ thể

Nhất: khối 4

Nhì:  khối 5

Ba: khối 3

Xếp loại chung: Tốt

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaDrơng, ngày 25 tháng 2 năm 2019

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 4

 

 

 1. Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 1&2 – khối 4
 2. Thành phần

– Giáo viên: 32 đồng chí

– Học sinh: Hơn 500 em

– Chủ đề: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

 1. Kết quả

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh qua đó giáo dục học sinh biết được phong tục, truyền thống văn hóa ngày xuân, ngày tết của quê hương, đất nước.

– HS biết thêm một số câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống văn hóa của dân tộc.

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng , có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống và  giúp HS mạnh dạn trước đám đông.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng

*Tồn tại: Còn một số em rụt rè, tham gia một cách gượng ép.

 1. Kết quả cụ thể

Nhất: 4A1

Nhì: 4A3

Ba: 4A2

Xếp loại chung: Tốt

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaDrơng, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 3

 

 1. Đánh giá chung
 2. Thành phần

– Giáo viên: 32 đồng chí

– Học sinh: Hơn 500 em

– Chủ đề: Tiến bước lên Đoàn

 1. Kết quả

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh .

HS biết được ngày 08/03 là ngày của bà, mẹ, cô giáo và các bạn nữ . Ngày 26/03 là ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến nay kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng , có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, ATGT và  giúp HS mạnh dạn trước đám đông.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng.

– Có ứng dụng công nghệ thông tin

*Tồn tại: Một số em chưa đọc kỹ câu hỏi đã vội viết đáp án nên trả lời sai

 1. Kết quả cụ thể

Nhất: 3A1

Nhì: 3A2; 3A4

Ba: 3A3; 3A5

Xếp loại chung: Tốt

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaDrơng, ngày 11 tháng 1 năm 2019

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LÊN LỚP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 1. Đánh giá chung

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh.

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, ATGT và  giúp HS mạnh dạn trước đám đông.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng.

– Có ứng dụng công nghệ thông tin

*Tồn tại: Một số em chưa đọc kỹ câu hỏi đã vội viết đáp án nên trả lời sai

Kết quả cụ thể

Khối 1: Tổ chức 4 lần

Khối 2: Tổ chức 4 lần

Khối 3: Tổ chức 4 lần

Khối 4: Tổ chức 4 lần

Khối 5: Tổ chức 4 lần

 

Xếp loại chung: Tốt

 

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaDrơng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 4, 5

 

 1. Đánh giá chung
 2. Thành phần

– Giáo viên: 32 đồng chí

– Học sinh: Hơn 500 em

– Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị

 1. Kết quả

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh.

HS biết được ngày 30/04 là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngày 01/05 là ngày quốc tế lao động.

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, ATGT, MTBĐ và BĐKH. Thông qua các hoạt động giúp HS mạnh dạn trước đám đông.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng.

– Có ứng dụng công nghệ thông tin

*Tồn tại: Một số em chưa đọc kỹ câu hỏi đã vội viết đáp án nên trả lời sai

 1. Kết quả cụ thể

Nhất: 2A1

Nhì: 2A2; 2A4

Ba: 2A3

Xếp loại chung: Tốt

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaDrơng, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LÊN LỚP

LÊN LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 1. Đánh giá chung

* Ưu điểm

– Xây dựng nội dung phù hợp với năng lực của học sinh.

– Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng , có lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, ATGT và  giúp HS mạnh dạn trước đám đông.

– Hs tham gia sôi nổi hào hứng.

– Có ứng dụng công nghệ thông tin

*Tồn tại: Một số em tham gia chưa nhiệt tình

Kết quả cụ thể

Khối 1: Tổ chức 6 lần

Khối 2: Tổ chức 6 lần

Khối 3: Tổ chức 6 lần

Khối 4&5: Tổ chức 6 lần

 

Xếp loại chung: Tốt

Người báo cáo

 

 

Trần Quốc Toản